Liar Game
Tác giả:
Kaitani Shinobu 
Thể loại:
manga , Mature
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
61.605
Nội dung:
Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...
Share:
Liar Game chapter 201 Liar Game chapter 200 Liar Game chapter 199 Liar Game chapter 198 Liar Game chapter 197 Liar Game chapter 196 Liar Game chapter 195 Liar Game chapter 194 Liar Game chapter 193 Liar Game chapter 192 Liar Game chapter 191 Liar Game chapter 190 Liar Game chapter 189 Liar Game chapter 188 Liar Game chapter 187 Liar Game chapter 186 Liar Game chapter 185 Liar Game chapter 184 Liar Game chapter 183 Liar Game chapter 182 Liar Game chapter 181 Liar Game chapter 180 Liar Game chapter 179 Liar Game chapter 178 Liar Game chapter 177 Liar Game chapter 176 Liar Game chapter 175 Liar Game chapter 174 Liar Game chapter 173 Liar Game chapter 172 Liar Game chapter 171 Liar Game chapter 170 Liar Game chapter 169 Liar Game chapter 168 Liar Game chapter 167 Liar Game chapter 166 Liar Game chapter 165 Liar Game chapter 164 Liar Game chapter 163 Liar Game chapter 162 Liar Game chapter 161 Liar Game chapter 160 Liar Game chapter 159 Liar Game chapter 158 Liar Game chapter 157 Liar Game chapter 156 Liar Game chapter 155 Liar Game chapter 154 Liar Game chapter 153 Liar Game chapter 152 Liar Game chapter 151 Liar Game chapter 150 Liar Game chapter 149 Liar Game chapter 148 Liar Game chapter 147 Liar Game chapter 146 Liar Game chapter 145 Liar Game chapter 144 Liar Game chapter 143 Liar Game chapter 142 Liar Game chapter 141 Liar Game chapter 140 Liar Game chapter 139 Liar Game chapter 138 Liar Game chapter 137 Liar Game chapter 136 Liar Game chapter 135 Liar Game chapter 134 Liar Game chapter 133 Liar Game chapter 132 Liar Game chapter 131 Liar Game chapter 130 Liar Game chapter 129 Liar Game chapter 128 Liar Game chapter 127 Liar Game chapter 126 Liar Game chapter 125 Liar Game chapter 124 Liar Game chapter 123 Liar Game chapter 122 Liar Game chapter 121 Liar Game chapter 120 Liar Game chapter 119 Liar Game chapter 118 Liar Game chapter 117 Liar Game chapter 116 Liar Game chapter 115 Liar Game chapter 114 Liar Game chapter 113 Liar Game chapter 112 Liar Game chapter 111 Liar Game chapter 109 Liar Game chapter 108 Liar Game chapter 107 Liar Game chapter 106 Liar Game chapter 105 Liar Game chapter 104 Liar Game chapter 103 Liar Game chapter 102 Liar Game chapter 101 Liar Game chapter 100 Liar Game chapter 99 Liar Game chapter 98 Liar Game chapter 97 Liar Game chapter 96 Liar Game chapter 95 Liar Game chapter 94 Liar Game chapter 93 Liar Game chapter 92 Liar Game chapter 91 Liar Game chapter 90 Liar Game chapter 89 Liar Game chapter 88 Liar Game chapter 87 Liar Game chapter 86 Liar Game chapter 85 Liar Game chapter 84 Liar Game chapter 83 Liar Game chapter 82 Liar Game chapter 81 Liar Game chapter 80 Liar Game chapter 79 Liar Game chapter 78 Liar Game chapter 77 Liar Game chapter 76 Liar Game chapter 75 Liar Game chapter 74 Liar Game chapter 73 Liar Game chapter 72 Liar Game chapter 71 Liar Game chapter 70 Liar Game chapter 69 Liar Game chapter 68 Liar Game chapter 67 Liar Game chapter 66 Liar Game chapter 65 Liar Game chapter 64 Liar Game chapter 63 Liar Game chapter 62 Liar Game chapter 61 Liar Game chapter 60 Liar Game chapter 59 Liar Game chapter 58 Liar Game chapter 57 Liar Game chapter 56 Liar Game chapter 55 Liar Game chapter 54 Liar Game chapter 53 Liar Game chapter 52 Liar Game chapter 51 Liar Game chapter 50 Liar Game chapter 49 Liar Game chapter 48 Liar Game chapter 47 Liar Game chapter 46 Liar Game chapter 45 Liar Game chapter 44 Liar Game chapter 43 Liar Game chapter 42 Liar Game chapter 41 Liar Game chap 040 Liar Game chap 039 Liar Game chap 038 Liar Game chap 037 Liar Game chap 036 Liar Game chap 035 Liar Game chap 034 Liar Game chap 033 Liar Game chap 032 Liar Game chap 031 Liar Game chap 030 Liar Game chap 029 Liar Game chap 028 Liar Game chap 027 Liar Game chap 026 Liar Game chap 025 Liar Game chap 024 Liar Game chap 023 Liar Game chap 022 Liar Game chap 021 Liar Game chap 020 Liar Game chap 019 Liar Game chap 018 Liar Game chap 017 Liar Game chap 016 Liar Game chap 015 Liar Game chap 014 Liar Game chap 013 Liar Game chap 012 Liar Game chap 011 Liar Game chap 010 Liar Game chap 009 Liar Game chap 008 Liar Game chap 007 Liar Game chap 006 Liar Game chap 005 Liar Game chap 004 Liar Game chap 003 Liar Game chap 002 Liar Game chap 001