JLA JSA: VIRTUE AND VICE
Tác giả:
DC Comics
Thể loại:
Action , Mystery , Sci-fi , Comic
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
436
Nội dung:
JLA/JSA: Virtue and Vice - đạo đức và phi luân - là câu chuyện về sự hợp tác giữa JLA (Justice League of America - Nhóm siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới) và JSA (Justice Society of America - Nhóm siêu anh hùng đầu tiên của thế giới) để chống lại những kẻ thù bí ẩn! Tuy nhiên, lần này kẻ thù đó lại chính là những đồng đội của họ! Liệu họ có thành công?
Share: