Killer Stall
Tác giả:
Han
Thể loại:
Action , Drama , Seinen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
6.322
Nội dung:
Câu chuyện của một sát thủ vì tình yêu mà rút khỏi con đường giết chóc của mình! Anh ta đã tự giải thoát mình bằng cách giết hết cả tổ chức đã rèn anh ta thành một cỗ máy giết người ghê tởm đó...nhưng liệu anh ta có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn đó?
Share:
Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 53 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 52 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 51 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 50 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 49 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 48 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 47 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 46 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 45 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 44 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 43 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 42 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 41 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 40 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 39 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 38 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 37 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 36 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 35 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 34 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 33 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 32 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 31 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 30 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 29 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 28 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 27 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 26 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 25 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 24 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 23 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 22 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 21.5 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 21 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 20 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 19 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 18 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 17 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 16 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 15 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 14 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 13 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 12 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 11 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 10 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 9 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 8 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 7 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 6 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 5 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 4 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 3 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 2 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 1 Killer Stall - sát thủ hoàn lương chap 0