Hỏa phụng liêu nguyên
Tên khác:
The Ravages of Time
Tác giả:
Trần Mỗ
Thể loại:
Manhua , Historical , Adult , Action
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
7.109.868
Nội dung:
2000 năm trước đây tại Trung Hoa từng tồn tại một vương triều hùng mạnh và thịnh vượng – đó là triều đại nhà Hán – bối cảnh nơi Hỏa Phụng Liêu Nguyên bắt đầu. Nhưng không gì có thể trường tồn vĩnh viễn với thời gian và triều đại này cũng không là ngoại lệ. Nhà Hán sụp đổ, giang hồ dậy sóng, anh hùng nhiều và tiểu nhân cũng vô số kể. Chính trong khoảng thời gian hỗn độn tăm tối ấy, đất nước này đã bị chia cắt thành ba cõi khác nhau – Ngụy, Thục, Ngô. Hỏa Phụng Liêu Nguyên là cái nhìn toàn cảnh về thời kì này, là câu chuyện nơi ta bắt gặp những anh hùng vĩ đại với nhiều hoài bão và cũng là câu chuyện về sự hợp tan, lòng trung thành và sự bội phản. Hỏa Phụng Liêu Nguyên – một câu chuyện với đầy đủ chất bi và hùng tráng – yếu tố làm nên thành công của những bộ truyện phản ánh một phần của lịch sử. Trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên, bạn sẽ gặp lại vô số các nhân vật lịch sử quen thuộc trong thời kỳ Tam Quốc dưới cái nhìn của thời đại mới. Liệu Lã Bố hay Trương Phi có thực là hữu dũng vô mưu? Liệu Tào Tháo có là gian thần còn Lưu Bị là trung thần? Vô số các câu hỏi khó có lời giải đáp đích đáng mà chỉ có thể dựa vào sự chiêm nghiệm của mỗi độc giả trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên.
Share:
Hỏa phụng liêu nguyên Chương 566: Liên minh ai ca Hỏa phụng liêu nguyên Chương 565: Bộ nhập trung xu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 564: Liên minh quyết liệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 563: Tối hậu chi đạo Hỏa phụng liêu nguyên Chương 562: Ly chi nhi dĩ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 561: Phồn giản chi quyết Hỏa phụng liêu nguyên Chương 560: Đệ nhất độc sĩ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 559: Đại hạ chi mộc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 558: Thu hào chi mạt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 557: Tào Tháo binh pháp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 556: Cuồng nhân chi lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 555: Hiệp lộ tương phùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương Extra 3: Bất thị nhân nhị Hỏa phụng liêu nguyên Chương 554: Tối chung chi danh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 553: Tiêu tiêu mã minh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 552: Thực qua đoạn hồ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 551: Vi Thành Thám Lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 550: Lương Châu truyền thuyết Hỏa phụng liêu nguyên Chương 549: Mã trung binh pháp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 548: Nhân trung binh pháp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 547: Trận pháp thất truyền Hỏa phụng liêu nguyên Chương 546: Chiến Thần Lữ Bố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 545: Hổ cứ long bàn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 544: Nghịch tử cứu quốc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 543: Mộng tỉnh yểm tán Hỏa phụng liêu nguyên Chương 542: Tự phần chi lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 541: Tái khán nhất thứ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 540: Tiểu điếm lão bản Hỏa phụng liêu nguyên Chương 539: Dĩ tử truyền kỳ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 538: Như thi như họa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 537: Băng thán đồng khí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 536: Chí nhu chí cương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 535: Phi dược tử tuyến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 534: Chỉ dụng nhất thứ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 533: Hồng mao kinh dương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 532: Tuế nguyệt tha đà Hỏa phụng liêu nguyên Chương 531: Lương cổ thâm tàng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 530: Xuất sơn hãm tỉnh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 529: Tối hậu nhất khóa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 528: Tào thị song hùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 527: Mạt lộ chi tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 526: Thiên địa chi gian Hỏa phụng liêu nguyên Chương 525: Côn Bằng triển sí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 524: Vô lượng vi khí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 523: Thị ngư phi ngư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 522: Thích khách chi vương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 521: Vĩ lư vô ngư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 520: Hoàng thúc qua ải Hỏa phụng liêu nguyên Chương 519: Thuờng Sơn độc long Hỏa phụng liêu nguyên Chương 518: Mặc mặc thiêu phu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 517: Hữu lộ vô môn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 516: Vụ trung thần tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 515: Phòng bất thắng phòng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 514: Nhân nhân nhân nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 513: Ngu ngư ngu dư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 512: Binh thư cao hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 511: Phục binh cao hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 510: Sĩ biệt tam nhật Hỏa phụng liêu nguyên Chương 509: Thâm tàng nhược hư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 508: Nhất bộ nhất kế Hỏa phụng liêu nguyên Chương 507: Thục môn đại khai Hỏa phụng liêu nguyên Chương 506: Bạt hồ kì tụy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 505: Sự dị bị biến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 504: Bất chấn bất đằng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 503: Tháp thượng Long Trung Hỏa phụng liêu nguyên Chương 502: Nhật nguyệt chi hành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 501: Thiệt chiến luận quyền Hỏa phụng liêu nguyên Chương 500: Thập toàn tàn binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 499: Thiên nhân thần tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 498: Hậu lai cư thượng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 497: Hiểm trung cầu thắng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 496: Tối Du chi sách Hỏa phụng liêu nguyên Chương 495: Chu Du chi ngu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 494: Phục cừu hùng sư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 493: Gia Cát quỷ binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 492: Trí dũng song tuyệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 491: Anh hùng đồng lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 490: Chí sĩ nhân nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 489: Gia Cát thần binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 488: Tử sĩ trùng lâm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 487: Tối cường bộ đội Hỏa phụng liêu nguyên Chương 486: Một thế hệ mới Hỏa phụng liêu nguyên Chương 485: Sẽ có một ngày Hỏa phụng liêu nguyên Chương 484: Tùng bách chi hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 483: Huyết thượng đàm binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 482: Lão Tử dẫn lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 481: Tham lộ nhân sinh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 480: Nhân nhân quân sư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 479: Tưởng sát chi nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 478: Tư Mã bát Đạt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 477: Giao tiếp Giang Hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 476: Tối hậu li biệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 475: Kiếm chỉ Trường Sa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 474: Dĩ khẩu vi khí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 473: Nô tài biểu tử Hỏa phụng liêu nguyên Chương 472: Thân tướng thích khách [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 471: Tối thống quyết trạch [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 470: Cố nhân hựu lai [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 469: Trương Phi tương phi [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 468: Quế Dương chi bí [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 467: Đăng tháp đoạt thành [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 466: Trùng hồi chánh quỹ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 465: Lương thần cát nhật Hỏa phụng liêu nguyên Chương 464: Vô danh thần binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 463: Dữ kỳ vi địch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 462: Như oán như mộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 461: Tối hậu nhất tiễn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 460: Trọc thủy nan thanh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 459: Dực Đức Văn Trường Hỏa phụng liêu nguyên Chương 458: Vũ Lăng lai binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 457: Mao Tường Tây Thi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 456: Đại tiểu song ngư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 455: Đao tiễn song tuyệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 454: Phạm huynh Vân đệ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 453: Trực kích yếu hại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 452: Lão nhi di trá Hỏa phụng liêu nguyên Chương 451: Xảo ngôn lệnh sắc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 450: Họa xuất phí đằng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 449: Huyết mạch căng tràn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 448: Kỳ lân dữ tượng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 447: Tam phân chi pháp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 446: Hủ mộc tàng trùng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 445: Nam phương tân binh [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 444: Thành tựu Võ Thánh [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 443: Lánh loại tri kỉ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 442: Trung nghĩa lưỡng nan [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 441: Kiêu hùng trung thần [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 440: Lợi đao Vân Trường [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 439: Doanh lạc địa ngục [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 438: Một câu thực lòng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 437: Thần nhân sơ chiến [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 436: Tuyết hạ như kiếm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 435: Lâm nguy thụ mệnh [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 434: Bất hạ Xích Bích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 433: Vô sở bất năng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 432: Tiên nhân chỉ lộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 431: Binh thối Hoa Dung [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 430: Phát động phó sách [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 429: Ngoại ngự kỳ vũ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 428: Quyết sách chi vương [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 427: Sát kế chưa trọn [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 426: Đoạt lại Trường Giang [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 425: Phản kích Tào Tháo [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 424: Từng bước phản kích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 423: Kế mưu chân tướng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 422: Đệ nhị luân hỏa [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 421: Bộ bộ kinh tâm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 420: Giương đông kích tây [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 419: Tối hậu nhất kích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 418: Nhân trí nhân chí [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 417: Ám chiêu nan phòng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 416: Tôn quân lên bờ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 415: Cự ly trí mạng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 414: Phong hỏa Xích Bích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 413: Đồng tường thiết bích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 412: Cái lai Du lai [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 411: Sơn hậu hữu sơn [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 410: Quấn lấy không buông [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 409: Hoàng thúc đạp bộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 408: Khổ nhục chi kế [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 407: Thức đồ tiểu mã [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 406: Sinh sôi sinh sôi [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 405: Tử Nghĩa Văn Viễn [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 404: Đệ nhất tiểu tướng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 403: Đệ nhất quân sư [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 402: Họa phúc chi giai [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 401: Chung cuộc khẩu chiến [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 400: Quả ngôn cận công [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 399: Thiên ngôn nhuyễn giao [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 398: Trên lầu dưới lầu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 397: Phụ trợ quân sư [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 396: Thi họa song tuyệt [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 395: Mất một được một [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 394: Bất chiến khuất nhân [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 393: Đại lộ thản đãng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 392: Công tử không khóc [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 391: Phảng phất sở dĩ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 390: Kỳ mưu mãi mại [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 389: Cường trận trọng lâm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 388: Công tử khóc rồi [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 387: Huyết bất bạch lưu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 386: Hoàng kim chi lộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 385: Trí giả ám lộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 384: Bổn nhân lượng lộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 383: Vô địch thủy sư [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 382: Tào Tháo nam hạ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 381: Tại hậu hoàng tước [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 380: Long cổ chấn thiên [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 379: Phượng tiêu thanh động [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 378: Lão hồ thâm mưu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 377: Khí thôn Giang Hạ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 376: Ngựa vọt Đàn Khê [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 375: Minh đạo ám lộ [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 374: Gian thần trung thần [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 373: Nhược tướng tàn binh [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 372: Từ nha ai ca [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 371: Bất bại cường kế [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 370: Bất bại kiêu hùng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 369: Tống biệt chí hữu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 368: Tống biệt anh hùng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 367: Thuốc hay tranh đẹp [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 366: Thơ hay hoa đẹp [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 365: Gai còn lớn hơn [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 364: Long lang nha trùng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 363: Hiệp đạo chân lý [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 362: Trung thần hận tặc [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 361: Dã thảo bất tận [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 360: Tây Vực khai hoa [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 359: Bạt thứ tại huyền [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 358: Đuổi hổ diệt sói [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 357: Kẻ thưởng hoa [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 356: Nhất khâu chi hạc [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 355: Kinh Châu vi long [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 354: Nhất hỏa mẫn cừu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 353: Thôi xao chi vương [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 352: Nhị trí tranh công [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 351: Ma vương hoàn mộng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 350: Lại thêm kẻ địch [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 349: Diễm dương cao chiếu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 348: Thiên nhật thần binh [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 347: Điềm gì cho Viên Thiệu [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 346: Tuy bại vẫn thắng [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 345: Một thân can đảm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 344: Thiên tử bả tâm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 343: Lấy một cản trăm [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 342: Lưỡng trận giao phong [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 341: Tiềm phu khảo tích [Remake] Hỏa phụng liêu nguyên Chương 340: Lửa thiêu Ô Sào Hỏa phụng liêu nguyên Chương 339: Hỏa thiêu Cố Thị Hỏa phụng liêu nguyên Chương 338: Huynh đệ nội hống Hỏa phụng liêu nguyên Chương 337: Nhất tiễn tam điêu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 336: Dĩ thành đồng song Hỏa phụng liêu nguyên Chương 335: Một cân năm tiền Hỏa phụng liêu nguyên Chương 334: Thương tương thương thương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 333: Thương can huynh đệ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 332: Khai song lượng thoại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 331: Tương tiên chiến trường Hỏa phụng liêu nguyên Chương 333: Thực hư quân trạng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 329: Cơ quan trùng trùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 328: Thiên địa công phòng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 327: Tái hạ quân trạng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 326: Quân mệnh bất thụ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 325: Liên châu kế phát Hỏa phụng liêu nguyên Chương 324: Lưỡng đầu thụ địch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 323: Chính kì chi biến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 322: Tối cường đối quyết Hỏa phụng liêu nguyên Chương 321: Tối cường chiến thư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 320: Mưu tính công tâm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 319: Tòng hạ nhập thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 318: Tân tây chi chiến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 317: Hà Bắc dã nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 316: Bao nhiêu Xuân Thu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 315: Thắng trước một bước Hỏa phụng liêu nguyên Chương 314: Hoàng thúc hữu tình Hỏa phụng liêu nguyên Chương 313: Hà Bắc đại tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 312: Cuộc chiến Bạch Mã Hỏa phụng liêu nguyên Chương 311: Đằng sau nhân nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 310: Trăm ngày đău khổ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 309: Thiên đạo vô ngôn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 308: Đồng môn tương tiên Hỏa phụng liêu nguyên Chương 307: Võ tướng hồi quy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 306: Thiên địa chính khí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 305: Ta không phải Lữ Bố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 304: Kỹ kinh thiên hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 303: Thiên giáng kỳ binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 302: Thái Bình mạt đạo Hỏa phụng liêu nguyên Chương 301: Thiên lý tuần hoàn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 300: Đúng như mong đợi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 299: Chấp niệm văn nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 298: Truyền thuyết trở lại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 297: Ẩn thế thần kỹ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 296: Từ Châu thất thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 295: Cường công Lưu Bị Hỏa phụng liêu nguyên Chương 294: Yêu ngôn hoặc chúng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 293: Ma vương lai tập Hỏa phụng liêu nguyên Chương 292: Ác kế giang lưu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 291: Kỳ phùng địch thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 290: Đại tiểu trí nang Hỏa phụng liêu nguyên Chương 289: Tả hữu khai cung Hỏa phụng liêu nguyên Chương 288: Dũng mãnh tiến lên Hỏa phụng liêu nguyên Chương 287: Giang Đông thủ tộc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 286: Cuồng vọng bá vương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 285: Giấc mộng phù vân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 284: Nghĩa vô phản cố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 283: Mãnh tướng tương ngộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 282: Tắm máu Thái Bình Hỏa phụng liêu nguyên Chương 281: Dưới trướng Mạnh Đức Hỏa phụng liêu nguyên Chương 280: Nhổ cỏ tận gốc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 279: Tinh binh lương tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 278: Trừ từng mối hại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 277: Địch ở phía trước Hỏa phụng liêu nguyên Chương 276: Công tử gặp nạn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 275: Hai con ác quỷ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 274: Quái nhân thứ hai Hỏa phụng liêu nguyên Chương 273: Thêm dầu vào lửa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 272: Quyết tâm tử thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 271: Vào nơi hiểm ác Hỏa phụng liêu nguyên Chương 270: Uống rượu luận anh hùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 269: Già trẻ đấu trí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 268: Cách tăng giá trị Hỏa phụng liêu nguyên Chương 267: Tà đạo trở lại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 266: Phù hộ con cháu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 265: Thẳng tới trung tâm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 264: Mưa gió sắp tới Hỏa phụng liêu nguyên Chương Extra 2: Thủ lĩnh tàn binh Liêu Nguyên Hỏa Hỏa phụng liêu nguyên Chương Extra 1: Thủ lĩnh tàn binh Lưu Đại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 263: Thấy lại mộng đẹp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 262: Thời đại rực lửa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 261: Tu vi chiến thành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 260: Hoàng thúc dụng tâm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 259: Tâm tư chiến tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 258: Trung hiếu lưỡng toàn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 257: Dưới lầu Bạch Môn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 256: Kết thúc thấy trước Hỏa phụng liêu nguyên Chương 255: Trên lầu Bạch Môn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 254: Chết không cam lòng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 253: Đối thoại vô thanh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 252: Mộng tỉnh mộng tàn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 251: Đệ nhất quân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 250: Mỗi người một đường Hỏa phụng liêu nguyên Chương 249: Bước cuối xuất mã Hỏa phụng liêu nguyên Chương 248: Giữ chặt không buông Hỏa phụng liêu nguyên Chương 247: Huyết lệ cùng rơi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 246: Mũi tên định mệnh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 245: Ý thức cuối cùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 244: Cuộc đột kích cuối cùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 243: Đối thủ mạnh nhất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 242: Người có Lã Bố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 241: Trận chiến cuối cùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 240: Sinh ly tử biệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 239: Bẫy thú trong lồng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 238: Cha con xông pha Hỏa phụng liêu nguyên Chương 237: Hổ phụ khuyển nữ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 236: Thừa cơ mà vào Hỏa phụng liêu nguyên Chương 235: Nước ngập Hạ Phì Hỏa phụng liêu nguyên Chương 234: Trọng Đạt hiến kế Hỏa phụng liêu nguyên Chương 233: Đãi tuyết tìm oán Hỏa phụng liêu nguyên Chương 232: Dốc túi đánh liều Hỏa phụng liêu nguyên Chương 231: Bước hướng hắc ám Hỏa phụng liêu nguyên Chương 230: Tấn công bất ngờ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 229: Tiến nhanh tới trước Hỏa phụng liêu nguyên Chương 228: Khai môn kiến sơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 227: Dẫn quân nhập cuộc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 226: Cách sát vật luận Hỏa phụng liêu nguyên Chương 225: Độc nhãn hung thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 224: Song tiễn cùng phát Hỏa phụng liêu nguyên Chương 223: Hãm trận tiên phong Hỏa phụng liêu nguyên Chương 222: Tại thủy nhất phương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 221: Cất bước tiến lên Hỏa phụng liêu nguyên Chương 220: Mệnh vận huyền cơ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 219: Chiến thần võ thánh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 218: Mỗi người một sở trường Hỏa phụng liêu nguyên Chương 217: Độc bộ thiên hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 216: Nhổ cỏ tận gốc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 215: Gặp lại trong mưa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 214: Tam thượng tam lạc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 213: Từ từ lưu lại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 212: Chúng thỉ chi đích Hỏa phụng liêu nguyên Chương 211: Kinh qua lịch sử Hỏa phụng liêu nguyên Chương 210: Lại thấy Sở Hán Hỏa phụng liêu nguyên Chương 209: Dấu ấn lịch sử Hỏa phụng liêu nguyên Chương 208: Đi về phía ánh sáng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 207: Chữ lợi làm đầu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 206: Đệ nhất nữ lưu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 205: Kẻ dũng không biết sợ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 204: Qua thời Tàn binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 203: Huyết lệ mật thất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 202: Gia nô mất mạng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 201: Thiếu niên quyết chí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 200: Ngày đen tối Hỏa phụng liêu nguyên Chương 199: Đêm dài lắm mộng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 198: Nhất môn song kiệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 197: Không lối thoát Hỏa phụng liêu nguyên Chương 196: Đệ nhất đại tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 195: Sống để chịu tội Hỏa phụng liêu nguyên Chương 194: Hoàn mỹ sát trận Hỏa phụng liêu nguyên Chương 193: Lục lục vô cùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 192: Bát kỳ chi thủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 191: Có đáng chết không Hỏa phụng liêu nguyên Chương 190: Đàm tiếu ân thù Hỏa phụng liêu nguyên Chương 189: Dở khóc dở cười Hỏa phụng liêu nguyên Chương 188: Đằng sau luận ngữ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 187: Nhất dạ vạn tượng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 186: Nhược điểm của nam nhi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 185: Xuất nhập bình an Hỏa phụng liêu nguyên Chương 184: Phụng hoàng bổ lửa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 183: Thiên biến vạn hóa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 182: Viễn kiến Lưu Bang Hỏa phụng liêu nguyên Chương 181: Bước thứ mười sáu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 180: Tiềm long ngủ vùi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 179: Dự hội Hỏa phụng liêu nguyên Chương 178: Dẫn vua vào túi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 177: Mưu kế Hỏa phụng liêu nguyên Chương 176: Một trận chiến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 175: Ai có địch nấy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 174: Dựng sào thấy bóng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 173: Trung nghĩa là gì Hỏa phụng liêu nguyên Chương 172: Nhìn cửa thở dài Hỏa phụng liêu nguyên Chương 171: Sát khí đằng đằng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 170: Bóng quỷ chập chờn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 169: Tướng sĩ quên mình Hỏa phụng liêu nguyên Chương 168: Tuổi trẻ gan hùm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 167: Sóng sau Hỏa phụng liêu nguyên Chương 166: Trí cường mãn đạo Hỏa phụng liêu nguyên Chương 165: Hoàng thất nhớ ơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 164: Chim sẻ trực sẵn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 163: Bọ ngựa bắt ve Hỏa phụng liêu nguyên Chương 162: Trời sinh một cặp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 161: Người có lòng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 160: Tay ôm thiên hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 159: Trí mưu có lối Hỏa phụng liêu nguyên Chương 158: Nghĩ vậy mà không phải vậy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 157: Chủ nghĩa hậu trung thần Hỏa phụng liêu nguyên Chương 156: Lửa giận của Hán Thất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 155: Loại mâu thuẫn thứ tư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 154: Loại mâu thuẫn thứ ba Hỏa phụng liêu nguyên Chương 153: Loại mâu thuẫn thứ hai Hỏa phụng liêu nguyên Chương 152: Loại mâu thuẫn thứ nhất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 151: Lời giả lời thật Hỏa phụng liêu nguyên Chương 150: Tinh anh tận xuất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 149: Lửa bùng lửa tắt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 148: Anh hùng khí đoản Hỏa phụng liêu nguyên Chương 147: Điều kiện trùng hợp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 146: Vua nhân nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 145: Một ngày dai dẳng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 144: Phi vụ lớn nhất Hỏa phụng liêu nguyên Chương 143: Mấy chọi mấy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 142: Theo thời mà làm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 141: Nhìn thời mà đợi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 140: Xa nhìn gần đoạt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 139: Một lộ diệc tàn tồn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 138: Sơn đảo như binh bại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 137: Nam nữ phản nghịch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 136: Tổng kết cuộc đời Hỏa phụng liêu nguyên Chương 135: Nỗi khổ của trung thần Hỏa phụng liêu nguyên Chương 134: Vai hề nhân nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 133: Bước cuối cùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 132: Mưu kế điên cuồng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 131: Trí hay trĩ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 130: Mưu tính hại nhau Hỏa phụng liêu nguyên Chương 129: Chuyện ít người biết ở Thọ Xuân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 128: Có nghĩa có tình Hỏa phụng liêu nguyên Chương 127: Ba người khách Hỏa phụng liêu nguyên Chương 126: Tam thích khách Hỏa phụng liêu nguyên Chương 125: Thâm ý của sinh sôi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 124: Tàn binh bại tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 123: Trung thành giá bao nhiêu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 122: Nếu còn... Hỏa phụng liêu nguyên Chương 121: Đại ngu thần sư Hỏa phụng liêu nguyên Chương 120: Ngọc thô thành khí Hỏa phụng liêu nguyên Chương 119: Lương sư ích hữu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 118: Trương Lương và lang cố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 117: Nhất trí, nhị kỳ, tam toán vương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 116: Trận pháp hoàn mỹ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 115: Một giấc mộng hai quả tim Hỏa phụng liêu nguyên Chương 114: Chân anh hùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 113: Là thần cũng là người Hỏa phụng liêu nguyên Chương 112: Phi nhân dã Hỏa phụng liêu nguyên Chương 111: Thiên hạ vô địch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 110: Cái chết hợp thời Hỏa phụng liêu nguyên Chương 109: Đời người như giấc mộng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 108: Lợi và nghĩa, tối và sáng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 107: Nhân bất nhân, nghĩa bất nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 106: Long du Tây Sơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 105: Phụng vũ Nam Sơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 104: Kiêu binh tất bại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 103: Mượn gió Đông Hỏa phụng liêu nguyên Chương 102: Tâm trạng sôi sục Hỏa phụng liêu nguyên Chương 101: Họ Tào Hỏa phụng liêu nguyên Chương 100: Cái gọi là đại nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 99: Dùng người thì không nghi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 98: Chước kỳ binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 97: Ngoài thô trong tinh tế Hỏa phụng liêu nguyên Chương 96: Nhìn thấy chính mình (Beta) Hỏa phụng liêu nguyên Chương 95: Kẻ ngốc trong đám dại khờ (Beta) Hỏa phụng liêu nguyên Chương 94: Dụng binh lấy kế mưu làm gốc (Beta) Hỏa phụng liêu nguyên Chương 93: Thú trong chuồng giao đấu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 92: Báo thù trả nợ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 91: Họa gia tiều phu thích khách Hỏa phụng liêu nguyên Chương 90: Dốc tận lực Hỏa phụng liêu nguyên Chương 89: Tham lam đạo nghĩa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 88: Dĩ hỏa hoàn hỏa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 87: Xuất sơn lương địch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 86: Thiên thời địa lợi nhân hòa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 85: Rường cột mục rữa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 84: Mã đáo thành công Hỏa phụng liêu nguyên Chương 83: Gặp lại anh hùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 82: Cắn vào tử huyệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 81: Đại nghĩa hắc ám Hỏa phụng liêu nguyên Chương 80: Thay đổi triều đại Hỏa phụng liêu nguyên Chương 79: Kẻ tự sát Hỏa phụng liêu nguyên Chương 78: Kẻ giết người Hỏa phụng liêu nguyên Chương 77: Bát kỳ trận vương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 76: Lời dao ngôn chỉ có ở kẻ ngu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 75: Mặt trời mọc mặt trời lặn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 74: Giúp kẻ ác trời nguyền rủa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 73: Chân tướng của màn kịch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 72: Quân nhân và thương nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 71: Trí tuệ của Mạnh Tử Hỏa phụng liêu nguyên Chương 70: Mở rộng tầm mắt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 69: Ta đứng trên đỉnh núi Hỏa phụng liêu nguyên Chương 68: Quân đến như núi chặn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 67: Nuôi hổ và cái giá phải trả Hỏa phụng liêu nguyên Chương 66: Tàn binh tập kích Hỏa phụng liêu nguyên Chương 65: Nhường ngôi thiên hạ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 64: Đen và trắng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 63: Sư tử đã gầm Hỏa phụng liêu nguyên Chương 62: Săn hổ đồng bằng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 61: Trò hai mặt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 60: Đối thoại chân thành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 58: Tam long hội quân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 58: Âm mưu hoàng thành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 57: Lời thật lời giả Hỏa phụng liêu nguyên Chương 56: Hoàng thúc thân chinh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 55: Đạo dùng người Hỏa phụng liêu nguyên Chương 54: Lại gặp Triệu Vân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 53: Kẻ diệt sâu bọ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 52: Hán tử đội trời Hỏa phụng liêu nguyên Chương 51: Bọ hôi và hoàng triều Hỏa phụng liêu nguyên Chương 50: Đường tắt thành danh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 49: Cá lớn cá bé Hỏa phụng liêu nguyên Chương 48: Trời quang mây tạnh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 47: Ý trời khó lường Hỏa phụng liêu nguyên Chương 46: Tự tin cực độ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 45: Cười cho ngày cất đầu lên Hỏa phụng liêu nguyên Chương 44: Con đường gian trá của binh pháp Hỏa phụng liêu nguyên Chương 43: Người nhân nghĩa vô địch Hỏa phụng liêu nguyên Chương 42: Đại nhân vật Hỏa phụng liêu nguyên Chương 41: Hỏa phụng liêu nguyên Hỏa phụng liêu nguyên Chương 40: Người và không phải người Hỏa phụng liêu nguyên Chương 39: Trời đất chứng minh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 38: Theo mãi không buông Hỏa phụng liêu nguyên Chương 37: Người tài còn có kẻ tài hơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 36: Núi cao còn có núi cao hơn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 35: Nuôi hổ rước họa Hỏa phụng liêu nguyên Chương 34: Dũng tướng gặp nhau Hỏa phụng liêu nguyên Chương 33: Thể nghiệm của võ tướng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 32: Ngẩng mặt đối trời xanh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 31: Khí phách hào kiệt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 30: Sát khí đầy trời Hỏa phụng liêu nguyên Chương 29: Ba chân một đao Hỏa phụng liêu nguyên Chương 28: Ba cánh tay một ngọn chùy Hỏa phụng liêu nguyên Chương 27: Khí thế nuốt Lữ Bố Hỏa phụng liêu nguyên Chương 26: Chính kiến và thiên kiến Hỏa phụng liêu nguyên Chương 25: Con đường của Viên Phương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 24: Lửa cháy Lạc Dương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 23: Mưu kế cấp bốn Hỏa phụng liêu nguyên Chương 22: Mưu kế cấp ba Hỏa phụng liêu nguyên Chương 21: Mưu kế cấp hai Hỏa phụng liêu nguyên Chương 20: Mưu kế cấp một Hỏa phụng liêu nguyên Chương 19: Kế hoạch giải cứu con tin Hỏa phụng liêu nguyên Chương 18: Ngọa Long và Phượng Sồ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 17: Thiên tài trong những thiên tài Hỏa phụng liêu nguyên Chương 16: Hai tên ngu ngốc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 15: Mũi tên chấn động kinh thành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 14: Cuộc đấu năm chiêu Hỏa phụng liêu nguyên Chương 13: Điệu múa của loài thú Hỏa phụng liêu nguyên Chương 12: Tuyệt thế giai nhân Hỏa phụng liêu nguyên Chương 11: Thiên hạ vô song Hỏa phụng liêu nguyên Chương 10: Đại náo lầu cửa Bắc Hỏa phụng liêu nguyên Chương 9: Đột nhập vào cổng thành Hỏa phụng liêu nguyên Chương 8: Đường máu của kẻ mộng bá vương Hỏa phụng liêu nguyên Chương 7: Truyền thuyết anh hùng Hỏa phụng liêu nguyên Chương 6: Mưu trí của Trọng Đạt Hỏa phụng liêu nguyên Chương 5: Đào viên tam phủ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 4: Thủ lĩnh tàn binh Hỏa phụng liêu nguyên Chương 3: Binh bại như sơn đảo Hỏa phụng liêu nguyên Chương 2: Tàn tồn diệc một lộ Hỏa phụng liêu nguyên Chương 1: Đế vương thức tỉnh Hỏa phụng liêu nguyên Chương mở đầu