Lullabies from Hell
Tác giả:
Hideshi Hino
Thể loại:
Horror
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
530
Nội dung:
Một tác phẩm nữa của Hideshi Hino - tác giả của The Bug Boy.
Share: