Kenji
Tên khác:
Quyền nhi Phương Thế Ngọc
Tác giả:
Fujiwara Yoshihide , Matsuda Ryuchi
Thể loại:
Action , Adventure , Historical , Martial Arts , Seinen , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
20.633
Nội dung:
Chuyện kể về Kenji - một cậu bé Nhật Bản yêu thích võ thuật - lên đường lặn lội sang Trung Quốc xa xôi tìm người ông. Trong chuyến đi Kenji có dịp tiếp xúc với nhiều võ sư danh tiếng và được truyền thụ võ thuật nghìn năm của Trung Hoa.
Share:
Kenji ngoại truyện chap 9 Kenji ngoại truyện chap 8 Kenji ngoại truyện chap 7 Kenji ngoại truyện chap 6 Kenji ngoại truyện chap 5 Kenji ngoại truyện chap 4 Kenji ngoại truyện chap 3 Kenji ngoại truyện chap 2 Kenji ngoại truyện chap 1 Kenji chap 193 end Kenji chap 192 Kenji chap 191 Kenji chap 190 Kenji chap 189 Kenji chap 188 Kenji chap 187 Kenji chap 186 Kenji chap 185 Kenji chap 184 Kenji chap 183 Kenji chap 182 Kenji chap 181 Kenji chap 180 Kenji chap 179 Kenji chap 178 Kenji chap 177 Kenji chap 176 Kenji chap 175 Kenji chap 174 Kenji chap 173 Kenji chap 172 Kenji chap 171 Kenji chap 170 Kenji chap 169 Kenji chap 168 Kenji chap 167 Kenji chap 166 Kenji chap 165 Kenji chap 164 Kenji chap 163 Kenji chap 162 Kenji chap 161 Kenji chap 160 Kenji chap 159 Kenji chap 158 Kenji chap 157 Kenji chap 156 Kenji chap 155 Kenji chap 154 Kenji chap 153 Kenji chap 152 Kenji chap 151 Kenji chap 150 Kenji chap 149 Kenji chap 148 Kenji chap 147 Kenji chap 146 Kenji chap 145 Kenji chap 144 Kenji chap 143 Kenji chap 142 Kenji chap 141 Kenji chap 140 Kenji chap 139 Kenji chap 138 Kenji chap 137 Kenji chap 136 Kenji chap 135 Kenji chap 134 Kenji chap 133 Kenji chap 132 Kenji chap 131 Kenji chap 130 Kenji chap 129 Kenji chap 128 Kenji chap 127 Kenji chap 126 Kenji chap 125 Kenji chap 124 Kenji chap 123 Kenji chap 122 Kenji chap 121 Kenji chap 120 Kenji chap 119 Kenji chap 118 Kenji chap 117 Kenji chap 116 Kenji chap 115 Kenji chap 114 Kenji chap 113 Kenji chap 112 Kenji chap 111 Kenji chap 110 Kenji chap 109 Kenji chap 108 Kenji chap 107 Kenji chap 106 Kenji chap 105 Kenji chap 104 Kenji chap 103 Kenji chap 102 Kenji chap 101 Kenji chap 100 Kenji chap 99 Kenji chap 98 Kenji chap 97 Kenji chap 96 Kenji chap 95 Kenji chap 94 Kenji chap 93 Kenji chap 92 Kenji chap 91 Kenji chap 90 Kenji chap 89 Kenji chap 88 Kenji chap 87 Kenji chap 86 Kenji chap 85 Kenji chap 84 Kenji chap 83 Kenji chap 82 Kenji chap 81 Kenji chap 80 Kenji chap 79 Kenji chap 78 Kenji chap 77 Kenji chap 76 Kenji chap 75 Kenji chap 74 Kenji chap 73 Kenji chap 72 Kenji chap 71 Kenji chap 70 Kenji chap 69 Kenji chap 68 Kenji chap 67 Kenji chap 66 Kenji chap 65 Kenji chap 64 Kenji chap 63 Kenji chap 62 Kenji chap 61 Kenji chap 60 Kenji chap 59 Kenji chap 58 Kenji chap 57 Kenji chap 56 Kenji chap 55 Kenji chap 54 Kenji chap 53 Kenji chap 52 Kenji chap 51 Kenji chap 50 Kenji chap 49 Kenji chap 48 Kenji chap 47 Kenji chap 46 Kenji chap 45 Kenji chap 44 Kenji chap 43 Kenji chap 42 Kenji chap 41 Kenji chap 40 Kenji chap 39 Kenji chap 38 Kenji chap 37 Kenji chap 36 Kenji chap 35 Kenji chap 34 Kenji chap 33 Kenji chap 32 Kenji chap 31 Kenji chap 30 Kenji chap 29 Kenji chap 28 Kenji chap 27 Kenji chap 26 Kenji chap 25 Kenji chap 24 Kenji chap 23 Kenji chap 22 Kenji chap 21 Kenji chap 20 Kenji chap 19 Kenji chap 18 Kenji chap 17 Kenji chap 16 Kenji chap 15 Kenji chap 14 Kenji chap 13 Kenji chap 12 Kenji chap 11 Kenji chap 10 Kenji chap 9 Kenji chap 8 Kenji chap 7 Kenji chap 6 Kenji chap 5 Kenji chap 4 Kenji chap 3 Kenji chap 2 Kenji chap 1