Long phi bất bại
Tên khác:
Yongbi The Invincible
Tác giả:
Ryu Ki-Woon , MOON Jung-Hoo
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Historical , Manhwa , Martial Arts , Shounen
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
73.757
Nội dung:
Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người. Vốn dĩ tham tài điên cuồng, Long Phi đã nhận của cậu bé miếng ngọc bội trị giá liên thành mà không biết mình đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khủng khiếp trên giang hồ. Long Phi sẽ đối phó với cuộc chiến đó thế nào? Số phận của Long Phi sẽ ra sao khi ngày càng phải đối mặt với các cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? Mời các vị đón xem…
Share:
Long phi bất bại phần 2 chap 105 Long phi bất bại phần 2 chap 104 Long phi bất bại phần 2 chap 103 Long phi bất bại phần 2 chap 102 Long phi bất bại phần 2 chap 101 Long phi bất bại phần 2 chap 100 Long phi bất bại phần 2 chap 99 Long phi bất bại phần 2 chap 98 Long phi bất bại phần 2 chap 97 Long phi bất bại phần 2 chap 96 Long phi bất bại phần 2 chap 95 Long phi bất bại phần 2 chap 94 Long phi bất bại phần 2 chap 93 Long phi bất bại phần 2 chap 92 Long phi bất bại phần 2 chap 91 Long phi bất bại phần 2 chap 90 Long phi bất bại phần 2 chap 89 Long phi bất bại phần 2 chap 88 Long phi bất bại phần 2 chap 87 Long phi bất bại phần 2 chap 86 Long phi bất bại phần 2 chap 85 Long phi bất bại phần 2 chap 84 Long phi bất bại phần 2 chap 83 Long phi bất bại phần 2 chap 82 Long phi bất bại phần 2 chap 81 Long phi bất bại phần 2 chap 80 Long phi bất bại phần 2 chap 79 Long phi bất bại phần 2 chap 78 Long phi bất bại phần 2 chap 77 Long phi bất bại phần 2 chap 76 Long phi bất bại phần 2 chap 75 Long phi bất bại phần 2 chap 74 Long phi bất bại phần 2 chap 73 Long phi bất bại phần 2 chap 72 Long phi bất bại phần 2 chap 71 Long phi bất bại phần 2 chap 70 Long phi bất bại phần 2 chap 69 Long phi bất bại phần 2 chap 68 Long phi bất bại phần 2 chap 67 Long phi bất bại phần 2 chap 66 Long phi bất bại phần 2 chap 65 Long phi bất bại phần 2 chap 64 Long phi bất bại phần 2 chap 63 Long phi bất bại phần 2 chap 62 Long phi bất bại phần 2 chap 61 Long phi bất bại phần 2 chap 60 Long phi bất bại phần 2 chap 59 Long phi bất bại phần 2 chap 58 Long phi bất bại phần 2 chap 57 Long phi bất bại phần 2 chap 56 Long phi bất bại phần 2 chap 55 Long phi bất bại phần 2 chap 54 Long phi bất bại phần 2 chap 53 Long phi bất bại phần 2 chap 52 Long phi bất bại phần 2 chap 51 Long phi bất bại phần 2 chap 50 Long phi bất bại phần 2 chap 49 Long phi bất bại phần 2 chap 48 Long phi bất bại phần 2 chap 47 Long phi bất bại phần 2 chap 46 Long phi bất bại phần 2 chap 45 Long phi bất bại phần 2 chap 44 Long phi bất bại phần 2 chap 43 Long phi bất bại phần 2 chap 42 Long phi bất bại phần 2 chap 41 Long phi bất bại phần 2 chap 40 Long phi bất bại phần 2 chap 39 Long phi bất bại phần 2 chap 38 Long phi bất bại phần 2 chap 37 Long phi bất bại phần 2 chap 36 Long phi bất bại phần 2 chap 35 Long phi bất bại phần 2 chap 34 Long phi bất bại phần 2 chap 33 Long phi bất bại phần 2 chap 32 Long phi bất bại phần 2 chap 31 Long phi bất bại phần 2 chap 30 Long phi bất bại phần 2 chap 29 Long phi bất bại phần 2 chap 28 Long phi bất bại phần 2 chap 27 Long phi bất bại phần 2 chap 26 Long phi bất bại phần 2 chap 25 Long phi bất bại phần 2 chap 24 Long phi bất bại phần 2 chap 23 Long phi bất bại phần 2 chap 22 Long phi bất bại phần 2 chap 21 Long phi bất bại phần 2 chap 20 Long phi bất bại phần 2 chap 19 Long phi bất bại phần 2 chap 18 Long phi bất bại phần 2 chap 17 Long phi bất bại phần 2 chap 16 Long phi bất bại phần 2 chap 15 Long phi bất bại phần 2 chap 14 Long phi bất bại phần 2 chap 13 Long phi bất bại phần 2 chap 12 Long phi bất bại phần 2 chap 11 Long phi bất bại phần 2 chap 10 Long phi bất bại phần 2 chap 9 Long phi bất bại phần 2 chap 8 Long phi bất bại phần 2 chap 7 Long phi bất bại phần 2 chap 6 Long phi bất bại phần 2 chap 5 Long phi bất bại phần 2 chap 4 Long phi bất bại phần 2 chap 3 Long phi bất bại phần 2 chap 2 Long phi bất bại phần 2 chap 1 Long phi bất bại chap 156 Long phi bất bại chap 155 Long phi bất bại chap 154 Long phi bất bại chap 153 Long phi bất bại chap 152 Long phi bất bại chap 151 Long phi bất bại chap 150 Long phi bất bại chap 149 Long phi bất bại chap 148 Long phi bất bại chap 147 Long phi bất bại chap 146 Long phi bất bại chap 145 Long phi bất bại chap 144 Long phi bất bại chap 143 Long phi bất bại chap 142 Long phi bất bại chap 141 Long phi bất bại chap 140 Long phi bất bại chap 139 Long phi bất bại chap 138 Long phi bất bại chap 137 Long phi bất bại chap 136 Long phi bất bại chap 135 Long phi bất bại chap 134 Long phi bất bại chap 133 Long phi bất bại chap 132 Long phi bất bại chap 131 Long phi bất bại chap 130 Long phi bất bại chap 129 Long phi bất bại chap 128 Long phi bất bại chap 127 Long phi bất bại chap 126 Long phi bất bại chap 125 Long phi bất bại chap 124 Long phi bất bại chap 123 Long phi bất bại chap 122 Long phi bất bại chap 121 Long phi bất bại chap 120 Long phi bất bại chap 119 Long phi bất bại chap 118 Long phi bất bại chap 117 Long phi bất bại chap 116 Long phi bất bại chap 115 Long phi bất bại chap 114 Long phi bất bại chap 113 Long phi bất bại chap 112 Long phi bất bại chap 111 Long phi bất bại chap 110 Long phi bất bại chap 109 Long phi bất bại chap 108 Long phi bất bại chap 107 Long phi bất bại chap 106 Long phi bất bại chap 105 Long phi bất bại chap 104 Long phi bất bại chap 103 Long phi bất bại chap 102 Long phi bất bại chap 101 Long phi bất bại chap 100 Long phi bất bại chap 99 Long phi bất bại chap 98 Long phi bất bại chap 97 Long phi bất bại chap 96 Long phi bất bại chap 95 Long phi bất bại chap 94 Long phi bất bại chap 93 Long phi bất bại chap 92 Long phi bất bại chap 91 Long phi bất bại chap 90 Long phi bất bại chap 89 Long phi bất bại chap 88 Long phi bất bại chap 87 Long phi bất bại chap 86 Long phi bất bại chap 85 Long phi bất bại chap 84 Long phi bất bại chap 83 Long phi bất bại chap 82 Long phi bất bại chap 81 Long phi bất bại chap 80 Long phi bất bại chap 79 Long phi bất bại chap 78 Long phi bất bại chap 77 Long phi bất bại chap 76 Long phi bất bại chap 75 Long phi bất bại chap 74 Long phi bất bại chap 73 Long phi bất bại chap 72 Long phi bất bại chap 71 Long phi bất bại chap 70 Long phi bất bại chap 69 Long phi bất bại chap 68 Long phi bất bại chap 67 Long phi bất bại chap 66 Long phi bất bại chap 65 Long phi bất bại chap 64 Long phi bất bại chap 63 Long phi bất bại chap 62 Long phi bất bại chap 61 Long phi bất bại chap 60 Long phi bất bại chap 59 Long phi bất bại chap 58 Long phi bất bại chap 57 Long phi bất bại chap 56 Long phi bất bại chap 55 Long phi bất bại chap 54 Long phi bất bại chap 53 Long phi bất bại chap 52 Long phi bất bại chap 51 Long phi bất bại chap 50 Long phi bất bại chap 49 Long phi bất bại chap 48 Long phi bất bại chap 47 Long phi bất bại chap 46 Long phi bất bại chap 45 Long phi bất bại chap 44 Long phi bất bại chap 43 Long phi bất bại chap 42 Long phi bất bại chap 41 Long phi bất bại chap 40 Long phi bất bại chap 39 Long phi bất bại chap 38 Long phi bất bại chap 37 Long phi bất bại chap 36 Long phi bất bại chap 35 Long phi bất bại chap 34 Long phi bất bại chap 33 Long phi bất bại chap 32 Long phi bất bại chap 31 Long phi bất bại chap 30 Long phi bất bại chap 29 Long phi bất bại chap 28 Long phi bất bại chap 27 Long phi bất bại chap 26 Long phi bất bại chap 25 Long phi bất bại chap 24 Long phi bất bại chap 23 Long phi bất bại chap 22 Long phi bất bại chap 21 Long phi bất bại chap 20 Long phi bất bại chap 19 Long phi bất bại chap 18 Long phi bất bại chap 17 Long phi bất bại chap 16 Long phi bất bại chap 15 Long phi bất bại chap 14 Long phi bất bại chap 13 Long phi bất bại chap 12 Long phi bất bại chap 11 Long phi bất bại chap 10 Long phi bất bại chap 9 Long phi bất bại chap 8 Long phi bất bại chap 7 Long phi bất bại chap 6 Long phi bất bại chap 5 Long phi bất bại chap 4 Long phi bất bại chap 3 Long phi bất bại chap 2 Long phi bất bại chap 1