Law Of Ueki
Tên khác:
Luật Của Ueki, Ueki no Housoku
Tác giả:
Fukuchi Tsubasa ,
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Sci-fi , Shounen ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
11.161
Nội dung:
Cốt truyện xoay quanh cậu bé tên Ueki được trao cho sức mạnh siêu nhiên để tham gia vào các trận thi đấu để trở thành vị thần kế vị trên thiên đàng, cậu bé đã dần dần tập họp được một nhóm khi tham gia cuộc thi và họ đã cùng nhau chiến đấu vì lý tưởng của mình.
Share:
Law Of Ueki chap 154 Law Of Ueki chap 153 Law Of Ueki chap 152 Law Of Ueki chap 151 Law Of Ueki chap 150 Law Of Ueki chap 149 Law Of Ueki chap 148 Law Of Ueki chap 147 Law Of Ueki chap 146 Law Of Ueki chap 145 Law Of Ueki chap 144 Law Of Ueki chap 143 Law Of Ueki chap 142 Law Of Ueki chap 141 Law Of Ueki chap 140 Law Of Ueki chap 139 Law Of Ueki chap 138 Law Of Ueki chap 137 Law Of Ueki chap 136 Law Of Ueki chap 135 Law Of Ueki chap 134 Law Of Ueki chap 133 Law Of Ueki chap 132 Law Of Ueki chap 131 Law Of Ueki chap 130 Law Of Ueki chap 129 Law Of Ueki chap 128 Law Of Ueki chap 127 Law Of Ueki chap 126 Law Of Ueki chap 125 Law Of Ueki chap 124 Law Of Ueki chap 123 Law Of Ueki chap 122 Law Of Ueki chap 121 Law Of Ueki chap 120 Law Of Ueki chap 119 Law Of Ueki chap 118 Law Of Ueki chap 117 Law Of Ueki chap 116 Law Of Ueki chap 115 Law Of Ueki chap 114 Law Of Ueki chap 113 Law Of Ueki chap 112 Law Of Ueki chap 111 Law Of Ueki chap 110 Law Of Ueki chap 109 Law Of Ueki chap 108 Law Of Ueki chap 107 Law Of Ueki chap 106 Law Of Ueki chap 105 Law Of Ueki chap 104 Law Of Ueki chap 103 Law Of Ueki chap 102 Law Of Ueki chap 101 Law Of Ueki chap 100 Law Of Ueki chap 99 Law Of Ueki chap 98 Law Of Ueki chap 97 Law Of Ueki chap 96 Law Of Ueki chap 95 Law Of Ueki chap 94 Law Of Ueki chap 93 Law Of Ueki chap 92 Law Of Ueki chap 91 Law Of Ueki chap 90 Law Of Ueki chap 89.luật tùm lum Law Of Ueki chap 89 Law Of Ueki chap 88 Law Of Ueki chap 87 Law Of Ueki chap 86 Law Of Ueki chap 85 Law Of Ueki chap 84 Law Of Ueki chap 83 Law Of Ueki chap 82 Law Of Ueki chap 81 Law Of Ueki chap 80 Law Of Ueki chap 79 Law Of Ueki chap 78 Law Of Ueki chap 77 Law Of Ueki chap 76 Law Of Ueki chap 75 Law Of Ueki chap 74 Law Of Ueki chap 73 Law Of Ueki chap 72 Law Of Ueki chap 71 Law Of Ueki chap 70 Law Of Ueki chap 69 Law Of Ueki chap 68 Law Of Ueki chap 67 Law Of Ueki chap 66 Law Of Ueki chap 65 Law Of Ueki chap 64 Law Of Ueki chap 63 Law Of Ueki chap 62 Law Of Ueki chap 61 Law Of Ueki chap 60 Law Of Ueki chap 59 Law Of Ueki chap 58 Law Of Ueki chap 57 Law Of Ueki chap 56 Law Of Ueki chap 55 Law Of Ueki chap 54 Law Of Ueki chap 53 Law Of Ueki chap 52 Law Of Ueki chap 51 Law Of Ueki chap 50 Law Of Ueki chap 49 Law Of Ueki chap 48 Law Of Ueki chap 47 Law Of Ueki chap 46 Law Of Ueki chap 45 Law Of Ueki chap 44 Law Of Ueki chap 43 Law Of Ueki chap 42 Law Of Ueki chap 41 Law Of Ueki chap 40 Law Of Ueki chap 39 Law Of Ueki chap 38 Law Of Ueki chap 37 Law Of Ueki chap 36 Law Of Ueki chap 35 Law Of Ueki chap 34 Law Of Ueki chap 33 Law Of Ueki chap 32 Law Of Ueki chap 31 Law Of Ueki chap 30 Law Of Ueki chap 29 Law Of Ueki chap 28 Law Of Ueki chap 27 Law Of Ueki chap 26 Law Of Ueki chap 25 Law Of Ueki chap 24 Law Of Ueki chap 23 Law Of Ueki chap 22 Law Of Ueki chap 21 Law Of Ueki chap 20 Law Of Ueki chap 19 Law Of Ueki chap 18 Law Of Ueki chap 17 Law Of Ueki chap 16 Law Of Ueki chap 15 Law Of Ueki chap 14 Law Of Ueki chap 13 Law Of Ueki chap 12 Law Of Ueki chap 11 Law Of Ueki chap 10 Law Of Ueki chap 9 Law Of Ueki chap 8 Law Of Ueki chap 7 Law Of Ueki chap 6 Law Of Ueki chap 5 Law Of Ueki chap 4 Law Of Ueki chap 3 Law Of Ueki chap 2 Law Of Ueki chap 1