Kateikyoushi Hitman Reborn
Tác giả:
Amano Akira
Thể loại:
Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
182.573
Nội dung:
Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý
Share:
Kateikyoushi Hitman Reborn chap 409 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 408 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 407 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 406 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 405 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 404 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 403 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 402 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 401 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 400 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 399 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 398 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 397 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 396 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 395 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 394 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 393 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 392 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 391 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 390 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 389 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 388 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 387 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 386 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 385 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 384 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 383 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 382 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 381 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 380 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 379 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 378 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 377 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 376 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 375 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 374 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 373 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 372 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 371 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 370 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 369 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 368 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 367 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 366 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 365 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 364 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 363 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 362 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 361 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 360 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 359 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 358 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 357 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 356 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 355 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 354 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 353 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 352 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 351 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 350 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 349 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 348 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 347 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 346 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 345 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 344 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 343 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 342 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 341 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 340 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 339 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 338 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 337 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 336 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 335 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 334 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 333 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 332 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 331 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 330 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 329 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 328 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 327 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 326 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 325 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 324 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 323 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 322 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 321 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 320 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 319 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 318 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 317 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 316 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 315 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 314 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 313 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 312 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 311 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 310 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 309 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 308 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 307 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 306 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 305 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 304 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 303 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 302 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 301 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 300 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 299 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 298 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 297 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 296 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 295 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 294 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 293 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 292 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 291 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 290 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 289 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 288 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 287 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 286 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 285 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 284 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 283 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 282 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 281 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 280 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 279 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 278 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 277 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 276 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 275 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 274 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 273 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 272 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 271 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 270 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 269 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 268 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 267 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 266 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 265 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 264 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 263 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 262 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 261 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 260 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 259 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 258 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 257 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 256 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 255 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 254 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 253 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 252 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 251 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 250 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 249 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 248 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 247 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 246 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 245 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 244 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 243 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 242 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 241 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 240 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 239 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 238 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 237 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 236 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 235 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 234 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 233 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 232 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 231 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 230 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 229 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 228 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 227 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 226 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 225 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 223 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 222 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 221 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 220 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 219 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 218 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 217 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 216 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 215 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 214 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 213 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 212 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 211 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 210 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 209 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 208 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 207 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 206 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 205 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 204 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 203 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 202 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 201 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 200 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 199 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 198 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 197 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 196 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 195 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 194 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 193 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 192 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 191 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 190 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 189 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 188 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 187 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 186 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 185 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 184 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 183 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 182 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 181 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 180 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 179 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 178 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 177 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 176 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 175 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 174 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 173 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 172 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 171 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 170 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 169 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 168 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 167 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 166 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 165 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 164 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 163 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 162 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 161 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 160 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 159 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 158 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 157 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 156 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 155 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 154 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 153 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 152 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 151 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 150 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 150 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 149 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 148 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 147 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 146 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 145 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 144 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 143 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 142 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 141 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 140 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 139 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 138 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 137 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 136 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 135 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 134 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 133 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 132 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 131 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 130 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 129 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 128 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 127 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 126 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 125 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 124 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 123 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 122 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 121 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 120 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 119 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 118 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 117 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 116 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 115 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 114 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 113 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 112 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 111 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 110 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 109 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 108 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 107 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 106 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 106 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 105 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 104 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 103 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 102 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 101 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 100 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 99 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 98 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 97 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 96 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 95 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 94 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 93 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 92 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 91 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 90 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 89 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 88 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 87 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 86 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 85 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 84 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 83 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 82 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 97 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 96 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 95 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 94 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 93 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 92 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 91 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 90 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 89 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 88 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 87 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 86 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 85 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 84 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 83 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 82 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 81 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 79 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 78 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 77 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 76 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 75 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 75 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 74 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 73 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 72 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 71 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 70 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 69 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 68 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 67 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 66 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 65 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 64 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 63 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 62 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 61 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 60 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 59 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 58 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 57 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 56 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 55 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 54 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 53 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 52 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 51 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 50 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 49 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 48 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 47 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 46 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 45 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 44 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 43 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 42 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 41 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 40 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 39 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 38 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 37 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 36 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 35 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 34 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 33 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 33 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 32 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 31 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 30 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 29 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 28 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 27 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 26 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 25 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 24 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 23 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 22 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 21 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 20 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 19 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 18 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 17 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 16 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 15 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 14 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 13 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 12 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 11 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 10 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 9 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 8 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 7 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 6 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 5 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 4 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 3 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 2 Kateikyoushi Hitman Reborn chap 1