Lunar Legend Tsukihime
Tên khác:
Shingetsutan Tsukihime
Tác giả:
Sasaki Shonen
Thể loại:
Action , Horror , Romance , Shounen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.729
Nội dung:
Một tai nạn thời thơ ấu đã ban cho Shiki Tohno một năng lực đặc biệt. Cậu ta có thể nhìn thấy các đường kẻ bí mật - là điểm yếu của tất cả mọi thứ, dù là sinh vật sống hay là một vật vô tri vô giác. Bằng cách cắt theo các đường kẻ đó, Shiki có thể cắt mọi thứ dễ như chơi, không cần dùng tí sức nào.
Share:
Lunar Legend Tsukihime ever after (chap 74) Lunar Legend Tsukihime chap 73 Lunar Legend Tsukihime chap 72 Lunar Legend Tsukihime chap 71 Lunar Legend Tsukihime chap 70 Lunar Legend Tsukihime chap 69 Lunar Legend Tsukihime chap 68 Lunar Legend Tsukihime chap 67 Lunar Legend Tsukihime chap 66 Lunar Legend Tsukihime chap 65 Lunar Legend Tsukihime chap 64 Lunar Legend Tsukihime chap 63 Lunar Legend Tsukihime chap 62 Lunar Legend Tsukihime chap 61 Lunar Legend Tsukihime chap 60 Lunar Legend Tsukihime chap 59 Lunar Legend Tsukihime chap 58 Lunar Legend Tsukihime chap 57 Lunar Legend Tsukihime chap 56 Lunar Legend Tsukihime chap 55 Lunar Legend Tsukihime chap 54 Lunar Legend Tsukihime chap 53 Lunar Legend Tsukihime chap 52 Lunar Legend Tsukihime chap 51 Lunar Legend Tsukihime chap 50 Lunar Legend Tsukihime chap 49 Lunar Legend Tsukihime chap 48 Lunar Legend Tsukihime chap 47 Lunar Legend Tsukihime chap 46 Lunar Legend Tsukihime chap 45 Lunar Legend Tsukihime chap 44 Lunar Legend Tsukihime chap 43 Lunar Legend Tsukihime chap 41 Lunar Legend Tsukihime chap 40 Lunar Legend Tsukihime chap 39 Lunar Legend Tsukihime chap 38 Lunar Legend Tsukihime chap 37 Lunar Legend Tsukihime chap 36 Lunar Legend Tsukihime chap 35 Lunar Legend Tsukihime chap 34 Lunar Legend Tsukihime chap 33 Lunar Legend Tsukihime chap 32 Lunar Legend Tsukihime chap 31 Lunar Legend Tsukihime chap 30 Lunar Legend Tsukihime chap 29 Lunar Legend Tsukihime chap 28 Lunar Legend Tsukihime chap 27 Lunar Legend Tsukihime chap 26 Lunar Legend Tsukihime chap 25 Lunar Legend Tsukihime chap 24 Lunar Legend Tsukihime chap 23 Lunar Legend Tsukihime chap 22 Lunar Legend Tsukihime chap 21 Lunar Legend Tsukihime chap 20 Lunar Legend Tsukihime chap 19 Lunar Legend Tsukihime chap 18 Lunar Legend Tsukihime chap 17 Lunar Legend Tsukihime chap 16 Lunar Legend Tsukihime chap 15 Lunar Legend Tsukihime chap 14 Lunar Legend Tsukihime chap 13 Lunar Legend Tsukihime chap 12 Lunar Legend Tsukihime chap 11 Lunar Legend Tsukihime chap 10 Lunar Legend Tsukihime chap 09 Lunar Legend Tsukihime chap 08 Lunar Legend Tsukihime chap 07 Lunar Legend Tsukihime chap 06 Lunar Legend Tsukihime chap 05 Lunar Legend Tsukihime chap 04 Lunar Legend Tsukihime chap 03 Lunar Legend Tsukihime chap 02 Lunar Legend Tsukihime chap 01