Kiếm khách Baek Dong So
Tên khác:
Honorable Baek Dong Soo
Tác giả:
Lee Jae Heon , Hong Ki Woo
Thể loại:
Action , Historical , Manhwa , Martial Arts , Seinen , Shounen , Live action
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
13.180
Nội dung:
Truyện này thì ai cũng biết rồi nhưng nó bị die , mình sẽ up full bộ này nhé ^^! Một vài tên phản thần trong triều vu cho thái tử tội tạo phản và muốn loại trừ thái tử! Hoàng thượng phải làm gì để cứu con trai của mình? Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc với thái tử trong chiếc quan tài gỗ, nhưng đột nhiên, thái tử bỗng trở lên rất có sức ảnh hưởng và đầy quyền lực, hơn cả tưởng tượng…
Share:
Kiếm khách Baek Dong So chap 74 - kết thúc Kiếm khách Baek Dong So chap 73 Kiếm khách Baek Dong So chap 72 Kiếm khách Baek Dong So chap 71 Kiếm khách Baek Dong So chap 70 Kiếm khách Baek Dong So chap 69 Kiếm khách Baek Dong So chap 68 Kiếm khách Baek Dong So chap 67 Kiếm khách Baek Dong So chap 66 Kiếm khách Baek Dong So chap 65 Kiếm khách Baek Dong So chap 64 Kiếm khách Baek Dong So chap 63 Kiếm khách Baek Dong So chap 62 Kiếm khách Baek Dong So chap 61 Kiếm khách Baek Dong So chap 60 Kiếm khách Baek Dong So chap 59 Kiếm khách Baek Dong So chap 58 Kiếm khách Baek Dong So chap 57 Kiếm khách Baek Dong So chap 56 Kiếm khách Baek Dong So chap 55 Kiếm khách Baek Dong So chap 54 Kiếm khách Baek Dong So chap 53 Kiếm khách Baek Dong So chap 52 Kiếm khách Baek Dong So chap 51 Kiếm khách Baek Dong So chap 50 Kiếm khách Baek Dong So chap 49 Kiếm khách Baek Dong So chap 48 Kiếm khách Baek Dong So chap 47 Kiếm khách Baek Dong So chap 46 Kiếm khách Baek Dong So chap 45 Kiếm khách Baek Dong So chap 44 Kiếm khách Baek Dong So chap 43 Kiếm khách Baek Dong So chap 42 Kiếm khách Baek Dong So chap 41 Kiếm khách Baek Dong So chap 40 Kiếm khách Baek Dong So chap 39 Kiếm khách Baek Dong So chap 38 Kiếm khách Baek Dong So chap 37 Kiếm khách Baek Dong So chap 36 Kiếm khách Baek Dong So chap 35 Kiếm khách Baek Dong So chap 34 Kiếm khách Baek Dong So chap 33 Kiếm khách Baek Dong So chap 32 Kiếm khách Baek Dong So chap 31 Kiếm khách Baek Dong So chap 30 Kiếm khách Baek Dong So chap 29 Kiếm khách Baek Dong So chap 28 Kiếm khách Baek Dong So chap 27 Kiếm khách Baek Dong So chap 26 Kiếm khách Baek Dong So chap 25 Kiếm khách Baek Dong So chap 24 Kiếm khách Baek Dong So chap 23 Kiếm khách Baek Dong So chap 22 Kiếm khách Baek Dong So chap 21 Kiếm khách Baek Dong So chap 20 Kiếm khách Baek Dong So chap 19 Kiếm khách Baek Dong So chap 18 Kiếm khách Baek Dong So chap 17 Kiếm khách Baek Dong So chap 16 Kiếm khách Baek Dong So chap 15 Kiếm khách Baek Dong So chap 14 Kiếm khách Baek Dong So chap 13 Kiếm khách Baek Dong So chap 12 Kiếm khách Baek Dong So chap 11 Kiếm khách Baek Dong So chap 10 Kiếm khách Baek Dong So chap 9 Kiếm khách Baek Dong So chap 8 Kiếm khách Baek Dong So chap 7 Kiếm khách Baek Dong So chap 6 Kiếm khách Baek Dong So chap 5 Kiếm khách Baek Dong So chap 4 Kiếm khách Baek Dong So chap 3 Kiếm khách Baek Dong So chap 2 Kiếm khách Baek Dong So chap 1-hãy cứu nhị thái tử