Kuroko No Basket
Tên khác:
kuroko tuyển thủ vô hình
Tác giả:
Fujimaki Tadatoshi
Thể loại:
Comedy , Drama , School Life , Shounen , Slice of Life , Sports
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
95.639
Nội dung:
“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?
Share:
Kuroko No Basket bonus Kuroko No Basket chap 275 Kuroko No Basket chap 274 Kuroko No Basket chap 273 Kuroko No Basket chap 272 Kuroko No Basket chap 271 Kuroko No Basket chap 270 Kuroko No Basket chap 269 Kuroko No Basket chap 268 Kuroko No Basket chap 267 Kuroko No Basket chap 266 Kuroko No Basket chap 265 Kuroko No Basket chap 264 Kuroko No Basket chap 263 Kuroko No Basket chap 262 Kuroko No Basket chap 261 Kuroko No Basket chap 260 Kuroko No Basket chap 259 Kuroko No Basket chap 258 Kuroko No Basket chap 257 Kuroko No Basket chap 256 Kuroko No Basket chap 255 Kuroko No Basket chap 254 Kuroko No Basket chap 253 Kuroko No Basket chap 252 Kuroko No Basket chap 251 Kuroko No Basket chap 250 Kuroko No Basket chap 249 Kuroko No Basket chap 248 Kuroko No Basket chap 247 Kuroko No Basket chap 246 Kuroko No Basket chap 245 Kuroko No Basket chap 244 Kuroko No Basket chap 243 Kuroko No Basket chap 242 Kuroko No Basket chap 241 Kuroko No Basket chap 240 Kuroko No Basket chap 239 Kuroko No Basket chap 238 Kuroko No Basket chap 237 Kuroko No Basket chap 236 Kuroko No Basket chap 235 Kuroko No Basket chap 234 Kuroko No Basket chap 233 Kuroko No Basket chap 232 Kuroko No Basket chap 231 Kuroko No Basket chap 230 Kuroko No Basket chap 229 Kuroko No Basket chap 228 Kuroko No Basket chap 227 Kuroko No Basket chap 226 Kuroko No Basket chap 225 Kuroko No Basket chap 224 Kuroko No Basket chap 223 Kuroko No Basket chap 222 Kuroko No Basket chap 221 Kuroko No Basket chap 220 Kuroko No Basket chap 219 Kuroko No Basket chap 218 Kuroko No Basket chap 217 Kuroko No Basket chap 216 Kuroko No Basket chap 215 Kuroko No Basket chap 214 Kuroko No Basket chap 213 Kuroko No Basket chap 212 Kuroko No Basket chap 211 Kuroko No Basket chap 210 Kuroko No Basket chap 209 Kuroko No Basket chap 208 Kuroko No Basket chap 207 Kuroko No Basket chap 206 Kuroko No Basket chap 205 Kuroko No Basket chap 204 Kuroko No Basket chap 203 Kuroko No Basket chap 202 Kuroko No Basket chap 201 Kuroko No Basket chapter 200 Kuroko No Basket chap 199 Kuroko No Basket chap 198 Kuroko No Basket chap 197 Kuroko No Basket chap 196 Kuroko No Basket chap 195 Kuroko No Basket chap 194 Kuroko No Basket chap 193 Kuroko No Basket chap 192 Kuroko No Basket chap 191 Kuroko No Basket chap 190 Kuroko No Basket chap 189 Kuroko No Basket chap 188 Kuroko No Basket chap 187 Kuroko No Basket chap 186 Kuroko No Basket chap 185 Kuroko No Basket chap 184 Kuroko No Basket chap 183 Kuroko No Basket chap 182 Kuroko No Basket chap 181 Kuroko No Basket chap 180 Kuroko No Basket chap 179 Kuroko No Basket chap 178 Kuroko No Basket chap 177 Kuroko No Basket chap 176 Kuroko No Basket chap 175 Kuroko No Basket chap 174 Kuroko No Basket chap 173 Kuroko No Basket chap 172 Kuroko No Basket chap 171 Kuroko No Basket chap 170 Kuroko No Basket chap 169 Kuroko No Basket chap 168 Kuroko No Basket chap 167 Kuroko No Basket chap 166 Kuroko No Basket chap 165 Kuroko No Basket chap 164 Kuroko No Basket chap 163 Kuroko No Basket chap 162 Kuroko No Basket chap 161 Kuroko No Basket chap 160 Kuroko No Basket chap 159 Kuroko No Basket chap 158 Kuroko No Basket chap 157 Kuroko No Basket chap 156 Kuroko No Basket chap 155 Kuroko No Basket chap 154 Kuroko No Basket chap 153 Kuroko No Basket chap 152 Kuroko No Basket chap 151 Kuroko No Basket chap 150 Kuroko No Basket chap 149 Kuroko No Basket chap 148 Kuroko No Basket chap 147 Kuroko No Basket chap 146 Kuroko No Basket chap 145 Kuroko No Basket chap 144 Kuroko No Basket chap 143 Kuroko No Basket chap 142 Kuroko No Basket chap 141 Kuroko No Basket chap 140 Kuroko No Basket chap 139 Kuroko No Basket chap 138 Kuroko No Basket chap 137 Kuroko No Basket chap 136 Kuroko No Basket chap 135 Kuroko No Basket chap 134 Kuroko No Basket chap 133 Kuroko No Basket chap 132 Kuroko No Basket chap 131 Kuroko No Basket chap 130 Kuroko No Basket chap 129 Kuroko No Basket chap 128 Kuroko No Basket chap 127 Kuroko No Basket chap 126 Kuroko No Basket chap 125 Kuroko No Basket chap 124 Kuroko No Basket chap 123 Kuroko No Basket chap 122 Kuroko No Basket chap 121 Kuroko No Basket chap 120 Kuroko No Basket chap 119 Kuroko No Basket chap 118 Kuroko No Basket chap 117 Kuroko No Basket chap 116 Kuroko No Basket chap 115 Kuroko No Basket chap 114 Kuroko No Basket chap 113 Kuroko No Basket chap 112 Kuroko No Basket chap 111 Kuroko No Basket chap 110 Kuroko No Basket chap 109 Kuroko No Basket chap 108 Kuroko No Basket chap 107 Kuroko No Basket chap 106 Kuroko No Basket chap 105 Kuroko No Basket chap 104 Kuroko No Basket chap 103 Kuroko No Basket chap 102 Kuroko No Basket chap 101 Kuroko No Basket chap 100 Kuroko No Basket chap 099 Kuroko No Basket chap 098 Kuroko No Basket chap 097 Kuroko No Basket chap 096 Kuroko No Basket chap 095 Kuroko No Basket chap 094 Kuroko No Basket chap 093 Kuroko No Basket chap 092 Kuroko No Basket chap 091 Kuroko No Basket chap 090 Kuroko No Basket chap 089 Kuroko No Basket chap 088 Kuroko No Basket chap 087 Kuroko No Basket chap 086 Kuroko No Basket chap 085 Kuroko No Basket chap 084 Kuroko No Basket chap 083 Kuroko No Basket chap 082 Kuroko No Basket chap 081 Kuroko No Basket chap 080 Kuroko No Basket chap 079 Kuroko No Basket chap 078 Kuroko No Basket chap 077 Kuroko No Basket chap 076 Kuroko No Basket chap 075 Kuroko No Basket chap 074 Kuroko No Basket chap 073 Kuroko No Basket chap 072 Kuroko No Basket chap 071 Kuroko No Basket chap 070 Kuroko No Basket chap 069 Kuroko No Basket chap 068 Kuroko No Basket chap 067 Kuroko No Basket chap 066 Kuroko No Basket chap 065 Kuroko No Basket chap 064 Kuroko No Basket chap 063 Kuroko No Basket chap 062 Kuroko No Basket chap 061 Kuroko No Basket chap 060 Kuroko No Basket chap 059 Kuroko No Basket chap 058 Kuroko No Basket chap 057 Kuroko No Basket chap 056 Kuroko No Basket chap 055 Kuroko No Basket chap 054 Kuroko No Basket chap 053 Kuroko No Basket chap 052 Kuroko No Basket chap 051 Kuroko No Basket chap 050 Kuroko No Basket chap 049 Kuroko No Basket chap 048 Kuroko No Basket chap 047 Kuroko No Basket chap 046 Kuroko No Basket chap 045 Kuroko No Basket chap 044 Kuroko No Basket chap 043 Kuroko No Basket chap 042 Kuroko No Basket chap 041 Kuroko No Basket chap 040 Kuroko No Basket chap 039 Kuroko No Basket chap 038 Kuroko No Basket chap 037 Kuroko No Basket chap 036 Kuroko No Basket chap 035 Kuroko No Basket chap 034 Kuroko No Basket chap 033 Kuroko No Basket chap 032 Kuroko No Basket chap 031 Kuroko No Basket chap 030 Kuroko No Basket chap 029 Kuroko No Basket chap 028 Kuroko No Basket chap 027 Kuroko No Basket chap 026 Kuroko No Basket chap 025 Kuroko No Basket chap 024 Kuroko No Basket chap 023 Kuroko No Basket chap 022 Kuroko No Basket chap 021 Kuroko No Basket chap 020 Kuroko No Basket chap 019 Kuroko No Basket chap 018 Kuroko No Basket chap 017 Kuroko No Basket chap 016 Kuroko No Basket chap 015 Kuroko No Basket chap 014 Kuroko No Basket chap 013 Kuroko No Basket chap 012 Kuroko No Basket chap 011 Kuroko No Basket chap 010 Kuroko No Basket chap 009 Kuroko No Basket chap 008 Kuroko No Basket chap 007 Kuroko No Basket chap 006 Kuroko No Basket chap 005 Kuroko No Basket chap 004 Kuroko No Basket chap 003 Kuroko No Basket chap 002 Kuroko No Basket chap 001