Lovesick Dead Sequel: The White-Clothed Pretty Boy
Tác giả:
Junji Itou
Thể loại:
Horror , Mystery , One Shot
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
936
Nội dung:
Nếu bạn đã từng đọc Lovesick dead thì đừng bỏ qua oneshot Lovesick dead Sequel này nhé!
Share: