Hunter x Hunter
Tác giả:
Togashi Yoshihiro
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Martial Arts , Fantasy , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
190.929
Nội dung:
Một thế giới giả tưởng với các Hunter săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một hunter. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Cả bốn người họ bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu trong thế giới hunters ... Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng, cùng trí tượng tượng tuyệt vời của Togashi-sensei.
Share:
Hunter x Hunter Chapter 389 Hunter x Hunter Chapter 388 Hunter x Hunter Chapter 387 Hunter x Hunter Chapter 386 Hunter x Hunter Chapter 385: Cảnh báo Hunter x Hunter Chapter 384 Hunter x Hunter Chapter 383 Hunter x Hunter Chapter 382 Hunter x Hunter Chapter 381 Hunter x Hunter Chapter 380: Báo động Hunter x Hunter Chapter 379: Cộng tác Hunter x Hunter Chapter 378: Cân bằng Hunter x Hunter Chapter 377: Mưu tính Hunter x Hunter Chapter 376: Quyết tâm Hunter x Hunter Chapter 375: Thuyết phục Hunter x Hunter Chapter 374: Năng lực Hunter x Hunter Chapter 373: Kế thừa Hunter x Hunter Chapter 372: Loại trừ Hunter x Hunter Chapter 371: Nhiệm vụ Hunter x Hunter chapter 370 Hunter x Hunter chapter 369 Hunter x Hunter chapter 368 Hunter x Hunter chapter 367 Hunter x Hunter chapter 366 Hunter x Hunter chapter 365 Hunter x Hunter chapter 364 Hunter x Hunter chapter 363 Hunter x Hunter chapter 362 Hunter x Hunter chapter 361 Hunter x Hunter chapter 360 Hunter x Hunter chapter 359 Hunter x Hunter chapter 358 Hunter x Hunter chapter 357 Hunter x Hunter chapter 356 Hunter x Hunter chapter 355 Hunter x Hunter chapter 354 Hunter x Hunter chapter 353 Hunter x Hunter chapter 352 Hunter x Hunter chapter 351 Hunter x Hunter chapter 350 Hunter x Hunter chapter 349 Hunter x Hunter chapter 348 Hunter x Hunter chapter 347 Hunter x Hunter chapter 346 Hunter x Hunter chapter 345 Hunter x Hunter chapter 344 Hunter x Hunter chapter 343 Hunter x Hunter chapter 342 Hunter x Hunter chapter 341 Hunter x Hunter chapter 340 Hunter x Hunter chap 339 Hunter x Hunter chap 338 Hunter x Hunter chap 337 Hunter x Hunter chap 336 Hunter x Hunter chap 335 Hunter x Hunter chap 334 Hunter x Hunter chap 333 Hunter x Hunter chap 332 Hunter x Hunter chap 331 Hunter x Hunter chap 330 Hunter x Hunter chap 329 Hunter x Hunter chap 328 Hunter x Hunter chap 327 Hunter x Hunter chap 326 Hunter x Hunter chap 325 Hunter x Hunter chap 324 Hunter x Hunter chap 323 Hunter x Hunter chap 322 Hunter x Hunter chap 321 Hunter x Hunter chap 320 Hunter x Hunter chap 319 Hunter x Hunter chap 318 Hunter x Hunter chap 317 Hunter x Hunter chap 316 Hunter x Hunter chap 315 Hunter x Hunter chap 314 Hunter x Hunter chap 313 Hunter x Hunter chap 312 Hunter x Hunter chap 311 Hunter x Hunter chap 310 Hunter x Hunter chap 309 Hunter x Hunter chap 308 Hunter x Hunter chap 307 Hunter x Hunter chap 306 Hunter x Hunter chap 305 Hunter x Hunter chap 304 Hunter x Hunter chap 303 Hunter x Hunter chap 302 Hunter x Hunter chap 301 Hunter x Hunter chap 300 Hunter x Hunter chap 299 Hunter x Hunter chap 298 Hunter x Hunter chap 297 Hunter x Hunter chap 296 Hunter x Hunter chap 295 Hunter x Hunter chap 294 Hunter x Hunter chap 293 Hunter x Hunter chap 292 Hunter x Hunter chap 291 Hunter x Hunter chap 290 Hunter x Hunter chap 289 Hunter x Hunter chap 288 Hunter x Hunter chap 287 Hunter x Hunter chap 286 Hunter x Hunter chap 285 Hunter x Hunter chap 284 Hunter x Hunter chap 283 Hunter x Hunter chap 282 Hunter x Hunter chap 281 Hunter x Hunter chap 280 Hunter x Hunter chap 279 Hunter x Hunter chap 278 Hunter x Hunter chap 277 Hunter x Hunter chap 276 Hunter x Hunter chap 275 Hunter x Hunter chap 274 Hunter x Hunter chap 273 Hunter x Hunter chap 272 Hunter x Hunter chap 271 Hunter x Hunter chap 270 Hunter x Hunter chap 269 Hunter x Hunter chap 268 Hunter x Hunter chap 267 Hunter x Hunter chap 266 Hunter x Hunter chap 265 Hunter x Hunter chap 264 Hunter x Hunter chap 263 Hunter x Hunter chap 262 Hunter x Hunter chap 261 Hunter x Hunter chap 260 Hunter x Hunter chap 259 Hunter x Hunter chap 258 Hunter x Hunter chap 257 Hunter x Hunter chap 256 Hunter x Hunter chap 254 Hunter x Hunter chap 253 Hunter x Hunter chap 252 Hunter x Hunter chap 251 Hunter x Hunter chap 250 Hunter x Hunter chap 249 Hunter x Hunter chap 248 Hunter x Hunter chap 247 Hunter x Hunter chap 246 Hunter x Hunter chap 245 Hunter x Hunter chap 244 Hunter x Hunter chap 243 Hunter x Hunter chap 242 Hunter x Hunter chap 241 Hunter x Hunter chap 240 Hunter x Hunter chap 239 Hunter x Hunter chap 238 Hunter x Hunter chap 237 Hunter x Hunter chap 236 Hunter x Hunter chap 235 Hunter x Hunter chap 234 Hunter x Hunter chap 233 Hunter x Hunter chap 232 Hunter x Hunter chap 231 Hunter x Hunter chap 230 Hunter x Hunter chap 229 Hunter x Hunter chap 228 Hunter x Hunter chap 227 Hunter x Hunter chap 226 Hunter x Hunter chap 225 Hunter x Hunter chap 224 Hunter x Hunter chap 223 Hunter x Hunter chap 222 Hunter x Hunter chap 221 Hunter x Hunter chap 220 Hunter x Hunter chap 219 Hunter x Hunter chap 218 Hunter x Hunter chap 217 Hunter x Hunter chap 216 Hunter x Hunter chap 215 Hunter x Hunter chap 214 Hunter x Hunter chap 213 Hunter x Hunter chap 212 Hunter x Hunter chap 211 Hunter x Hunter chap 210 Hunter x Hunter chap 209 Hunter x Hunter chap 208 Hunter x Hunter chap 207 Hunter x Hunter chap 206 Hunter x Hunter chap 205 Hunter x Hunter chap 204 Hunter x Hunter chap 203 Hunter x Hunter chap 202 Hunter x Hunter chap 201 Hunter x Hunter chap 200 Hunter x Hunter Chapter 199 Hunter x Hunter Chapter 198 Hunter x Hunter Chapter 197 Hunter x Hunter Chapter 196 Hunter x Hunter Chapter 195 Hunter x Hunter Chapter 194 Hunter x Hunter Chapter 193 Hunter x Hunter Chapter 192 Hunter x Hunter Chapter 191 Hunter x Hunter Chapter 190 Hunter x Hunter Chapter 189 Hunter x Hunter Chapter 188 Hunter x Hunter Chapter 187 Hunter x Hunter Chapter 186 Hunter x Hunter Chapter 185 Hunter x Hunter Chapter 184 Hunter x Hunter Chapter 183 Hunter x Hunter Chapter 182 Hunter x Hunter Chapter 181 Hunter x Hunter Chapter 180 Hunter x Hunter Chapter 179 Hunter x Hunter Chapter 178 Hunter x Hunter Chapter 177 Hunter x Hunter Chapter 176 Hunter x Hunter Chapter 175 Hunter x Hunter Chapter 174 Hunter x Hunter Chapter 173 Hunter x Hunter Chapter 172 Hunter x Hunter Chapter 171 Hunter x Hunter Chapter 170 Hunter x Hunter Chapter 169 Hunter x Hunter Chapter 168 Hunter x Hunter Chapter 167 Hunter x Hunter Chapter 166 Hunter x Hunter Chapter 165 Hunter x Hunter Chapter 164 Hunter x Hunter Chapter 163 Hunter x Hunter Chapter 162 Hunter x Hunter Chapter 161 Hunter x Hunter Chapter 160 Hunter x Hunter Chapter 159 Hunter x Hunter Chapter 158 Hunter x Hunter Chapter 157 Hunter x Hunter Chapter 156 Hunter x Hunter Chapter 155 Hunter x Hunter Chapter 154 Hunter x Hunter Chapter 153 Hunter x Hunter Chapter 152 Hunter x Hunter Chapter 151 Hunter x Hunter Chapter 150 Hunter x Hunter Chapter 149 Hunter x Hunter Chapter 148 Hunter x Hunter Chapter 147 Hunter x Hunter Chapter 146 Hunter x Hunter Chapter 145 Hunter x Hunter Chapter 144 Hunter x Hunter Chapter 143 Hunter x Hunter Chapter 142 Hunter x Hunter Chapter 141 Hunter x Hunter Chapter 140 Hunter x Hunter Chapter 139 Hunter x Hunter Chapter 138 Hunter x Hunter Chapter 137 Hunter x Hunter Chapter 136 Hunter x Hunter Chapter 135 Hunter x Hunter Chapter 134 Hunter x Hunter Chapter 133 Hunter x Hunter Chapter 132 Hunter x Hunter Chapter 131 Hunter x Hunter Chapter 130 Hunter x Hunter Chapter 129 Hunter x Hunter Chapter 128 Hunter x Hunter Chapter 127 Hunter x Hunter Chapter 126 Hunter x Hunter Chapter 125 Hunter x Hunter Chapter 124 Hunter x Hunter Chapter 123 Hunter x Hunter Chapter 122 Hunter x Hunter Chapter 121 Hunter x Hunter Chapter 120 Hunter x Hunter Chapter 119 Hunter x Hunter Chapter 118 Hunter x Hunter Chapter 117 Hunter x Hunter Chapter 116 Hunter x Hunter Chapter 115 Hunter x Hunter Chapter 114 Hunter x Hunter Chapter 113 Hunter x Hunter Chapter 112 Hunter x Hunter Chapter 111 Hunter x Hunter Chapter 110 Hunter x Hunter Chapter 109 Hunter x Hunter Chapter 108 Hunter x Hunter Chapter 107 Hunter x Hunter Chapter 106 Hunter x Hunter Chapter 105 Hunter x Hunter Chapter 104 Hunter x Hunter Chapter 103 Hunter x Hunter Chapter 102 Hunter x Hunter Chapter 101 Hunter x Hunter Chapter 100 Hunter x Hunter Chapter 99 Hunter x Hunter Chapter 98 Hunter x Hunter Chapter 97 Hunter x Hunter Chapter 96 Hunter x Hunter Chapter 95 Hunter x Hunter Chapter 94 Hunter x Hunter Chapter 93 Hunter x Hunter Chapter 92 Hunter x Hunter Chapter 91 Hunter x Hunter Chapter 90 Hunter x Hunter Chapter 89 Hunter x Hunter Chapter 88 Hunter x Hunter Chapter 87 Hunter x Hunter Chapter 86 Hunter x Hunter Chapter 85 Hunter x Hunter Chapter 84 Hunter x Hunter Chapter 83 Hunter x Hunter Chapter 82 Hunter x Hunter Chapter 81 Hunter x Hunter Chapter 80 Hunter x Hunter Chapter 79 Hunter x Hunter Chapter 78 Hunter x Hunter Chapter 77 Hunter x Hunter Chapter 76 Hunter x Hunter Chapter 75 Hunter x Hunter Chapter 74 Hunter x Hunter Chapter 73 Hunter x Hunter Chapter 72 Hunter x Hunter Chapter 71 Hunter x Hunter Chapter 70 Hunter x Hunter Chapter 69 Hunter x Hunter Chapter 68 Hunter x Hunter Chapter 67 Hunter x Hunter Chapter 66 Hunter x Hunter Chapter 65 Hunter x Hunter Chapter 64 Hunter x Hunter Chapter 63 Hunter x Hunter Chapter 62 Hunter x Hunter Chapter 61 Hunter x Hunter Chapter 60 Hunter x Hunter Chapter 59 Hunter x Hunter Chapter 58 Hunter x Hunter Chapter 57 Hunter x Hunter Chapter 56 Hunter x Hunter Chapter 55 Hunter x Hunter Chapter 54 Hunter x Hunter Chapter 53 Hunter x Hunter Chapter 52 Hunter x Hunter Chapter 51 Hunter x Hunter Chapter 50 Hunter x Hunter Chapter 49 Hunter x Hunter Chapter 48 Hunter x Hunter Chapter 47 Hunter x Hunter Chapter 46 Hunter x Hunter Chapter 45 Hunter x Hunter Chapter 44 Hunter x Hunter Chapter 43 Hunter x Hunter Chapter 42 Hunter x Hunter Chapter 41 Hunter x Hunter Chapter 40 Hunter x Hunter Chapter 39 Hunter x Hunter Chapter 38 Hunter x Hunter Chapter 37 Hunter x Hunter Chapter 36 Hunter x Hunter Chapter 35 Hunter x Hunter Chapter 34 Hunter x Hunter Chapter 33 Hunter x Hunter Chapter 32 Hunter x Hunter Chapter 31 Hunter x Hunter Chapter 30 Hunter x Hunter Chapter 29 Hunter x Hunter Chapter 28 Hunter x Hunter chap 027 Hunter x Hunter chap 026 Hunter x Hunter chap 025 Hunter x Hunter chap 024 Hunter x Hunter chap 023 Hunter x Hunter chap 022 Hunter x Hunter chap 021 Hunter x Hunter chap 020 Hunter x Hunter chap 019 Hunter x Hunter chap 018 Hunter x Hunter chap 017 Hunter x Hunter chap 016 Hunter x Hunter chap 015 Hunter x Hunter chap 014 Hunter x Hunter chap 013 Hunter x Hunter chap 012 Hunter x Hunter chap 011 Hunter x Hunter chap 010 Hunter x Hunter chap 009 Hunter x Hunter chap 008 Hunter x Hunter chap 007 Hunter x Hunter chap 006 Hunter x Hunter chap 005 Hunter x Hunter chap 004 Hunter x Hunter chap 003 Hunter x Hunter chap 002 Hunter x Hunter chap 001