Hoàng Triều Quân Lâm
Tác giả:
Hoàng Ngọc Lang
Thể loại:
Action , Adult , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mature , Sci-fi , Truyện Màu
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.035
Nội dung:
Một dự án cực lớn của Hoàng Ngọc Lang. Các vị vua trong các phần Thiên Tử Truyền Kì nếu chiến với nhau thì sẽ thế nào?! Mời tìm hiểu
Share:
Hoàng Triều Quân Lâm chapter 36.2: đại kết cục Hoàng Triều Quân Lâm chapter 36.1: đại kết cục Hoàng Triều Quân Lâm chapter 35.2: hoàng hôn chư thần(2) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 35.1: hoàng hôn chư thần Hoàng Triều Quân Lâm chapter 34.2: vũ trụ tối cường (2) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 34.1: vũ trụ tối cường Hoàng Triều Quân Lâm chapter 33.2: chân vạn phật triều tông(2) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 33.1: chân vạn phật triều tông Hoàng Triều Quân Lâm chapter 32.2 Hoàng Triều Quân Lâm chapter 32.1: hoàng họa đấu tứ tượng duy lực Hoàng Triều Quân Lâm chapter 32: thần đích đản sinh Hoàng Triều Quân Lâm chapter 31.2: tân phục thù giả Hoàng Triều Quân Lâm chapter 31.1: quyết chiến tử trụ Hoàng Triều Quân Lâm chapter 30.2: tái chiến kẻ báo thù Hoàng Triều Quân Lâm chapter 30.1: giao dịch với ma quỷ Hoàng Triều Quân Lâm chapter 29.2: thân phận kẻ báo thù Hoàng Triều Quân Lâm chapter 29: thôn lang yêu kiếp Hoàng Triều Quân Lâm chapter 28.2: thân phận kẻ báo thù Hoàng Triều Quân Lâm chapter 28.1: diệt quỷ thần Hoàng Triều Quân Lâm chapter 27.2: tuyệt đối tà ác! Hoàng Triều Quân Lâm chapter 27.1: đại bại thiết mộc chân Hoàng Triều Quân Lâm chapter 26.2: phật binh vỡ nát, cực ác thảm bại! Hoàng Triều Quân Lâm chapter 26.1: khổ chiến xích lão ôn Hoàng Triều Quân Lâm chapter 25.2: vương chi quyết trạch - bá chi thắng phụ Hoàng Triều Quân Lâm chapter 25.1: mông cổ thập tam dực - xích lão ôn Hoàng Triều Quân Lâm chapter 24.2: ác chiến huyền hổ bá vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 24.1: hỗn thiên bảo giám đả thiên ma Hoàng Triều Quân Lâm chapter 23.1: huyền hổ bá giả Hoàng Triều Quân Lâm chapter 23: thập phương kì chiêu phá thiên ma Hoàng Triều Quân Lâm chapter 22.2: khủng bố viện quân Hoàng Triều Quân Lâm chapter 22.1: tập kích vô hạn đảo Hoàng Triều Quân Lâm chapter 21.2: chủ nhân vô hạn đảo Hoàng Triều Quân Lâm chapter 21.1: vô hạn trí tuệ Hoàng Triều Quân Lâm chapter 20.2: phật quang phổ chiếu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 20.1: vô hạn đảo Hoàng Triều Quân Lâm chapter 19.2: khung thương vô hối đấu phật quang phổ chiếu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 19.1: huyết vũ khung thương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 18.2: thiên kế yêu mưu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 18.1: mông cổ thập tam dực Hoàng Triều Quân Lâm chapter 17.2: thiên yêu truyền nhân Hoàng Triều Quân Lâm chapter 17.1: phân thây dương quảng Hoàng Triều Quân Lâm chapter 16.2: tối cường trừng phạt Hoàng Triều Quân Lâm chapter 16.1: trụ vương và đế hận Hoàng Triều Quân Lâm chapter 15.2: cứu tinh của trụ vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 15.1: nghênh phật tây thiên Hoàng Triều Quân Lâm chapter 14.2: thần chưởng đấu thần chưởng Hoàng Triều Quân Lâm chapter 14.1: trụ vương mạt lộ Hoàng Triều Quân Lâm chapter 13.2: đăng thành thám phiêu miễu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 13.1: đăng thành thám phiêu miễu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 12.2: khán phá hồng trần Hoàng Triều Quân Lâm chapter 12.1: khán phá hồng trần Hoàng Triều Quân Lâm chapter 11.2: tuyệt thế hảo vận Hoàng Triều Quân Lâm chapter 11.1: tuyệt thế hảo vận Hoàng Triều Quân Lâm chapter 10.2: đại mạc thiên tử Hoàng Triều Quân Lâm chapter 10.1: đại mạc thiên tử Hoàng Triều Quân Lâm chapter 9.2: tam hoàng chiến tây sở bá vương (4) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 9.1: tam hoàng chiến tây sở bá vương (3) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 8.2: tam hoàng chiến tây sở bá vương (2) Hoàng Triều Quân Lâm chapter 8.1: tam hoàng chiến tây sở bá vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 7.2: bá vương chiến bá vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 7.1: tam hoàng hội Hoàng Triều Quân Lâm chapter 6.2: thần chưởng truyền nhân Hoàng Triều Quân Lâm chapter 6.1: hội ngộ đan nguyệt Hoàng Triều Quân Lâm chapter 5.2: đại chiến tây sở bá vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 5.1: phá phủ trầm châu Hoàng Triều Quân Lâm chapter 4.2: kẻ đầu tiên! Hoàng Triều Quân Lâm chapter 4.1: đồ long Hoàng Triều Quân Lâm chapter 3.2: cơ phát chiến doanh chính Hoàng Triều Quân Lâm chapter 3.1: mục đích của trụ vương Hoàng Triều Quân Lâm chapter 2.2 Hoàng Triều Quân Lâm chapter 2 Hoàng Triều Quân Lâm chapter 1.2: tái thế bá vương hội cơ khảo Hoàng Triều Quân Lâm chapter 1.1: cơ phát chiến lý thế dân