Lone wolf and cub
Tên khác:
Kozure Okami; Sói Mang Con
Tác giả:
Koike Kazuo
Thể loại:
Action , Historical , Martial Arts , Mature , Seinen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
9.522
Nội dung:
Là một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại. Trans: Fenruier Edit: Hỏa Long
Share:
Lone wolf and cub chapter 142 Lone wolf and cub chapter 141 Lone wolf and cub chapter 140 Lone wolf and cub chapter 139 Lone wolf and cub chapter 138 Lone wolf and cub chapter 137 Lone wolf and cub chapter 136 Lone wolf and cub chapter 135 Lone wolf and cub chapter 134 Lone wolf and cub chapter 133 Lone wolf and cub chapter 132 Lone wolf and cub chapter 131 Lone wolf and cub chapter 130 Lone wolf and cub chapter 129 Lone wolf and cub chapter 128 Lone wolf and cub chapter 127 Lone wolf and cub chapter 126 Lone wolf and cub chapter 125 Lone wolf and cub chapter 124 Lone wolf and cub chapter 123 Lone wolf and cub chapter 122 Lone wolf and cub chapter 121 Lone wolf and cub chapter 120 Lone wolf and cub chapter 119 Lone wolf and cub chapter 118 Lone wolf and cub chapter 117 Lone wolf and cub chapter 116 Lone wolf and cub chapter 115 Lone wolf and cub chapter 114 Lone wolf and cub chapter 113 Lone wolf and cub chapter 112 Lone wolf and cub chapter 111 Lone wolf and cub chapter 110.2 Lone wolf and cub chapter 110 Lone wolf and cub chapter 109 Lone wolf and cub chapter 108 Lone wolf and cub chapter 107 Lone wolf and cub chapter 106 Lone wolf and cub chapter 105 Lone wolf and cub chapter 104 Lone wolf and cub chapter 103 Lone wolf and cub chapter 102 Lone wolf and cub chapter 101 Lone wolf and cub chapter 100 Lone wolf and cub chapter 99 Lone wolf and cub chapter 98 Lone wolf and cub chapter 97 Lone wolf and cub chapter 96 Lone wolf and cub chapter 95 Lone wolf and cub chapter 94 Lone wolf and cub chapter 93 Lone wolf and cub chapter 92 Lone wolf and cub chapter 91 Lone wolf and cub chapter 90 Lone wolf and cub chapter 89 Lone wolf and cub chapter 88 Lone wolf and cub chapter 87 Lone wolf and cub chapter 86 Lone wolf and cub chapter 85 Lone wolf and cub chapter 84 Lone wolf and cub chapter 83 Lone wolf and cub chapter 82 Lone wolf and cub chapter 81 Lone wolf and cub chapter 80 Lone wolf and cub chapter 79 Lone wolf and cub chapter 78 Lone wolf and cub chapter 77 Lone wolf and cub chapter 76 Lone wolf and cub chapter 75 Lone wolf and cub chapter 74 Lone wolf and cub chapter 73 Lone wolf and cub chapter 72 Lone wolf and cub chapter 71.2 Lone wolf and cub chapter 71.1 Lone wolf and cub chapter 70 Lone wolf and cub chapter 69 Lone wolf and cub chapter 68 Lone wolf and cub chapter 67 Lone wolf and cub chapter 66 Lone wolf and cub chapter 65 Lone wolf and cub chapter 64 Lone wolf and cub chapter 63 Lone wolf and cub chapter 62 Lone wolf and cub chapter 61 Lone wolf and cub chapter 60 Lone wolf and cub chapter 59 Lone wolf and cub chapter 58 Lone wolf and cub chapter 57.2 Lone wolf and cub chapter 57.1 Lone wolf and cub chapter 57 Lone wolf and cub chapter 56 Lone wolf and cub chapter 55 Lone wolf and cub chapter 54 Lone wolf and cub chapter 53 Lone wolf and cub chapter 52 Lone wolf and cub chapter 51 Lone wolf and cub chapter 50 Lone wolf and cub chapter 49 Lone wolf and cub chapter 48 Lone wolf and cub chapter 47 Lone wolf and cub chapter 46 Lone wolf and cub chapter 45 Lone wolf and cub chapter 44 Lone wolf and cub chapter 43 Lone wolf and cub chapter 42 Lone wolf and cub chapter 41 Lone wolf and cub chapter 40 Lone wolf and cub chapter 39 Lone wolf and cub chapter 38 Lone wolf and cub chapter 37 Lone wolf and cub chapter 36 Lone wolf and cub chapter 35 Lone wolf and cub chapter 34 Lone wolf and cub chapter 33 Lone wolf and cub chapter 32 Lone wolf and cub chapter 31 Lone wolf and cub chapter 30 Lone wolf and cub chapter 29 Lone wolf and cub chapter 28 Lone wolf and cub chapter 27 Lone wolf and cub chapter 26 Lone wolf and cub chapter 25 Lone wolf and cub chapter 24 Lone wolf and cub chapter 23 Lone wolf and cub chapter 22 Lone wolf and cub chapter 21: bồi thần bất trung Lone wolf and cub chapter 20: quản chuông Lone wolf and cub chapter 19: cận kề Lone wolf and cub chapter 18: trinh tiết và kỹ nữ Lone wolf and cub chapter 17: bạch đạo giữa dòng Lone wolf and cub chapter 16 Lone wolf and cub chapter 15: tiếng sói ngân của con hổ sa cơ Lone wolf and cub chapter 14: đóa hoa của mùa đông Lone wolf and cub chapter 13: vô môn quan Lone wolf and cub chapter 12: bi kịch o-sue Lone wolf and cub chapter 11: chớm đông Lone wolf and cub chapter 10: hồng miêu Lone wolf and cub chapter 9: sát thủ đạo Lone wolf and cub chapter 8: điểu dực thú nanh Lone wolf and cub chapter 7: bát quái môn Lone wolf and cub chapter 6: mong mưa Lone wolf and cub chapter 5: zanbato kiếm phái suio Lone wolf and cub chapter 4: xe nôi qua sông tam đồ Lone wolf and cub chapter 3: từ bắc qua nam, từ tây qua đông Lone wolf and cub chapter 2: chỉ có cha mới hiểu lòng con Lone wolf and cub chapter 1: cho thuê con nhận giết mướn