Karada sagashi
Tên khác:
Trò Chơi Tìm Xác
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Drama , Horror , manga , School Life , Slice of Life
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
11.249
Nội dung:
Chuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Này, Asuka ... hãy tìm cơ thể giúp ta". Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình. Xem bản RAW tại đây
Share:
Karada sagashi chapter-92 Karada sagashi chapter-91 Karada sagashi chapter-90 Karada sagashi chapter-89 Karada sagashi chapter-88 Karada sagashi chapter-87 Karada sagashi chapter-86 Karada sagashi chapter-85 Karada sagashi chapter-84 Karada sagashi chapter-83 Karada sagashi chapter-82 Karada sagashi chapter-81 Karada sagashi chapter-80 Karada sagashi chapter-79 Karada sagashi chapter-78 Karada sagashi chapter 77 Karada sagashi chapter 76 Karada sagashi chapter 75 Karada sagashi chapter 74 Karada sagashi chapter 73 Karada sagashi chapter 72 Karada sagashi chapter 71 Karada sagashi chapter 70 Karada sagashi chapter 69 Karada sagashi chapter 68 Karada sagashi chapter 67 Karada sagashi chapter 66 Karada sagashi chapter 65 Karada sagashi chapter 64 Karada sagashi chapter 63 Karada sagashi chapter 62 Karada sagashi chapter 61.5 Karada sagashi chapter 61 Karada sagashi chapter 60 Karada sagashi chapter 59 Karada sagashi chapter 58 Karada sagashi chapter 57 Karada sagashi chapter 56.5 Karada sagashi chapter 56 Karada sagashi chapter 55 Karada sagashi chapter 54.5: extra: người mang kí ức Karada sagashi chapter 54 Karada sagashi chapter 53.5: extra Karada sagashi chapter 53 Karada sagashi chapter 52 Karada sagashi chapter 51 Karada sagashi chapter 50 Karada sagashi chapter 49 Karada sagashi chapter 48 Karada sagashi chapter 47 Karada sagashi chapter 46 Karada sagashi chapter 45 Karada sagashi chapter 44 Karada sagashi chapter 43 Karada sagashi chapter 42 Karada sagashi chapter 41 Karada sagashi chapter 40 Karada sagashi chapter 39 Karada sagashi chapter 38 Karada sagashi chapter 37 Karada sagashi chapter 36 Karada sagashi chapter 35 Karada sagashi chapter 34 Karada sagashi chapter 33 Karada sagashi chapter 32 Karada sagashi chapter 31 Karada sagashi chapter 30 Karada sagashi chapter 29 Karada sagashi chapter 28 Karada sagashi chapter 27 Karada sagashi chapter 26 Karada sagashi chapter 25 Karada sagashi chapter 24 Karada sagashi chapter 23 Karada sagashi chapter 22 Karada sagashi chapter 21 Karada sagashi chapter 20 Karada sagashi chapter 19 Karada sagashi chapter 18 Karada sagashi chapter 17 Karada sagashi chapter 16 Karada sagashi chapter 15 Karada sagashi chapter 14 Karada sagashi chapter 13 Karada sagashi chapter 12 Karada sagashi chapter 11 Karada sagashi chapter 10 Karada sagashi chapter 9 Karada sagashi chapter 8 Karada sagashi chapter 7 Karada sagashi chapter 6 Karada sagashi chapter 5 Karada sagashi chapter 4 Karada sagashi chapter 3 Karada sagashi chapter 2.2 Karada sagashi chapter 2.1 Karada sagashi chapter 1.2 Karada sagashi chapter 1.1