Inuyasha
Tên khác:
Khuyển Dạ Xoa
Tác giả:
Rumiko Takahashi
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Historical , Romance , Shounen , Truyện scan
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
695.023
Nội dung:
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng) Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ... Truyện này là một bộ truyện "ĐẢM BẢO HAY". Và mình cũng đảm bảo sẽ thực hiện FULL :)
Share:
Inuyasha vol 56 - chap extra Inuyasha vol 56.10 Inuyasha vol 56.9 Inuyasha vol 56.8 Inuyasha vol 56.7 Inuyasha vol 56.6 Inuyasha vol 56.5 Inuyasha vol 56.4 Inuyasha vol 56.3 Inuyasha vol 56.2 Inuyasha vol 56.1 Inuyasha vol 55.10 Inuyasha vol 55.9 Inuyasha vol 55.8 Inuyasha vol 55.7 Inuyasha vol 55.6 Inuyasha vol 55.5 Inuyasha vol 55.4 Inuyasha vol 55.3 Inuyasha vol 55.2 Inuyasha vol 55.1 Inuyasha vol 54.10 Inuyasha vol 54.9 Inuyasha vol 54.8 Inuyasha vol 54.7 Inuyasha vol 54.6 Inuyasha vol 54.5 Inuyasha vol 54.4 Inuyasha vol 54.3 Inuyasha vol 54.2 Inuyasha vol 54.1 Inuyasha vol 53.10 Inuyasha vol 53.9 Inuyasha vol 53.8 Inuyasha vol 53.7 Inuyasha vol 53.6 Inuyasha vol 53.5 Inuyasha vol 53.4 Inuyasha vol 53.3 Inuyasha vol 53.2 Inuyasha vol 53.1 Inuyasha vol 52.10 Inuyasha vol 52.9 Inuyasha vol 52.8 Inuyasha vol 52.7 Inuyasha vol 52.6 Inuyasha vol 52.5 Inuyasha vol 52.4 Inuyasha vol 52.3 Inuyasha vol 52.2 Inuyasha vol 52.1 Inuyasha vol 51.10 Inuyasha vol 51.9 Inuyasha vol 51.8 Inuyasha vol 51.7 Inuyasha vol 51.6 Inuyasha vol 51.5 Inuyasha vol 51.4 Inuyasha vol 51.3 Inuyasha vol 51.2 Inuyasha vol 51.1 Inuyasha vol 50.10 Inuyasha vol 50.9 Inuyasha vol 50.8 Inuyasha vol 50.7 Inuyasha vol 50.6 Inuyasha vol 50.5 Inuyasha vol 50.4 Inuyasha vol 50.3 Inuyasha vol 50.2 Inuyasha vol 50.1 Inuyasha vol 49.10 Inuyasha vol 49.9 Inuyasha vol 49.8 Inuyasha vol 49.7 Inuyasha vol 49.6 Inuyasha vol 49.5 Inuyasha vol 49.4 Inuyasha vol 49.3 Inuyasha vol 49.2 Inuyasha vol 49.1 Inuyasha vol 48.10 Inuyasha vol 48.9 Inuyasha vol 48.8 Inuyasha vol 48.7 Inuyasha vol 48.6 Inuyasha vol 48.5 Inuyasha vol 48.4 Inuyasha vol 48.3 Inuyasha vol 48.2 Inuyasha vol 48.1 Inuyasha vol 47.10 Inuyasha vol 47.9 Inuyasha vol 47.8 Inuyasha vol 47.7 Inuyasha vol 47.6 Inuyasha vol 47.5 Inuyasha vol 47.4 Inuyasha vol 47.3 Inuyasha vol 47.2 Inuyasha vol 47.1 Inuyasha vol 46.10 Inuyasha vol 46.9 Inuyasha vol 46.8 Inuyasha vol 46.7 Inuyasha vol 46.6 Inuyasha vol 46.5 Inuyasha vol 46.4 Inuyasha vol 46.3 Inuyasha vol 46.2 Inuyasha vol 46.1 Inuyasha vol 45.10 Inuyasha vol 45.9 Inuyasha vol 45.8 Inuyasha vol 45.7 Inuyasha vol 45.6 Inuyasha vol 45.5 Inuyasha vol 45.4 Inuyasha vol 45.3 Inuyasha vol 45.2 Inuyasha vol 45.1 Inuyasha vol 44.10 Inuyasha vol 44.9 Inuyasha vol 44.8 Inuyasha vol 44.7 Inuyasha vol 44.6 Inuyasha vol 44.5 Inuyasha vol 44.4 Inuyasha vol 44.3 Inuyasha vol 44.2 Inuyasha vol 44.1 Inuyasha vol 43.10 Inuyasha vol 43.9 Inuyasha vol 43.8 Inuyasha vol 43.7 Inuyasha vol 43.6 Inuyasha vol 43.5 Inuyasha vol 43.4 Inuyasha vol 43.3 Inuyasha vol 43.2 Inuyasha vol 43.1 Inuyasha vol 42.10 Inuyasha vol 42.9 Inuyasha vol 42.8 Inuyasha vol 42.7 Inuyasha vol 42.6 Inuyasha vol 42.5 Inuyasha vol 42.4 Inuyasha vol 42.3 Inuyasha vol 42.2 Inuyasha vol 42.1 Inuyasha vol 41.10 Inuyasha vol 41.9 Inuyasha vol 41.8 Inuyasha vol 41.7 Inuyasha vol 41.6 Inuyasha vol 41.5 Inuyasha vol 41.4 Inuyasha vol 41.3 Inuyasha vol 41.2 Inuyasha vol 41.1 Inuyasha vol 40.10 Inuyasha vol 40.9 Inuyasha vol 40.8 Inuyasha vol 40.7 Inuyasha vol 40.6 Inuyasha vol 40.5 Inuyasha vol 40.4 Inuyasha vol 40.3 Inuyasha vol 40.2 Inuyasha vol 40.1 Inuyasha vol 39.10 Inuyasha vol 39.9 Inuyasha vol 39.8 Inuyasha vol 39.7 Inuyasha vol 39.6 Inuyasha vol 39.5 Inuyasha vol 39.4 Inuyasha vol 39.3 Inuyasha vol 39.2 Inuyasha vol 39.1 Inuyasha vol 38.10 Inuyasha vol 38.9 Inuyasha vol 38.8 Inuyasha vol 38.7 Inuyasha vol 38.6 Inuyasha vol 38.5 Inuyasha vol 38.4 Inuyasha vol 38.3 Inuyasha vol 38.2 Inuyasha vol 38.1 Inuyasha vol 37.10 Inuyasha vol 37.9 Inuyasha vol 37.8 Inuyasha vol 37.7 Inuyasha vol 37.6 Inuyasha vol 37.5 Inuyasha vol 37.4 Inuyasha vol 37.3 Inuyasha vol 37.2 Inuyasha vol 37.1 Inuyasha vol 36.10 Inuyasha vol 36.9 Inuyasha vol 36.8 Inuyasha vol 36.7 Inuyasha vol 36.6 Inuyasha vol 36.5 Inuyasha vol 36.4 Inuyasha vol 36.3 Inuyasha vol 36.2 Inuyasha vol 36.1 Inuyasha vol 35.10 Inuyasha vol 35.9 Inuyasha vol 35.8 Inuyasha vol 35.7 Inuyasha vol 35.6 Inuyasha vol 35.5 Inuyasha vol 35.4 Inuyasha vol 35.3 Inuyasha vol 35.2 Inuyasha vol 35.1 Inuyasha vol 34.10 Inuyasha vol 34.9 Inuyasha vol 34.8 Inuyasha vol 34.7 Inuyasha vol 34.6 Inuyasha vol 34.5 Inuyasha vol 34.4 Inuyasha vol 34.3 Inuyasha vol 34.2 Inuyasha vol 34.1 Inuyasha vol 33.10 Inuyasha vol 33.9 Inuyasha vol 33.8 Inuyasha vol 33.7 Inuyasha vol 33.6 Inuyasha vol 33.5 Inuyasha vol 33.4 Inuyasha vol 33.3 Inuyasha vol 33.2 Inuyasha vol 33.1 Inuyasha vol 32.10 Inuyasha vol 32.9 Inuyasha vol 32.8 Inuyasha vol 32.7 Inuyasha vol 32.6 Inuyasha vol 32.5 Inuyasha vol 32.4 Inuyasha vol 32.3 Inuyasha vol 32.2 Inuyasha vol 32.1 Inuyasha vol 31.10 Inuyasha vol 31.9 Inuyasha vol 31.8 Inuyasha vol 31.7 Inuyasha vol 31.6 Inuyasha vol 31.5 Inuyasha vol 31.4 Inuyasha vol 31.3 Inuyasha vol 31.2 Inuyasha vol 31.1 Inuyasha vol 30.10 Inuyasha vol 30.9 Inuyasha vol 30.8 Inuyasha vol 30.7 Inuyasha vol 30.6 Inuyasha vol 30.5 Inuyasha vol 30.4 Inuyasha vol 30.3 Inuyasha vol 30.2 Inuyasha vol 30.1 Inuyasha vol 29.10 Inuyasha vol 29.9 Inuyasha vol 29.8 Inuyasha vol 29.7 Inuyasha vol 29.6 Inuyasha vol 29.5 Inuyasha vol 29.4 Inuyasha vol 29.3 Inuyasha vol 29.2 Inuyasha vol 29.1 Inuyasha vol 28.10 Inuyasha vol 28.9 Inuyasha vol 28.8 Inuyasha vol 28.7 Inuyasha vol 28.6 Inuyasha vol 28.5 Inuyasha vol 28.3 Inuyasha vol 28.2 Inuyasha vol 28.1 Inuyasha vol 27.10 Inuyasha vol 27.9 Inuyasha vol 27.8 Inuyasha vol 27.7 Inuyasha vol 27.6 Inuyasha vol 27.5 Inuyasha vol 27.4 Inuyasha vol 27.3 Inuyasha vol 27.2 Inuyasha vol 27.1 Inuyasha vol 26.10 Inuyasha vol 26.9 Inuyasha vol 26.8 Inuyasha vol 26.7 Inuyasha vol 26.6 Inuyasha vol 26.5 Inuyasha vol 26.4 Inuyasha vol 26.3 Inuyasha vol 26.2 Inuyasha vol 26.1 Inuyasha vol 25.10 Inuyasha vol 25.9 Inuyasha vol 25.8 Inuyasha vol 25.7 Inuyasha vol 25.6 Inuyasha vol 25.5 Inuyasha vol 25.4 Inuyasha vol 25.3 Inuyasha vol 25.2 Inuyasha vol 25.1 Inuyasha vol 24.10 Inuyasha vol 24.9 Inuyasha vol 24.8 Inuyasha vol 24.7 Inuyasha vol 24.6 Inuyasha vol 24.5 Inuyasha vol 24.4 Inuyasha vol 24.3 Inuyasha vol 24.2 Inuyasha vol 24.1 Inuyasha vol 23.10 Inuyasha vol 23.9 Inuyasha vol 23.8 Inuyasha vol 23.7 Inuyasha vol 23.6 Inuyasha vol 23.5 Inuyasha vol 23.4 Inuyasha vol 23.3 Inuyasha vol 23.2 Inuyasha vol 23.1 Inuyasha vol 22.10 Inuyasha vol 22.9 Inuyasha vol 22.8 Inuyasha vol 22.7 Inuyasha vol 22.6 Inuyasha vol 22.5 Inuyasha vol 22.4 Inuyasha vol 22.3 Inuyasha vol 22.2 Inuyasha vol 22.1 Inuyasha vol 21.10 Inuyasha vol 21.9 Inuyasha vol 21.8 Inuyasha vol 21.7 Inuyasha vol 21.6 Inuyasha vol 21.5 Inuyasha vol 21.4 Inuyasha vol 21.3 Inuyasha vol 21.2 Inuyasha vol 21.1 Inuyasha vol 20.10 Inuyasha vol 20.9 Inuyasha vol 20.8 Inuyasha vol 20.7 Inuyasha vol 20.6 Inuyasha vol 20.5 Inuyasha vol 20.4 Inuyasha vol 20.3 Inuyasha vol 20.2 Inuyasha vol 20.1 Inuyasha vol 19.10 Inuyasha vol 19.9 Inuyasha vol 19.8 Inuyasha vol 19.7 Inuyasha vol 19.6 Inuyasha vol 19.5 Inuyasha vol 19.4 Inuyasha vol 19.3 Inuyasha vol 19.2 Inuyasha vol 19.1 Inuyasha vol 18.10 Inuyasha vol 18.9 Inuyasha vol 18.8 Inuyasha vol 18.7 Inuyasha vol 18.6 Inuyasha vol 18.5 Inuyasha vol 18.4 Inuyasha vol 18.3 Inuyasha vol 18.2 Inuyasha vol 18.1 Inuyasha vol 17.10 Inuyasha vol 17.9 Inuyasha vol 17.8 Inuyasha vol 17.7 Inuyasha vol 17.6 Inuyasha vol 17.5 Inuyasha vol 17.4 Inuyasha vol 17.3 Inuyasha vol 17.2 Inuyasha vol 17.1 Inuyasha vol 16.10 Inuyasha vol 16.9 Inuyasha vol 16.8 Inuyasha vol 16.7 Inuyasha vol 16.6 Inuyasha vol 16.5 Inuyasha vol 16.4 Inuyasha vol 16.3 Inuyasha vol 16.2 Inuyasha vol 16.1 Inuyasha vol 15.10 Inuyasha vol 15.9 Inuyasha vol 15.8 Inuyasha vol 15.7 Inuyasha vol 15.6 Inuyasha vol 15.5 Inuyasha vol 15.4 Inuyasha vol 15.3 Inuyasha vol 15.2 Inuyasha vol 15.1 Inuyasha vol 14.10 Inuyasha vol 14.9 Inuyasha vol 14.8 Inuyasha vol 14.7 Inuyasha vol 14.6 Inuyasha vol 14.5 Inuyasha vol 14.4 Inuyasha vol 14.3 Inuyasha vol 14.2 Inuyasha vol 14.1 Inuyasha vol 13.10 Inuyasha vol 13.9 Inuyasha vol 13.8 Inuyasha vol 13.7 Inuyasha vol 13.6 Inuyasha vol 13.5 Inuyasha vol 13.4 Inuyasha vol 13.3 Inuyasha vol 13.2 Inuyasha vol 13.1 Inuyasha vol 12.10 Inuyasha vol 12.9 Inuyasha vol 12.8 Inuyasha vol 12.7 Inuyasha vol 12.6 Inuyasha vol 12.5 Inuyasha vol 12.4 Inuyasha vol 12.3 Inuyasha vol 12.2 Inuyasha vol 12.1 Inuyasha vol 11.10 Inuyasha vol 11.9 Inuyasha vol 11.8 Inuyasha vol 11.7 Inuyasha vol 11.6 Inuyasha vol 11.5 Inuyasha vol 11.4 Inuyasha vol 11.3 Inuyasha vol 11.2 Inuyasha vol 11.1 Inuyasha vol 10.10 Inuyasha vol 10.9 Inuyasha vol 10.8 Inuyasha vol 10.7 Inuyasha vol 10.6 Inuyasha vol 10.5 Inuyasha vol 10.4 Inuyasha vol 10.3 Inuyasha vol 10.2 Inuyasha vol 10.1 Inuyasha vol 09.10 Inuyasha vol 09.9 Inuyasha vol 09.8 Inuyasha vol 09.7 Inuyasha vol 09.6 Inuyasha vol 09.5 Inuyasha vol 09.4 Inuyasha vol 09.3 Inuyasha vol 09.2 Inuyasha vol 09.1 Inuyasha vol 08.10 Inuyasha vol 08.9 Inuyasha vol 08.8 Inuyasha vol 08.7 Inuyasha vol 08.6 Inuyasha vol 08.5 Inuyasha vol 08.4 Inuyasha vol 08.3 Inuyasha vol 08.2 Inuyasha vol 08.1 Inuyasha vol 07.10 Inuyasha vol 07.9 Inuyasha vol 07.8 Inuyasha vol 07.7 Inuyasha vol 07.6 Inuyasha vol 07.5 Inuyasha vol 07.4 Inuyasha vol 07.3 Inuyasha vol 07.2 Inuyasha vol 07.1 Inuyasha vol 06.10 Inuyasha vol 06.9 Inuyasha vol 06.8 Inuyasha vol 06.7 Inuyasha vol 06.6 Inuyasha vol 06.5 Inuyasha vol 06.4 Inuyasha vol 06.3 Inuyasha vol 06.2 Inuyasha vol 06.1 Inuyasha vol 05.10 Inuyasha vol 05.9 Inuyasha vol 05.8 Inuyasha vol 05.7 Inuyasha vol 05.6 Inuyasha vol 05.5 Inuyasha vol 05.4 Inuyasha vol 05.3 Inuyasha vol 05.2 Inuyasha vol 05.1 Inuyasha vol 04.10 Inuyasha vol 04.9 Inuyasha vol 04.8 Inuyasha vol 04.7 Inuyasha vol 04.6 Inuyasha vol 04.5 Inuyasha vol 04.4 Inuyasha vol 04.3 Inuyasha vol 04.2 Inuyasha vol 04.1 Inuyasha vol 03.10 Inuyasha vol 03.9 Inuyasha vol 03.8 Inuyasha vol 03.7 Inuyasha vol 03.6 Inuyasha vol 03.5 Inuyasha vol 03.4 Inuyasha vol 03.3 Inuyasha vol 03.2 Inuyasha vol 03.1 Inuyasha vol 02.10 Inuyasha vol 02.9 Inuyasha vol 02.8 Inuyasha vol 02.7 Inuyasha vol 02.6 Inuyasha vol 02.5 Inuyasha vol 02.4 Inuyasha vol 02.3 Inuyasha vol 02.2 Inuyasha vol 02.1 Inuyasha vol 01.8 Inuyasha vol 01.7 Inuyasha vol 01.6 Inuyasha vol 01.5 Inuyasha vol 01.4 Inuyasha vol 01.3 Inuyasha vol 01.2 Inuyasha vol 01.1