Kết giới sư
Tên khác:
Kekkaishi
Tác giả:
Yellow Tanabe
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Romance , Shounen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
164.100
Nội dung:
Từ hàng trăm năm trước, dân gian luôn truyền miệng những câu chuyện về ma quỷ và các pháp sư cao tay ấn, thế nhưng trong thế giới ngày nay, phép thuật lại được xem là một cái gì đó xa xỉ-không thiết thực, nhưng ngay chính con người cũng như khoa học cũng chưa bao giờ lý giải hết được vạn vật trong tự nhiên, đối với phương Tây thì phương Đông luôn là một vùng đất huyền bí đầy quyến rũ với những cạm bẫy, vì từ phương Đông luôn xuất hiện những câu chuyện về phép thuật và vùng đất bí hiểm. Kekkaishi xoay quanh vùng đất dữ - Karasumori, nơi chon cất vong linh của một vị lãnh chúa có “nguồn năng lực đặc biệt” và hai gia tộc pháp sư là nhà Sumimura và Yukimura, mặc dù hàng xóm, cũng là đồng nghiệp, lại được tổ chức “Hội kín” giao cho trách nhiệm cai quản và bảo vệ vùng đất dữ, nhưng cả hai gia tộc này qua hàng trăm năm, biết bao thế hệ vẫn luôn đối nghịch nhau.
Share:
Kết giới sư kết giới sư chap 345 - end Kết giới sư kết giới sư chap 344 Kết giới sư kết giới sư chap 343 Kết giới sư kết giới sư chap 342 Kết giới sư kết giới sư chap 341 Kết giới sư kết giới sư chap 340 Kết giới sư kết giới sư chap 339 Kết giới sư kết giới sư chap 338 Kết giới sư kết giới sư chap 337 Kết giới sư kết giới sư chap 336 Kết giới sư kết giới sư chap 335 Kết giới sư kết giới sư chap 334 Kết giới sư kết giới sư chap 333 Kết giới sư kết giới sư chap 332 Kết giới sư kết giới sư chap 331 Kết giới sư kết giới sư chap 330 Kết giới sư kết giới sư chap 329 Kết giới sư kết giới sư chap 328 Kết giới sư kết giới sư chap 327 Kết giới sư kết giới sư chap 326 Kết giới sư kết giới sư chap 325 Kết giới sư kết giới sư chap 324 Kết giới sư kết giới sư chap 323 Kết giới sư kết giới sư chap 322 Kết giới sư kết giới sư chap 321 Kết giới sư kết giới sư chap 320 Kết giới sư kết giới sư chap 319 Kết giới sư kết giới sư chap 318 Kết giới sư kết giới sư chap 317 Kết giới sư kết giới sư chap 316 Kết giới sư kết giới sư chap 315 Kết giới sư kết giới sư chap 314 Kết giới sư kết giới sư chap 313 Kết giới sư kết giới sư chap 312 Kết giới sư kết giới sư chap 311 Kết giới sư kết giới sư chap 310 Kết giới sư kết giới sư chap 309 Kết giới sư kết giới sư chap 308 Kết giới sư kết giới sư chap 307 Kết giới sư kết giới sư chap 306 Kết giới sư kết giới sư chap 305 Kết giới sư kết giới sư chap 227 Kết giới sư kết giới sư chap 226 Kết giới sư kết giới sư chap 225 Kết giới sư kết giới sư chap 224 Kết giới sư kết giới sư chap 223 Kết giới sư kết giới sư chap 222 Kết giới sư kết giới sư chap 221 Kết giới sư kết giới sư chap 220 Kết giới sư kết giới sư chap 219 Kết giới sư kết giới sư chap 218 Kết giới sư kết giới sư chap 217 Kết giới sư kết giới sư chap 216 Kết giới sư kết giới sư chap 215 Kết giới sư kết giới sư chap 214 Kết giới sư kết giới sư chap 213 Kết giới sư kết giới sư chap 212 Kết giới sư kết giới sư chap 211 Kết giới sư kết giới sư chap 210 Kết giới sư kết giới sư chap 209 Kết giới sư kết giới sư chap 208 Kết giới sư kết giới sư chap 207 Kết giới sư kết giới sư chap 206 Kết giới sư kết giới sư chap 205 Kết giới sư kết giới sư chap 204 Kết giới sư kết giới sư chap 203 Kết giới sư kết giới sư chap 202 Kết giới sư kết giới sư chap 201 Kết giới sư kết giới sư chap 200 Kết giới sư kết giới sư chap 199 Kết giới sư kết giới sư chap 198 Kết giới sư kết giới sư chap 197 Kết giới sư kết giới sư chap 196 Kết giới sư kết giới sư chap 195 Kết giới sư kết giới sư chap 194 Kết giới sư kết giới sư chap 193 Kết giới sư kết giới sư chap 192 Kết giới sư kết giới sư chap 191 Kết giới sư kết giới sư chap 190 Kết giới sư kết giới sư chap 189 Kết giới sư kết giới sư chap 188 Kết giới sư kết giới sư chap 187 Kết giới sư kết giới sư chap 186 Kết giới sư kết giới sư chap 182 Kết giới sư kết giới sư chap 181 Kết giới sư kết giới sư chap 180 Kết giới sư kết giới sư chap 179 Kết giới sư kết giới sư chap 178 Kết giới sư kết giới sư chap 177 Kết giới sư kết giới sư chap 176 Kết giới sư kết giới sư chap 175 Kết giới sư kết giới sư chap 174 Kết giới sư kết giới sư chap 173 Kết giới sư kết giới sư chap 172 Kết giới sư kết giới sư chap 171 Kết giới sư kết giới sư chap 170 Kết giới sư kết giới sư chap 169 Kết giới sư kết giới sư chap 168 Kết giới sư kết giới sư chap 167 Kết giới sư kết giới sư chap 166 Kết giới sư kết giới sư chap 165 Kết giới sư kết giới sư chap 86-95 Kết giới sư kết giới sư chap 76-85 Kết giới sư kết giới sư chap 66-75 Kết giới sư kết giới sư chap 56-65 Kết giới sư kết giới sư chap 46-55 Kết giới sư kết giới sư chap 45 Kết giới sư kết giới sư chap 44 Kết giới sư kết giới sư chap 43 Kết giới sư kết giới sư chap 42 Kết giới sư kết giới sư chap 41 Kết giới sư kết giới sư chap 40 Kết giới sư kết giới sư chap 39 Kết giới sư kết giới sư chap 38 Kết giới sư kết giới sư chap 37 Kết giới sư kết giới sư chap 36 Kết giới sư kết giới sư chap 35 Kết giới sư kết giới sư chap 34 Kết giới sư kết giới sư chap 33 Kết giới sư kết giới sư chap 32 Kết giới sư kết giới sư chap 31 Kết giới sư kết giới sư chap 30 Kết giới sư kết giới sư chap 29 Kết giới sư kết giới sư chap 28 Kết giới sư kết giới sư chap 27 Kết giới sư kết giới sư chap 26 Kết giới sư kết giới sư chap 25 Kết giới sư kết giới sư chap 24 Kết giới sư kết giới sư chap 23 Kết giới sư kết giới sư chap 21 Kết giới sư kết giới sư chap 20 Kết giới sư kết giới sư chap 19 Kết giới sư kết giới sư chap 18 Kết giới sư kết giới sư chap 17 Kết giới sư kết giới sư chap 16 Kết giới sư kết giới sư chap 15 Kết giới sư kết giới sư chap 14 Kết giới sư kết giới sư chap 13 Kết giới sư kết giới sư chap 12 Kết giới sư kết giới sư chap 11 Kết giới sư kết giới sư chap 10 Kết giới sư kết giới sư chap 9 Kết giới sư kết giới sư chap 8 Kết giới sư kết giới sư chap 7 Kết giới sư kết giới sư chap 6 Kết giới sư kết giới sư chap 5 Kết giới sư kết giới sư chap 4 Kết giới sư kết giới sư chap 3 Kết giới sư kết giới sư chap 2 Kết giới sư kết giới sư chap 1