Kaiouki
Tên khác:
Hải Hoàng Ký
Tác giả:
Kawahara Masatoshi
Thể loại:
Action , Adventure , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
11.974
Nội dung:
Một công chúa mong muốn báo thù, một đế vương muốn mở rộng bờ cõi, một thiên tài quân sự, một thuyền trưởng lười nhác, những người này gặp nhau là tình cờ hay do số phận? Nếu là số phận thì điều gì sẽ xảy ra cho những con người này? Cùng đọc Hải Hoàng Ký để biết rõ hơntừ 104 trở đi do : mangahome.com thực hiện
Share:
Kaiouki chapter 127 Kaiouki chapter 126 Kaiouki chapter 125 Kaiouki chapter 124 Kaiouki chapter 123 Kaiouki chapter 122 Kaiouki chapter 121 Kaiouki chapter 120 Kaiouki chapter 119 Kaiouki chapter 118 Kaiouki chapter 117 Kaiouki chapter 116 Kaiouki chapter 115 Kaiouki chapter 114 Kaiouki chapter 113 Kaiouki chapter 112 Kaiouki chapter 111 Kaiouki chapter 110 Kaiouki chapter 109 Kaiouki chapter 108 Kaiouki chapter 107 Kaiouki chapter 106 Kaiouki chapter 105 Kaiouki chapter 104 Kaiouki chapter 103 Kaiouki chapter 102 Kaiouki chapter 101 Kaiouki chapter 100 Kaiouki chapter 99 Kaiouki chapter 98 Kaiouki chapter 97 Kaiouki chapter 96 Kaiouki chapter 94 Kaiouki chapter 93 Kaiouki chapter 92 Kaiouki chapter 91 Kaiouki chapter 90 Kaiouki chapter 89 Kaiouki chapter 88 Kaiouki chapter 87 Kaiouki chapter 86 Kaiouki chapter 85 Kaiouki chapter 84 Kaiouki chapter 83 Kaiouki chapter 82 Kaiouki chapter 81 Kaiouki chapter 80 Kaiouki chapter 79 Kaiouki chapter 78 Kaiouki chapter 77 Kaiouki chapter 76 Kaiouki chapter 75 Kaiouki chapter 74 Kaiouki chapter 72 Kaiouki chapter 71 Kaiouki chapter 70 Kaiouki chapter 69 Kaiouki chapter 68 Kaiouki chapter 67 Kaiouki chapter 66 Kaiouki chapter 65 Kaiouki chapter 64 Kaiouki chapter 63 Kaiouki chapter 62 Kaiouki chapter 61 Kaiouki chapter 60 Kaiouki chapter 59 Kaiouki chapter 58 Kaiouki chapter 57 Kaiouki chapter 56 Kaiouki chapter 55 Kaiouki chapter 54 Kaiouki chapter 53 Kaiouki chapter 52 Kaiouki chapter 51 Kaiouki chapter 50 Kaiouki chapter 49 Kaiouki chapter 48 Kaiouki chapter 47 Kaiouki chapter 46 Kaiouki chapter 45 Kaiouki chapter 44 Kaiouki chapter 43 Kaiouki chapter 42 Kaiouki chapter 41 Kaiouki chapter 40 Kaiouki chapter 39 Kaiouki chapter 38 Kaiouki chapter 37 Kaiouki chapter 36 Kaiouki chapter 35 Kaiouki chapter 34 Kaiouki chapter 33 Kaiouki chapter 32 Kaiouki chapter 31 Kaiouki chapter 30 Kaiouki chapter 29 Kaiouki chapter 28 Kaiouki chapter 27 Kaiouki chapter 26 Kaiouki chapter 25 Kaiouki chapter 24 Kaiouki chapter 23 Kaiouki chapter 22 Kaiouki chapter 20 Kaiouki chapter 19 Kaiouki chapter 18 Kaiouki chapter 17 Kaiouki chapter 16 Kaiouki chapter 15 Kaiouki chapter 14 Kaiouki chapter 13 Kaiouki chapter 12 Kaiouki chapter 11 Kaiouki chapter 10 Kaiouki chapter 9 Kaiouki chapter 8 Kaiouki chapter 7 Kaiouki chapter 6 Kaiouki chapter 5 Kaiouki chapter 4 Kaiouki chapter 3 Kaiouki chapter 2 Kaiouki chapter 1