Hikaru No Go
Tác giả:
Hotta Yumi , Obata Takeshi
Thể loại:
Comedy , Drama , School Life , Shounen , Sports
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
37.208
Nội dung:
Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé Shindou Hikaru lục lọi căn gác xếp của ông nội để tìm xem có gì có thể bán lấy tiền được và bắt gặp một chiếc bàn cờ vây cổ, không ai nhìn thấy vết máu trên bàn cờ ngoài cậu. Kỳ thực, đó là bàn cờ bị ám bởi hồn ma của Fujiwara no Sai, một kỳ thủ cờ vây đến từ thời đại Heian, vốn là người dạy cờ vây cho nhà vua nhưng do bị ganh ghét hãm hại nên đã bị đuổi khỏi thành. Uất ức, Sai trầm mình xuống sông tự vẫn, nhưng do vẫn còn nặng lòng với cờ vây, Sai đã nhập vào bàn cờ để đợi 1 người có thể thấy mình, và giúp mình chơi cờ. Hikaru là người duy nhất nhìn thấy và nghe được Sai
Share:
Hikaru No Go hikaru no go chap 189 [end] Hikaru No Go hikaru no go chap 188 Hikaru No Go hikaru no go chap 187 Hikaru No Go hikaru no go chap 186 Hikaru No Go hikaru no go chap 185 Hikaru No Go hikaru no go chap 184 Hikaru No Go hikaru no go chap 183 Hikaru No Go hikaru no go chap 182 Hikaru No Go hikaru no go chap 181 Hikaru No Go hikaru no go chap 180 Hikaru No Go hikaru no go chap 179 Hikaru No Go hikaru no go chap 178 Hikaru No Go hikaru no go chap 177 Hikaru No Go hikaru no go chap 176 Hikaru No Go hikaru no go chap 175 Hikaru No Go hikaru no go chap 174 Hikaru No Go hikaru no go chap 173 Hikaru No Go hikaru no go chap 172 Hikaru No Go hikaru no go chap 171 Hikaru No Go hikaru no go chap 170 Hikaru No Go hikaru no go chap 169 Hikaru No Go hikaru no go chap 168 Hikaru No Go hikaru no go chap 167 Hikaru No Go hikaru no go chap 166 Hikaru No Go hikaru no go chap 165 Hikaru No Go hikaru no go chap 164 Hikaru No Go hikaru no go chap 163 Hikaru No Go hikaru no go chap 162 Hikaru No Go hikaru no go chap 161 Hikaru No Go hikaru no go chap 160 Hikaru No Go hikaru no go chap 159 Hikaru No Go hikaru no go chap 158 Hikaru No Go hikaru no go chap 157 Hikaru No Go hikaru no go chap 156 Hikaru No Go hikaru no go chap 155 Hikaru No Go hikaru no go chap 154 Hikaru No Go hikaru no go chap 153 Hikaru No Go hikaru no go chap 152 Hikaru No Go hikaru no go chap 151 Hikaru No Go hikaru no go chap 150 Hikaru No Go hikaru no go chap 149 Hikaru No Go hikaru no go chap 148 Hikaru No Go hikaru no go chap 147 Hikaru No Go hikaru no go chap 146 Hikaru No Go hikaru no go chap 145 Hikaru No Go hikaru no go chap 144 Hikaru No Go hikaru no go chap 143 Hikaru No Go hikaru no go chap 142 Hikaru No Go hikaru no go chap 141 Hikaru No Go hikaru no go chap 140 Hikaru No Go hikaru no go chap 139 Hikaru No Go hikaru no go chap 138 Hikaru No Go hikaru no go chap 137 Hikaru No Go hikaru no go chap 136 Hikaru No Go hikaru no go chap 135 Hikaru No Go hikaru no go chap 134 Hikaru No Go hikaru no go chap 133 Hikaru No Go hikaru no go chap 132 Hikaru No Go hikaru no go chap 131 Hikaru No Go hikaru no go chap 130 Hikaru No Go hikaru no go chap 129 Hikaru No Go hikaru no go chap 128 Hikaru No Go hikaru no go chap 127 Hikaru No Go hikaru no go chap 126 Hikaru No Go hikaru no go chap 125 Hikaru No Go hikaru no go chap 124 Hikaru No Go hikaru no go chap 123 Hikaru No Go hikaru no go chap 122 Hikaru No Go hikaru no go chap 121 Hikaru No Go hikaru no go chap 120 Hikaru No Go hikaru no go chap 119 Hikaru No Go hikaru no go chap 118 Hikaru No Go hikaru no go chap 117 Hikaru No Go hikaru no go chap 116 Hikaru No Go hikaru no go chap 115 Hikaru No Go hikaru no go chap 114 Hikaru No Go hikaru no go chap 113 Hikaru No Go hikaru no go chap 112 Hikaru No Go hikaru no go chap 111 Hikaru No Go hikaru no go chap 110 Hikaru No Go hikaru no go chap 109 Hikaru No Go hikaru no go chap 108 Hikaru No Go hikaru no go chap 107 Hikaru No Go hikaru no go chap 106 Hikaru No Go hikaru no go chap 105 Hikaru No Go hikaru no go chap 104 Hikaru No Go hikaru no go chap 103 Hikaru No Go hikaru no go chap 102 Hikaru No Go hikaru no go chap 101 Hikaru No Go hikaru no go chap 100 Hikaru No Go hikaru no go chap 99 Hikaru No Go hikaru no go chap 98 Hikaru No Go hikaru no go chap 97 Hikaru No Go hikaru no go chap 96 Hikaru No Go hikaru no go chap 95 Hikaru No Go hikaru no go chap 94 Hikaru No Go hikaru no go chap 93 Hikaru No Go hikaru no go chap 92 Hikaru No Go hikaru no go chap 91 Hikaru No Go hikaru no go chap 90 Hikaru No Go hikaru no go chap 89 Hikaru No Go hikaru no go chap 88 Hikaru No Go hikaru no go chap 87 Hikaru No Go hikaru no go chap 86 Hikaru No Go hikaru no go chap 85 Hikaru No Go hikaru no go chap 84 Hikaru No Go hikaru no go chap 83 Hikaru No Go hikaru no go chap 82 Hikaru No Go hikaru no go chap 81 Hikaru No Go hikaru no go chap 80 Hikaru No Go hikaru no go chap 79 Hikaru No Go hikaru no go chap 78 Hikaru No Go hikaru no go chap 77 Hikaru No Go hikaru no go chap 76 Hikaru No Go hikaru no go chap 75 Hikaru No Go hikaru no go chap 74 Hikaru No Go hikaru no go chap 73 Hikaru No Go hikaru no go chap 72 Hikaru No Go hikaru no go chap 71 Hikaru No Go hikaru no go chap 70 Hikaru No Go hikaru no go chap 69 Hikaru No Go hikaru no go chap 68 Hikaru No Go hikaru no go chap 67 Hikaru No Go hikaru no go chap 66 Hikaru No Go hikaru no go chap 65 Hikaru No Go hikaru no go chap 64 Hikaru No Go hikaru no go chap 63 Hikaru No Go hikaru no go chap 62 Hikaru No Go hikaru no go chap 61 Hikaru No Go hikaru no go chap 60 Hikaru No Go hikaru no go chap 59 Hikaru No Go hikaru no go chap 58 Hikaru No Go hikaru no go chap 57 Hikaru No Go hikaru no go chap 56 Hikaru No Go hikaru no go chap 55 Hikaru No Go hikaru no go chap 54 Hikaru No Go hikaru no go chap 53 Hikaru No Go hikaru no go chap 52 Hikaru No Go hikaru no go chap 51 Hikaru No Go hikaru no go chap 50 Hikaru No Go hikaru no go chap 49 Hikaru No Go hikaru no go chap 48 Hikaru No Go hikaru no go chap 47 Hikaru No Go hikaru no go chap 46 Hikaru No Go hikaru no go chap 45 Hikaru No Go hikaru no go chap 44 Hikaru No Go hikaru no go chap 43 Hikaru No Go hikaru no go chap 42 Hikaru No Go hikaru no go chap 41 Hikaru No Go hikaru no go chap 40 Hikaru No Go hikaru no go chap 39 Hikaru No Go hikaru no go chap 38 Hikaru No Go hikaru no go chap 37 Hikaru No Go hikaru no go chap 36 Hikaru No Go hikaru no go chap 35 Hikaru No Go hikaru no go chap 34 Hikaru No Go hikaru no go chap 33 Hikaru No Go hikaru no go chap 32 Hikaru No Go hikaru no go chap 31 Hikaru No Go hikaru no go chap 30 Hikaru No Go hikaru no go chap 29 Hikaru No Go hikaru no go chap 28 Hikaru No Go hikaru no go chap 27 Hikaru No Go hikaru no go chap 26 Hikaru No Go hikaru no go chap 25 Hikaru No Go hikaru no go chap 24 Hikaru No Go hikaru no go chap 23 Hikaru No Go hikaru no go chap 22 Hikaru No Go hikaru no go chap 21 Hikaru No Go hikaru no go chap 20 Hikaru No Go hikaru no go chap 19 Hikaru No Go hikaru no go chap 18 Hikaru No Go hikaru no go chap 17 Hikaru No Go hikaru no go chap 16 Hikaru No Go hikaru no go chap 15 Hikaru No Go hikaru no go chap 14 Hikaru No Go hikaru no go chap 13 Hikaru No Go hikaru no go chap 12 Hikaru No Go hikaru no go chap 11 Hikaru No Go hikaru no go chap 10 Hikaru No Go hikaru no go chap 9 Hikaru No Go hikaru no go chap 8 Hikaru No Go hikaru no go chap 7 Hikaru No Go hikaru no go chap 6 Hikaru No Go hikaru no go chap 5 Hikaru No Go hikaru no go chap 4 Hikaru No Go hikaru no go chap 3 Hikaru No Go hikaru no go chap 2 Hikaru No Go hikaru no go chap 1