Kamisama No Iutoori Ni
Tên khác:
As God of Death Dictates 2; As The God of Death Dictates 2; Like God Says 2
Tác giả:
FUJIMURA_Akeji , KANESHIRO Muneyuki ,
Thể loại:
Action , Horror , Shounen , Supernatural ,
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
21.056
Nội dung:
Phần 2 của Kamisama No Iutoori. Akashi và bạn thân của mình - Aoyama có cùng một ước mơ - chính là bóng đá. Tuy hiểu lầm và giận nhau, nhưng cuối cùng Akashi cũng hiểu ra và quyết định xin lỗi. Nhưng cậu ấy vẫn không biết rằng lời xin lỗi ấy chẳng thể nào thực hiện được, dù là hôm nay, ngày mai, và cả ngày sau nữa ..
Share:
Kamisama No Iutoori Ni chap 186 - end Kamisama No Iutoori Ni chap 185 Kamisama No Iutoori Ni chap 184 Kamisama No Iutoori Ni chap 183 Kamisama No Iutoori Ni chap 182 Kamisama No Iutoori Ni chap 181 Kamisama No Iutoori Ni chap 180 Kamisama No Iutoori Ni chap 179 Kamisama No Iutoori Ni chap 178 Kamisama No Iutoori Ni chap 177 Kamisama No Iutoori Ni chap 176 Kamisama No Iutoori Ni chap 175 Kamisama No Iutoori Ni chap 174 Kamisama No Iutoori Ni chap 173 Kamisama No Iutoori Ni chap 172 Kamisama No Iutoori Ni chap 171 Kamisama No Iutoori Ni chap 170 Kamisama No Iutoori Ni chap 169 Kamisama No Iutoori Ni chap 168 Kamisama No Iutoori Ni chap 167 Kamisama No Iutoori Ni chap 166 Kamisama No Iutoori Ni chap 165 Kamisama No Iutoori Ni chap 164 Kamisama No Iutoori Ni chap 163 Kamisama No Iutoori Ni chap 162 Kamisama No Iutoori Ni chap 161 Kamisama No Iutoori Ni chap 160 Kamisama No Iutoori Ni chap 159 Kamisama No Iutoori Ni chap 158 Kamisama No Iutoori Ni chap 157 Kamisama No Iutoori Ni chap 156 Kamisama No Iutoori Ni chap 155 Kamisama No Iutoori Ni chap 154 Kamisama No Iutoori Ni chap 153 Kamisama No Iutoori Ni chap 152 Kamisama No Iutoori Ni chap 151 Kamisama No Iutoori Ni chap 150 Kamisama No Iutoori Ni chap 149 Kamisama No Iutoori Ni chap 148 Kamisama No Iutoori Ni chap 147 Kamisama No Iutoori Ni chap 146 Kamisama No Iutoori Ni chap 145 Kamisama No Iutoori Ni chap 144 Kamisama No Iutoori Ni chap 143 Kamisama No Iutoori Ni chap 142 Kamisama No Iutoori Ni chap 141 Kamisama No Iutoori Ni chap 140 Kamisama No Iutoori Ni chap 139 Kamisama No Iutoori Ni chap 138 Kamisama No Iutoori Ni chap 137 Kamisama No Iutoori Ni chap 136 Kamisama No Iutoori Ni chap 135 Kamisama No Iutoori Ni chap 134 Kamisama No Iutoori Ni chap 133 Kamisama No Iutoori Ni chap 132 Kamisama No Iutoori Ni chap 131 Kamisama No Iutoori Ni chap 130 Kamisama No Iutoori Ni chap 129 Kamisama No Iutoori Ni chap 128 Kamisama No Iutoori Ni chap 127 Kamisama No Iutoori Ni chap 126 Kamisama No Iutoori Ni chap 125 Kamisama No Iutoori Ni chap 124 Kamisama No Iutoori Ni chap 123 Kamisama No Iutoori Ni chap 122 Kamisama No Iutoori Ni chap 121 Kamisama No Iutoori Ni chap 120 Kamisama No Iutoori Ni chap 119 Kamisama No Iutoori Ni chap 118 Kamisama No Iutoori Ni chap 117 Kamisama No Iutoori Ni chap 116 Kamisama No Iutoori Ni chap 115 Kamisama No Iutoori Ni chap 114 Kamisama No Iutoori Ni chap 113 Kamisama No Iutoori Ni chap 112 Kamisama No Iutoori Ni chap 111 Kamisama No Iutoori Ni chap 110 Kamisama No Iutoori Ni chap 109 Kamisama No Iutoori Ni chap 108 Kamisama No Iutoori Ni chap 107 Kamisama No Iutoori Ni chap 106 Kamisama No Iutoori Ni chap 105 Kamisama No Iutoori Ni chap 104 Kamisama No Iutoori Ni chap 103 Kamisama No Iutoori Ni chap 102 Kamisama No Iutoori Ni chap 101 Kamisama No Iutoori Ni chap 100 Kamisama No Iutoori Ni chap 99 Kamisama No Iutoori Ni chap 98 Kamisama No Iutoori Ni chap 97 Kamisama No Iutoori Ni chap 96 Kamisama No Iutoori Ni chap 95 Kamisama No Iutoori Ni chap 94 Kamisama No Iutoori Ni chap 93 Kamisama No Iutoori Ni chap 92 Kamisama No Iutoori Ni chap 91 Kamisama No Iutoori Ni chap 90 Kamisama No Iutoori Ni chap 89 Kamisama No Iutoori Ni chap 88 Kamisama No Iutoori Ni chap 87 Kamisama No Iutoori Ni chap 86 Kamisama No Iutoori Ni chap 85 Kamisama No Iutoori Ni chap 84 Kamisama No Iutoori Ni chap 83 Kamisama No Iutoori Ni chap 82 Kamisama No Iutoori Ni chap 81 Kamisama No Iutoori Ni chap 80 Kamisama No Iutoori Ni chap 79 Kamisama No Iutoori Ni chap 78 Kamisama No Iutoori Ni chap 77 Kamisama No Iutoori Ni chap 76 Kamisama No Iutoori Ni chap 75 Kamisama No Iutoori Ni chap 74 Kamisama No Iutoori Ni chap 73 Kamisama No Iutoori Ni chap 72 Kamisama No Iutoori Ni chap 71 Kamisama No Iutoori Ni chap 70 Kamisama No Iutoori Ni chap 69 Kamisama No Iutoori Ni chap 68 Kamisama No Iutoori Ni chap 67 Kamisama No Iutoori Ni chap 66 Kamisama No Iutoori Ni chap 65 Kamisama No Iutoori Ni chap 64 Kamisama No Iutoori Ni chap 63 Kamisama No Iutoori Ni chap 62 Kamisama No Iutoori Ni chap 61 Kamisama No Iutoori Ni chap 60 Kamisama No Iutoori Ni chap 59 Kamisama No Iutoori Ni chap 58 Kamisama No Iutoori Ni chap 57 Kamisama No Iutoori Ni chap 56 Kamisama No Iutoori Ni chap 55 Kamisama No Iutoori Ni chap 54 Kamisama No Iutoori Ni chap 53 Kamisama No Iutoori Ni chap 52 Kamisama No Iutoori Ni chap 51 Kamisama No Iutoori Ni chap 50 Kamisama No Iutoori Ni chap 49 Kamisama No Iutoori Ni chap 48 Kamisama No Iutoori Ni chap 47 Kamisama No Iutoori Ni chap 46 Kamisama No Iutoori Ni chap 45 Kamisama No Iutoori Ni chap 44 Kamisama No Iutoori Ni chap 43 Kamisama No Iutoori Ni chap 42 Kamisama No Iutoori Ni chap 41 Kamisama No Iutoori Ni chap 40 Kamisama No Iutoori Ni chap 39 Kamisama No Iutoori Ni chap 38 Kamisama No Iutoori Ni chap 37 Kamisama No Iutoori Ni chap 36 Kamisama No Iutoori Ni chap 35 Kamisama No Iutoori Ni chap 34 Kamisama No Iutoori Ni chap 33 Kamisama No Iutoori Ni chap 32 Kamisama No Iutoori Ni chap 31 Kamisama No Iutoori Ni chap 30 Kamisama No Iutoori Ni chap 29 Kamisama No Iutoori Ni chap 28 Kamisama No Iutoori Ni chap 27 Kamisama No Iutoori Ni chap 26 Kamisama No Iutoori Ni chap 25 Kamisama No Iutoori Ni chap 24 Kamisama No Iutoori Ni chap 23 Kamisama No Iutoori Ni chap 22 Kamisama No Iutoori Ni chap 21 Kamisama No Iutoori Ni chap 20 Kamisama No Iutoori Ni chap 19 Kamisama No Iutoori Ni chap 18 Kamisama No Iutoori Ni chap 17 Kamisama No Iutoori Ni chap 16 Kamisama No Iutoori Ni chap 15 Kamisama No Iutoori Ni chap 14 Kamisama No Iutoori Ni chap 13 Kamisama No Iutoori Ni chap 12 Kamisama No Iutoori Ni chap 11 Kamisama No Iutoori Ni chap 10 Kamisama No Iutoori Ni chap 9 Kamisama No Iutoori Ni chap 8 Kamisama No Iutoori Ni chap 7 Kamisama No Iutoori Ni chap 6 Kamisama No Iutoori Ni chap 5 Kamisama No Iutoori Ni chap 4 Kamisama No Iutoori Ni chap 3 Kamisama No Iutoori Ni chap 2 Kamisama No Iutoori Ni chap 1