Homunculus
Tác giả:
Yamamoto Hideo
Thể loại:
Drama , Horror , Mature , Mystery , Psychological , Seinen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
36.286
Nội dung:
Nhân vật chính trong truyện là Nakoshi - một người đàn ông đã đồng ý để một sinh viên y khoa khoan lỗ trên xương sọ của mình, để có tiền trả các hóa đơn chồng chất. Kết quả của thí nghiệm đáng sợ này tưởng chừng là món quà của Chúa – khi giác quan thứ sáu của Nakoshi đã được thức tỉnh sau thí nghiệm, nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người đàn ông này và cả những người xung quanh...
Share:
Homunculus [cmt] chap 158 Homunculus [cmt] chap 157 Homunculus [cmt] chap 156 Homunculus [cmt] chap 155 Homunculus [cmt] chap 154 Homunculus [cmt] chap 153 Homunculus [cmt] chap 152 Homunculus [cmt] chap 151 Homunculus [cmt] chap 150 Homunculus [cmt] chap 149 Homunculus [cmt] chap 148 Homunculus [cmt] chap 147 Homunculus [cmt] chap 146 Homunculus [cmt] chap 145 Homunculus [cmt] chap 144 Homunculus [cmt] chap 143 Homunculus [cmt] chap 142 Homunculus [cmt] chap 141 Homunculus [cmt] chap 140 Homunculus [cmt] chap 139 Homunculus [cmt] chap 138 Homunculus [cmt] chap 137 Homunculus [cmt] chap 136 Homunculus [cmt] chap 135 Homunculus [cmt] chap 134 Homunculus [cmt] chap 133 Homunculus [cmt] chap 132 Homunculus [cmt] chap 131 Homunculus [cmt] chap 130 Homunculus [cmt] chap 129 Homunculus [cmt] chap 128 Homunculus [cmt] chap 127 Homunculus [cmt] chap 126 Homunculus [cmt] chap 125 Homunculus [cmt] chap 124 Homunculus [cmt] chap 123 Homunculus [cmt] chap 122 Homunculus [cmt] chap 121 Homunculus [cmt] chap 120 Homunculus [cmt] chap 119 Homunculus [cmt] chap 118 Homunculus [cmt] chap 117 Homunculus [cmt] chap 116 Homunculus [cmt] chap 115 Homunculus [cmt] chap 114 Homunculus [cmt] chap 113 Homunculus [cmt] chap 112 Homunculus [cmt] chap 111 Homunculus [cmt] chap 110 Homunculus [cmt] chap 109 Homunculus [cmt] chap 108 Homunculus [cmt] chap 107 Homunculus [cmt] chap 106 Homunculus [cmt] chap 105 Homunculus [cmt] chap 104 Homunculus [cmt] chap 103 Homunculus [cmt] chap 102 Homunculus [cmt] chap 101 Homunculus [cmt] chap 100 Homunculus [cmt] chap 99 Homunculus [cmt] chap 98 Homunculus [cmt] chap 97 Homunculus [cmt] chap 96 Homunculus [cmt] chap 95 Homunculus [cmt] chap 94 Homunculus [cmt] chap 93 Homunculus [cmt] chap 92 Homunculus [cmt] chap 91 Homunculus [cmt] chap 90 Homunculus [cmt] chap 89 Homunculus [cmt] chap 88 Homunculus [cmt] chap 87 Homunculus [cmt] chap 86 Homunculus [cmt] chap 85 Homunculus [cmt] chap 84 Homunculus [cmt] chap 83 Homunculus [cmt] chap 82 Homunculus [cmt] chap 81 Homunculus [cmt] chap 80 Homunculus [cmt] chap 79 Homunculus [cmt] chap 78 Homunculus [cmt] chap 77 Homunculus [cmt] chap 76 Homunculus [cmt] chap 75 Homunculus [cmt] chap 74 Homunculus [cmt] chap 73 Homunculus [cmt] chap 72 Homunculus [cmt] chap 71 Homunculus [cmt] chap 70 Homunculus [cmt] chap 69 Homunculus [cmt] chap 68 Homunculus [cmt] chap 67 Homunculus [cmt] chap 66 Homunculus [cmt] chap 65 Homunculus [cmt] chap 64 Homunculus [cmt] chap 63 Homunculus [cmt] chap 62 Homunculus [cmt] chap 61 Homunculus [cmt] chap 60 Homunculus [cmt] chap 59 Homunculus [cmt] chap 58 Homunculus [cmt] chap 57 Homunculus [cmt] chap 56 Homunculus [cmt] chap 55 Homunculus [cmt] chap 54 Homunculus [cmt] chap 53 Homunculus [cmt] chap 52 Homunculus [cmt] chap 51 Homunculus [cmt] chap 50 Homunculus [cmt] chap 49 Homunculus [cmt] chap 48 Homunculus [cmt] chap 47 Homunculus [cmt] chap 46 Homunculus [cmt] chap 45 Homunculus [cmt] chap 44 Homunculus [cmt] chap 43 Homunculus [cmt] chap 42 Homunculus [cmt] chap 41 Homunculus [cmt] chap 40 Homunculus [cmt] chap 39 Homunculus [cmt] chap 38 Homunculus [cmt] chap 37 Homunculus [cmt] chap 36 Homunculus [cmt] chap 35 Homunculus [cmt] chap 34 Homunculus [cmt] chap 33 Homunculus [cmt] chap 32 Homunculus [cmt] chap 31 Homunculus [cmt] chap 30 Homunculus [cmt] chap 29 Homunculus [cmt] chap 28 Homunculus [cmt] chap 27 Homunculus [cmt] chap 26 Homunculus [cmt] chap 25 Homunculus [cmt] chap 24 Homunculus [cmt] chap 23 Homunculus [cmt] chap 22 Homunculus [cmt] chap 21 Homunculus [cmt] chap 20 Homunculus [cmt] chap 19 Homunculus [cmt] chap 18 Homunculus [cmt] chap 17 Homunculus [cmt] chap 16 Homunculus [cmt] chap 15 Homunculus [cmt] chap 14 Homunculus [cmt] chap 13 Homunculus [cmt] chap 12 Homunculus [cmt] chap 11 Homunculus [cmt] chap 10 Homunculus [cmt] chap 9 Homunculus [cmt] chap 8 Homunculus [cmt] chap 7 Homunculus [cmt] chap 6 Homunculus [cmt] chap 5 Homunculus [cmt] chap 4 Homunculus [cmt] chap 3 Homunculus [cmt] chap 2 Homunculus [cmt] chap 1