Liar Game - Root of A
Tác giả:
Kaitani Shinobu 
Thể loại:
Mature , One Shot , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
267
Nội dung:
Ngoại truyện của Liar Game
Share: