Kazu doctor K
Tên khác:
Bác sĩ Kazu
Tác giả:
Kazuo Mafune
Thể loại:
Drama , Seinen , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
11.159
Nội dung:
Bác sĩ Kazu, một bác sĩ tài năng xuất chúng lại kiên cường dũng cảm chống lại những thế lực mờ ám, là một con người trọng nghĩa, khinh tài không bao giờ biết từ nan khó nhọc để đến với các bệnh nhân nghèo, xa xôi. Đối với họ, Kazu là "thần y." Thật tình cớ bác sĩ Kazu được biết mình còn một người em gái. Kei được thụ tinh từ ống nghiệm, cũng là một bác sĩ kỳ tài nhưng ngược hẳn với anh mình. Bác sĩ Kei có cái nhìn rất lệch lạc về cuộc sống, thay vì đem tài năng của mình cống hiến cho nhân loại, bác sĩ Kei chỉ biết căm thù khoa học, đẩy con người vào tay tử thần. Bác sĩ Kazu thường phải sửa chữa những hậu quả khủng khiếp do Kei gây ra. Mâu thuẫn giữa "anh em nhà bác sĩ" sẽ kết thúc ra sao? Mời bạn theo dõi..."
Share:
Kazu doctor K chapter 137 Kazu doctor K chapter 136 Kazu doctor K chapter 135 Kazu doctor K chapter 134 Kazu doctor K chapter 133 Kazu doctor K chapter 132 Kazu doctor K chapter 131 Kazu doctor K chapter 130 Kazu doctor K chapter 129 Kazu doctor K chapter 128 Kazu doctor K chapter 127 Kazu doctor K chapter 126 Kazu doctor K chapter 125 Kazu doctor K chapter 124 Kazu doctor K chapter 123 Kazu doctor K chapter 122 Kazu doctor K chapter 121 Kazu doctor K chapter 120 Kazu doctor K chapter 119 Kazu doctor K chapter 118 Kazu doctor K chapter 117 Kazu doctor K chapter 116 Kazu doctor K chapter 115 Kazu doctor K chapter 114 Kazu doctor K chapter 113 Kazu doctor K chapter 112 Kazu doctor K chapter 111 Kazu doctor K chapter 110 Kazu doctor K chapter 109 Kazu doctor K chapter 108 Kazu doctor K chapter 107 Kazu doctor K chapter 106 Kazu doctor K chapter 105 Kazu doctor K chapter 104 Kazu doctor K chapter 103 Kazu doctor K chapter 102 Kazu doctor K chapter 101 Kazu doctor K chapter 100 Kazu doctor K chapter 99 Kazu doctor K chapter 98 Kazu doctor K chapter 97 Kazu doctor K chapter 96 Kazu doctor K chapter 95 Kazu doctor K chapter 94 Kazu doctor K chapter 93 Kazu doctor K chapter 92 Kazu doctor K chapter 91 Kazu doctor K chapter 90 Kazu doctor K chapter 89 Kazu doctor K chapter 88 Kazu doctor K chapter 87 Kazu doctor K chapter 86 Kazu doctor K chapter 85 Kazu doctor K chapter 84 Kazu doctor K chapter 83 Kazu doctor K chapter 82 Kazu doctor K chapter 81 Kazu doctor K chapter 80 Kazu doctor K chapter 79 Kazu doctor K chapter 78 Kazu doctor K chapter 77 Kazu doctor K chapter 76 Kazu doctor K chapter 75 Kazu doctor K chapter 74 Kazu doctor K chapter 73 Kazu doctor K chapter 72 Kazu doctor K chapter 71 Kazu doctor K chapter 70 Kazu doctor K chapter 69 Kazu doctor K chapter 68 Kazu doctor K chapter 67 Kazu doctor K chapter 66 Kazu doctor K chapter 65 Kazu doctor K chapter 64 Kazu doctor K chapter 63 Kazu doctor K chapter 62 Kazu doctor K chapter 61 Kazu doctor K chapter 60 Kazu doctor K chapter 59 Kazu doctor K chapter 58 Kazu doctor K chapter 57 Kazu doctor K chapter 56 Kazu doctor K chapter 55 Kazu doctor K chapter 54 Kazu doctor K chapter 53 Kazu doctor K chapter 52 Kazu doctor K chapter 51 Kazu doctor K chapter 50 Kazu doctor K chapter 49 Kazu doctor K chapter 48 Kazu doctor K chapter 47 Kazu doctor K chapter 46 Kazu doctor K chapter 45 Kazu doctor K chapter 44 Kazu doctor K chapter 43 Kazu doctor K chapter 42 Kazu doctor K chapter 41 Kazu doctor K chapter 40 Kazu doctor K chapter 39 Kazu doctor K chapter 38 Kazu doctor K chapter 37 Kazu doctor K chapter 36 Kazu doctor K chapter 35 Kazu doctor K chapter 34 Kazu doctor K chapter 33 Kazu doctor K chapter 32 Kazu doctor K chapter 31 Kazu doctor K chapter 30 Kazu doctor K chapter 29 Kazu doctor K chapter 28 Kazu doctor K chapter 27 Kazu doctor K chapter 26 Kazu doctor K chapter 25 Kazu doctor K chapter 24 Kazu doctor K chapter 23 Kazu doctor K chapter 22 Kazu doctor K chapter 21 Kazu doctor K chapter 20 Kazu doctor K chapter 19 Kazu doctor K chapter 18 Kazu doctor K chapter 17 Kazu doctor K chapter 16 Kazu doctor K chapter 15 Kazu doctor K chapter 14 Kazu doctor K chapter 13 Kazu doctor K chapter 12 Kazu doctor K chapter 11 Kazu doctor K chapter 10 Kazu doctor K chapter 9 Kazu doctor K chapter 8 Kazu doctor K chapter 7 Kazu doctor K chapter 6 Kazu doctor K chapter 5 Kazu doctor K chapter 4 Kazu doctor K chapter 3 Kazu doctor K chapter 2 Kazu doctor K chapter 1