Kongou Banchou
Tác giả:
Suzuki Nakaba ,
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Martial Arts , School Life , Shounen , Supernatural ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
21.921
Nội dung:
Truyện tranh kể về Akira Kongou trên con đường hành hiệp trừ gian tìm kiếm người anh em sinh đôi của mình, hòng có thể ngăn chặn kế hoạch thống trị Nhật Bản mà đặc điểm là 23 quận của Nhật Bản sẽ do một “Banchou” – tức kẻ cầm đầu nắm giữ. Tiêu diệt kế hoạch 23 Banchou, tìm kiếm anh mình và trở thành một Banchou mạnh nhất đem yên bình cho xã hội là mục tiêu màAkira đặt ra…
Share:
Kongou Banchou chap 114 Kongou Banchou chap 113 Kongou Banchou chap 112 Kongou Banchou chap 111 Kongou Banchou chap 110 Kongou Banchou chap 109 Kongou Banchou chap 108 Kongou Banchou chap 107 Kongou Banchou chap 106 Kongou Banchou chap 105 Kongou Banchou chap 104 Kongou Banchou chap 103 Kongou Banchou chap 102 Kongou Banchou chap 101.5 Kongou Banchou chap 101 Kongou Banchou chap 100 Kongou Banchou chap 99 Kongou Banchou chap 98 Kongou Banchou chap 97 Kongou Banchou chap 96 Kongou Banchou chap 95 Kongou Banchou chap 94 Kongou Banchou chap 93 Kongou Banchou chap 92 Kongou Banchou chap 91 Kongou Banchou chap 90 Kongou Banchou chap 89 Kongou Banchou chap 88 Kongou Banchou chap 87 Kongou Banchou chap 86 Kongou Banchou chap 85 Kongou Banchou chap 84 Kongou Banchou chap 83 Kongou Banchou chap 82 Kongou Banchou chap 81 Kongou Banchou chap 80 Kongou Banchou chap 79 Kongou Banchou chap 78 Kongou Banchou chap 77 Kongou Banchou chap 76 Kongou Banchou chap 75 Kongou Banchou chap 74 Kongou Banchou chap 73 Kongou Banchou chap 72 Kongou Banchou chap 71 Kongou Banchou chap 70 Kongou Banchou chap 69 Kongou Banchou chap 68 Kongou Banchou chap 67 Kongou Banchou chap 66 Kongou Banchou chap 65 Kongou Banchou chap 64 Kongou Banchou chap 63 Kongou Banchou chap 62 Kongou Banchou chap 61 Kongou Banchou chap 60 Kongou Banchou chap 59 Kongou Banchou chap 58 Kongou Banchou chap 57 Kongou Banchou chap 56 Kongou Banchou chap 55 Kongou Banchou chap 54 Kongou Banchou chap 53 Kongou Banchou chap 52 Kongou Banchou chap 51 Kongou Banchou chap 50 Kongou Banchou chap 49 Kongou Banchou chap 48 Kongou Banchou chap 47 Kongou Banchou chap 46 Kongou Banchou chap 45 Kongou Banchou chap 44 Kongou Banchou chap 43 Kongou Banchou chap 42 Kongou Banchou chap 41 Kongou Banchou chap 40 Kongou Banchou chap 39 Kongou Banchou chap 38 Kongou Banchou chap 37 Kongou Banchou chap 36 Kongou Banchou chap 35 Kongou Banchou chap 34 Kongou Banchou chap 33 Kongou Banchou chap 32 Kongou Banchou chap 31 Kongou Banchou chap 30 Kongou Banchou chap 29 Kongou Banchou chap 28 Kongou Banchou chap 27 Kongou Banchou chap 26 Kongou Banchou chap 25 Kongou Banchou chap 24 Kongou Banchou chap 23 Kongou Banchou chap 22 Kongou Banchou chap 21 Kongou Banchou chap 20 Kongou Banchou chap 19 Kongou Banchou chap 18 Kongou Banchou chap 17 Kongou Banchou chap 16 Kongou Banchou chap 15 Kongou Banchou chap 14 Kongou Banchou chap 13 Kongou Banchou chap 12 Kongou Banchou chap 11 Kongou Banchou chap 10 Kongou Banchou chap 9 Kongou Banchou chap 8 Kongou Banchou chap 7 Kongou Banchou chap 6 Kongou Banchou chap 5 Kongou Banchou chap 4 Kongou Banchou chap 3 Kongou Banchou chap 2 Kongou Banchou chap 1