Higanjima
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Fantasy , Horor , Seinen
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
100.538
Nội dung:
Một nhóm người đã cùng nhau đến một hòn đảo, nơi cách biệt với thế giới hiện đại và cũng là nơi đã bị ma cà rồng chiếm giữMục đích chuyến đi là để tìm kiếm người anh trai đã mất tích khi tới hòn đào này sau khi thực sự chứng kiến và vất vả để giết được một con ma cà rồng thực sựNhưng khi tới hòn đào thì mọi chuyện ko đơn giản như họ nghĩ, cái chết đơn giản hơn sự sống, nếu có địa ngục đây chính là địa ngục thứ 2. Liệu họ có vượt qua được địa ngục này  hay không?Truyện thuộc thể loại kinh dị, chiến đấu, mang nhiều ý tưởng sáng tạo và nhân văn, vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn, nếu đã đọc qua Kiseijuu - Ký sinh vật rồi thì đừng bỏ lỡ bộ truyện này.Mấy chap đầu hơi nhảm nhưng chap sau sẽ hấp dẫn
Share:
Higanjima ss3-chapter-217 Higanjima ss3-chapter-216 Higanjima ss3-chapter-215 Higanjima ss3-chapter-214 Higanjima ss3-chapter-213 Higanjima ss3-chapter-212 Higanjima ss3-chapter-211 Higanjima ss3-chapter-210 Higanjima ss3-chapter-209 Higanjima ss3-chapter-208 Higanjima ss3-chapter-207 Higanjima ss3-chapter-206 Higanjima ss3-chapter-205 Higanjima ss3-chapter-204 Higanjima ss3-chapter-203 Higanjima ss3-chapter-202 Higanjima ss3-chapter-201 Higanjima ss3-chapter-200 Higanjima ss3-chapter-199 Higanjima ss3-chapter-198 Higanjima ss3-chapter-197 Higanjima ss3-chapter-196 Higanjima ss3-chapter-195 Higanjima ss3-chapter-194 Higanjima ss3-chapter-193 Higanjima ss3-chapter-192 Higanjima ss3-chapter-191 Higanjima ss3-chapter-190 Higanjima ss3-chapter-189 Higanjima ss3-chapter-188 Higanjima ss3-chapter-187 Higanjima ss3-chapter-186 Higanjima ss3-chapter-185 Higanjima ss3-chapter-184 Higanjima ss3-chapter-183 Higanjima ss3-chapter-182 Higanjima ss3-chapter-181 Higanjima ss3-chapter-180 Higanjima ss3-chapter-179 Higanjima ss3-chapter-178 Higanjima ss3-chapter-177 Higanjima ss3-chapter-176-2 Higanjima ss3-chapter-176 Higanjima ss3-chapter-175 Higanjima ss3-chapter-174 Higanjima ss3-chapter-173 Higanjima ss3-chapter-172 Higanjima ss3-chapter-171 Higanjima ss3-chapter-170 Higanjima ss3-chapter-169 Higanjima ss3-chapter-168 Higanjima ss3-chapter-167 Higanjima ss3-chapter-166 Higanjima ss3-chapter-165 Higanjima ss3-chapter-164 Higanjima ss3-chapter-163 Higanjima ss3-chapter-162 Higanjima ss3-chapter-161 Higanjima ss3-chapter-160 Higanjima ss3-chapter-159 Higanjima ss3-chapter-158 Higanjima ss3-chapter-157 Higanjima ss3-chapter-156 Higanjima ss3-chapter-155 Higanjima ss3-chapter-154 Higanjima ss3-chapter-153 Higanjima ss3-chapter-152 Higanjima ss3-chapter-151 Higanjima ss3-chapter-150 Higanjima ss3-chapter-149 Higanjima ss3-chapter-148 Higanjima ss3-chapter-147 Higanjima ss3-chapter-146 Higanjima ss3-chapter-145 Higanjima ss3-chapter-144 Higanjima ss3-chapter-143 Higanjima ss3-chapter-142 Higanjima ss3-chapter-141 Higanjima ss3-chapter-140 Higanjima ss3-chapter-139 Higanjima ss3-chapter-138 Higanjima ss3-chapter-137 Higanjima ss3-chapter-136 Higanjima ss3-chapter-135 Higanjima ss3-chapter-134 Higanjima ss3-chapter-133 Higanjima ss3-chapter-132 Higanjima ss3-chapter-131 Higanjima ss3-chapter-130 Higanjima ss3-chapter-129 Higanjima ss3-chapter-128 Higanjima ss3-chapter-127 Higanjima ss3-chapter-126 Higanjima ss3-chapter-125 Higanjima ss3-chapter-124 Higanjima ss3-chapter-123 Higanjima ss3-chapter-122 Higanjima ss3-chapter-121 Higanjima ss3-chapter-120 Higanjima ss3-chapter-119 Higanjima ss3-chapter-118 Higanjima chapter-117-ss3 Higanjima chapter-116-ss3 Higanjima chapter-115-ss3 Higanjima chapter-114-ss3 Higanjima chapter-113-ss3 Higanjima chapter-112-ss3 Higanjima chapter-111-ss3 Higanjima chapter-110-ss3 Higanjima chapter-109-ss3 Higanjima chapter-108-ss3 Higanjima chapter-107-ss3 Higanjima chapter-106-ss3 Higanjima chapter-105-ss3 Higanjima chapter-104-ss3 Higanjima chapter-103-ss3 Higanjima chapter-102-ss3 Higanjima chapter-101-ss3 Higanjima chapter-100-ss3 Higanjima chapter-99-ss3 Higanjima chapter-98-ss3 Higanjima chapter-97-ss3 Higanjima chapter-96-ss3 Higanjima chapter-95-ss3 Higanjima chapter-94-ss3 Higanjima chapter-93-ss3 Higanjima chapter-92-ss3 Higanjima chapter-91-ss3 Higanjima chapter-90-ss3 Higanjima chapter-89-ss3 Higanjima chapter-88-ss3 Higanjima chapter-87-ss3 Higanjima chapter-86-ss3 Higanjima chapter-85-ss3 Higanjima chapter-84-ss3 Higanjima chapter-83-ss3 Higanjima chapter-82-ss3 Higanjima chapter-81-ss3 Higanjima chapter-80-ss3 Higanjima chapter-79-ss3 Higanjima chapter-78-ss3 Higanjima chapter-77-ss3 Higanjima chapter-76-ss3 Higanjima chapter-75-ss3 Higanjima chapter-74-ss3 Higanjima chapter-73-ss3 Higanjima chapter-72-ss3 Higanjima chapter-71-ss3 Higanjima chapter-70-ss3 Higanjima chapter-69-ss3 Higanjima chapter-68-ss3 Higanjima chapter-67-ss3 Higanjima chapter-66-ss3 Higanjima chapter-65-ss3 Higanjima chapter-64-ss3 Higanjima chapter-63-ss3 Higanjima chapter-62-ss3 Higanjima chapter-61-ss3 Higanjima chapter-60-ss3 Higanjima chapter-59-ss3 Higanjima chapter 58-ss3 Higanjima chapter 57-ss3 Higanjima chapter 56-ss3 Higanjima chapter 55-ss3 Higanjima chapter 54-ss3 Higanjima chapter 53-ss3 Higanjima chapter 52-ss3 Higanjima chapter 51-ss3 Higanjima chapter 50-ss3 Higanjima chapter 49-ss3 Higanjima chapter 48-ss3 Higanjima chapter 47-ss3 Higanjima chapter 46-ss3 Higanjima chapter 45-ss3 Higanjima chapter 44-ss3 Higanjima chapter 43-ss3 Higanjima chapter 42-ss3 Higanjima chapter 41-ss3 Higanjima chapter 40-ss3 Higanjima chapter 39-ss3 Higanjima chapter 38-ss3 Higanjima chapter 37-ss3 Higanjima chapter 36-ss3 Higanjima chapter 35-ss3 Higanjima chapter 34-ss3 Higanjima chapter 33-ss3 Higanjima chapter 32-ss3 Higanjima chapter 31-ss3 Higanjima chapter 30-ss3 Higanjima chapter 29-ss3 Higanjima chapter 28-ss3 Higanjima chapter 27-ss3 Higanjima chapter 26-ss3 Higanjima chapter 25-ss3 Higanjima chapter 24-ss3 Higanjima chapter 23-ss3 Higanjima chapter 22-ss3 Higanjima chapter 21-ss3 Higanjima chapter 20-ss3 Higanjima chapter 19-ss3 Higanjima chapter 18-ss3 Higanjima chapter 17-ss3 Higanjima chapter 16-ss3 Higanjima chapter 15-ss3 Higanjima chapter 14-ss3 Higanjima chapter 13-ss3 Higanjima chapter 12-ss3 Higanjima chapter 11-ss3 Higanjima chapter 10-ss3 Higanjima chapter 9-ss3 Higanjima chapter 8-ss3 Higanjima chapter 7-ss3 Higanjima chapter 6-ss3 Higanjima chapter 5-ss3 Higanjima chapter 4-ss3 Higanjima chapter 3-ss3 Higanjima chapter 2-ss3 Higanjima chapter 1-ss3 Higanjima chapter 498 Higanjima chapter 497 Higanjima chapter 496 Higanjima chapter 495 Higanjima chapter 494 Higanjima chapter 493 Higanjima chapter 492 Higanjima chapter 491 Higanjima chapter 490 Higanjima chapter 489 Higanjima chapter 488 Higanjima chapter 487 Higanjima chapter 486 Higanjima chapter 485 Higanjima chapter 484 Higanjima chapter 483 Higanjima chapter 482 Higanjima chapter 481 Higanjima chapter 480 Higanjima chapter 479 Higanjima chapter 478 Higanjima chapter 477 Higanjima chapter 476 Higanjima chapter 475 Higanjima chapter 474 Higanjima chapter 473 Higanjima chapter 472 Higanjima chapter 471 Higanjima chapter 470 Higanjima chapter 469 Higanjima chapter 468 Higanjima chapter 467 Higanjima chapter 466 Higanjima chapter 465 Higanjima chapter 464 Higanjima chapter 463 Higanjima chapter 462 Higanjima chapter 461 Higanjima chapter 460 Higanjima chapter 459 Higanjima chapter 458 Higanjima chapter 457 Higanjima chapter 456 Higanjima chapter 455 Higanjima chapter 454 Higanjima chapter 453 Higanjima chapter 452 Higanjima chapter 451 Higanjima chapter 450 Higanjima chapter 449 Higanjima chapter 448 Higanjima chapter 447 Higanjima chapter 446 Higanjima chapter 445 Higanjima chapter 444 Higanjima chapter 443 Higanjima chapter 442 Higanjima chapter 441 Higanjima chapter 440 Higanjima chapter 439 Higanjima chapter 438 Higanjima chapter 437 Higanjima chapter 436 Higanjima chapter 435 Higanjima chapter 434 Higanjima chapter 433 Higanjima chapter 432 Higanjima chapter 431 Higanjima chapter 430 Higanjima chapter 429 Higanjima chapter 428 Higanjima chapter 427 Higanjima chapter 426 Higanjima chapter 425 Higanjima chapter 424 Higanjima chapter 423 Higanjima chapter 422 Higanjima chapter 421 Higanjima chapter 420 Higanjima chapter 419 Higanjima chapter 418 Higanjima chapter 417 Higanjima chapter 416 Higanjima chapter 415 Higanjima chapter 414 Higanjima chapter 413 Higanjima chapter 412 Higanjima chapter 411 Higanjima chapter 410 Higanjima chapter 409 Higanjima chapter 408 Higanjima chapter 407 Higanjima chapter 406 Higanjima chapter 405 Higanjima chapter 404 Higanjima chapter 403 Higanjima chapter 402 Higanjima chapter 401 Higanjima chapter 400 Higanjima chapter 399 Higanjima chapter 398 Higanjima chapter 397 Higanjima chapter 396 Higanjima chapter 395 Higanjima chapter 394 Higanjima chapter 393 Higanjima chapter 392 Higanjima chapter 391 Higanjima chapter 390 Higanjima chapter 389 Higanjima chapter 388 Higanjima chapter 387 Higanjima chapter 386 Higanjima chapter 385 Higanjima chapter 384 Higanjima chapter 383 Higanjima chapter 382 Higanjima chapter 381 Higanjima chapter 380 Higanjima chapter 379 Higanjima chapter 378 Higanjima chapter 377 Higanjima chapter 376 Higanjima chapter 375 Higanjima chapter 374 Higanjima chapter 373 Higanjima chapter 372 Higanjima chapter 371 Higanjima chapter 370 Higanjima chapter 369 Higanjima chapter 368 Higanjima chapter 367 Higanjima chapter 366 Higanjima chapter 365 Higanjima chapter 364 Higanjima chapter 363 Higanjima chapter 361 Higanjima chapter 360 Higanjima chapter 359 Higanjima chapter 358 Higanjima chapter 357 Higanjima chapter 356 Higanjima chapter 355 Higanjima chapter 354 Higanjima chapter 353 Higanjima chapter 352 Higanjima chapter 351 Higanjima chapter 350 Higanjima chapter 349 Higanjima chapter 348 Higanjima chapter 347 Higanjima chapter 346 Higanjima chapter 345 Higanjima chapter 344 Higanjima chapter 343 Higanjima chapter 342 Higanjima chapter 341 Higanjima chapter 340 Higanjima chapter 339 Higanjima chapter 338 Higanjima chapter 337 Higanjima chapter 336 Higanjima chapter 335 Higanjima chapter 334 Higanjima chapter 333 Higanjima chapter 332 Higanjima chapter 331 Higanjima chapter 330 Higanjima chapter 329 Higanjima chapter 328 Higanjima chapter 327 Higanjima chapter 326 Higanjima chapter 325 Higanjima chapter 324 Higanjima chapter 323 Higanjima chapter 322 Higanjima chapter 321 Higanjima chapter 320 Higanjima chapter 319 Higanjima chapter 318 Higanjima chapter 317 Higanjima chapter 316 Higanjima chapter 315 Higanjima chapter 314 Higanjima chapter 313 Higanjima chapter 312 Higanjima chapter 311 Higanjima chapter 310 Higanjima chapter 309 Higanjima chapter 308 Higanjima chapter 307 Higanjima chapter 306 Higanjima chapter 305 Higanjima chapter 304 Higanjima chapter 303 Higanjima chapter 302 Higanjima chapter 301 Higanjima chapter 300 Higanjima chapter 299 Higanjima chapter 298 Higanjima chapter 297 Higanjima chapter 296 Higanjima chapter 295 Higanjima chapter 294 Higanjima chapter 293 Higanjima chapter 292 Higanjima chapter 291 Higanjima chapter 290 Higanjima chapter 289 Higanjima chapter 288 Higanjima chapter 287 Higanjima chapter 286 Higanjima chapter 285 Higanjima chapter 284 Higanjima chapter 283 Higanjima chapter 282 Higanjima chapter 281 Higanjima chapter 280 Higanjima chapter 279 Higanjima chapter 278 Higanjima chapter 277 Higanjima chapter 276 Higanjima chapter 275 Higanjima chapter 274 Higanjima chapter 273 Higanjima chapter 272 Higanjima chapter 271 Higanjima chapter 270 Higanjima chapter 269 Higanjima chapter 268 Higanjima chapter 267 Higanjima chapter 266 Higanjima chapter 265 Higanjima chapter 264 Higanjima chapter 263 Higanjima chapter 262 Higanjima chapter 261 Higanjima chapter 260 Higanjima chapter 259 Higanjima chapter 258 Higanjima chapter 257 Higanjima chapter 256 Higanjima chapter 255 Higanjima chapter 254 Higanjima chapter 253 Higanjima chapter 252 Higanjima chapter 251 Higanjima chapter 250 Higanjima chapter 249 Higanjima chapter 248 Higanjima chapter 247 Higanjima chapter 246 Higanjima chapter 245 Higanjima chapter 244 Higanjima chapter 243 Higanjima chapter 242 Higanjima chapter 241 Higanjima chapter 240 Higanjima chapter 239 Higanjima chapter 238 Higanjima chapter 237 Higanjima chapter 236 Higanjima chapter 235 Higanjima chapter 234 Higanjima chapter 233 Higanjima chapter 232 Higanjima chapter 231 Higanjima chapter 230 Higanjima chapter 229 Higanjima chapter 228 Higanjima chapter 227 Higanjima chapter 226 Higanjima chapter 225 Higanjima chapter 224 Higanjima chapter 223 Higanjima chapter 222 Higanjima chapter 221 Higanjima chapter 220 Higanjima chapter 219 Higanjima chapter 218 Higanjima chapter 217 Higanjima chapter 216 Higanjima chapter 215 Higanjima chapter 214 Higanjima chapter 213 Higanjima chapter 212 Higanjima chapter 211 Higanjima chapter 210 Higanjima chapter 209 Higanjima chapter 208 Higanjima chapter 207 Higanjima chapter 206 Higanjima chapter 205 Higanjima chapter 204 Higanjima chapter 203 Higanjima chapter 202 Higanjima chapter 201 Higanjima chapter 200 Higanjima chapter 199 Higanjima chapter 198 Higanjima chapter 197 Higanjima chapter 196 Higanjima chapter 195 Higanjima chapter 194 Higanjima chapter 193 Higanjima chapter 192 Higanjima chapter 191 Higanjima chapter 190 Higanjima chapter 189 Higanjima chapter 188 Higanjima chapter 187 Higanjima chapter 186 Higanjima chapter 185 Higanjima chapter 184 Higanjima chapter 183 Higanjima chapter 182 Higanjima chapter 181 Higanjima chapter 180 Higanjima chapter 179 Higanjima chapter 178 Higanjima chapter 177 Higanjima chapter 176 Higanjima chapter 175 Higanjima chapter 174 Higanjima chapter 173 Higanjima chapter 172 Higanjima chapter 171 Higanjima chapter 170 Higanjima chapter 169 Higanjima chapter 168 Higanjima chapter 167 Higanjima chapter 166 Higanjima chapter 166 Higanjima chapter 165 Higanjima chapter 164 Higanjima chapter 163 Higanjima chapter 162 Higanjima chapter 161 Higanjima chapter 160 Higanjima chapter 159 Higanjima chapter 158 Higanjima chapter 157 Higanjima chapter 156 Higanjima chapter 155 Higanjima chapter 154 Higanjima chapter 153 Higanjima chapter 152 Higanjima chapter 151 Higanjima chapter 150 Higanjima chapter 149 Higanjima chapter 148 Higanjima chapter 147 Higanjima chapter 146 Higanjima chapter 145 Higanjima chapter 144 Higanjima chapter 143 Higanjima chapter 142 Higanjima chapter 141 Higanjima chapter 140 Higanjima chapter 139 Higanjima chapter 138 Higanjima chapter 137 Higanjima chapter 136 Higanjima chapter 135 Higanjima chapter 134 Higanjima chapter 133 Higanjima chapter 132 Higanjima chapter 131 Higanjima chapter 130 Higanjima chapter 129 Higanjima chapter 128 Higanjima chapter 127 Higanjima chapter 126 Higanjima chapter 125 Higanjima chapter 124 Higanjima chapter 123 Higanjima chapter 122 Higanjima chapter 121 Higanjima chapter 120 Higanjima chapter 119 Higanjima chapter 118 Higanjima chapter 117 Higanjima chapter 116 Higanjima chapter 115 Higanjima chapter 114 Higanjima chapter 113 Higanjima chapter 112 Higanjima chapter 111 Higanjima chapter 110 Higanjima chapter 109 Higanjima chapter 108 Higanjima chapter 107 Higanjima chapter 106 Higanjima chapter 105 Higanjima chapter 104 Higanjima chapter 103 Higanjima chapter 102 Higanjima chapter 101 Higanjima chapter 100 Higanjima chapter 99 Higanjima chapter 98 Higanjima chapter 97 Higanjima chapter 96 Higanjima chapter 95 Higanjima chapter 94 Higanjima chapter 93 Higanjima chapter 92 Higanjima chapter 91 Higanjima chapter 90 Higanjima chapter 89 Higanjima chapter 88 Higanjima chapter 87 Higanjima chapter 86 Higanjima chapter 85 Higanjima chapter 84 Higanjima chapter 83 Higanjima chapter 82 Higanjima chapter 81 Higanjima chapter 80 Higanjima chapter 79 Higanjima chapter 78 Higanjima chapter 77 Higanjima chapter 76 Higanjima chapter 75 Higanjima chapter 74 Higanjima chapter 73 Higanjima chapter 72 Higanjima chapter 71 Higanjima chapter 70 Higanjima chapter 69 Higanjima chapter 68 Higanjima chapter 67 Higanjima chapter 66 Higanjima chapter 65 Higanjima chapter 64 Higanjima chapter 63 Higanjima chapter 62 Higanjima chapter 61 Higanjima chapter 60 Higanjima chapter 59 Higanjima chapter 57-58 Higanjima chapter 56 Higanjima chapter 55 Higanjima chapter 54 Higanjima chapter 53 Higanjima chapter 52 Higanjima chapter 51 Higanjima chapter 50 Higanjima chapter 49 Higanjima chapter 48 Higanjima chapter 47 Higanjima chapter 46 Higanjima chapter 45 Higanjima chapter 44 Higanjima chapter 43 Higanjima chapter 42 Higanjima chapter 41 Higanjima chapter 40 Higanjima chapter 39 Higanjima chapter 38 Higanjima chapter 37 Higanjima chapter 36 Higanjima chapter 35 Higanjima chapter 34 Higanjima chapter 33 Higanjima chapter 32 Higanjima chapter 31 Higanjima chapter 30 Higanjima chapter 29 Higanjima chapter 28 Higanjima chapter 27 Higanjima chapter 26 Higanjima chapter 25 Higanjima chapter 24 Higanjima chapter 23 Higanjima chapter 22 Higanjima chapter 21 Higanjima chapter 20 Higanjima chapter 19 Higanjima chapter 18 Higanjima chapter 17 Higanjima chapter 16 Higanjima chapter 15 Higanjima chapter 14 Higanjima chapter 13 Higanjima chapter 12 Higanjima chapter 11 Higanjima chapter 10 Higanjima chapter 9 Higanjima chapter 8 Higanjima chapter 7 Higanjima chapter 6 Higanjima chapter 5 Higanjima chapter 4 Higanjima chapter 3 Higanjima chapter 2 Higanjima chapter 1