Hellsing
Tác giả:
Kouta Hirano
Thể loại:
Action , Horror , Mature , Supernatural , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.212
Nội dung:
Ma cà rồng vẫn luôn tồn tại! Tổ chức Hellsing đã đựơc thành lập bởi chính phủ Anh để tiêu diệt giống loài này. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bọn ma cà rồng ngày càng trở nên đông đảo và mạnh mẽ. Đâu là nguyên nhân của sự việc? Và tại sao Alucard - ma cà rồng duy nhất trong tổ chức Hellsing - lại đứng ra chống lại đồng loại của mình?
Share:
Hellsing chapter extra Hellsing chapter 95 Hellsing chapter 94 Hellsing chapter 93 Hellsing chapter 92 Hellsing chapter 91 Hellsing chapter 90 Hellsing chapter 89 Hellsing chapter 88 Hellsing chapter 87 Hellsing chapter 86 Hellsing chapter 85 Hellsing chapter 84 Hellsing chapter 83 Hellsing chapter 82 Hellsing chapter 81 Hellsing chapter 80 Hellsing chapter 78 - 79 Hellsing chapter 77 Hellsing chapter 76 Hellsing chapter 75 Hellsing chapter 74 Hellsing chapter 73 Hellsing chapter 72 Hellsing chapter 71 Hellsing chapter 70 Hellsing chapter 69 Hellsing chapter 67-68 Hellsing chapter 65-66 Hellsing chapter 63-64 Hellsing chapter 61-62 Hellsing chapter 60 Hellsing chapter 59 Hellsing chapter 58 Hellsing chapter 57 Hellsing chapter 56 Hellsing chapter 55 Hellsing chapter 54 Hellsing chapter 53 Hellsing chapter 52 Hellsing chapter 50-51 Hellsing chapter 47-48-49 Hellsing chapter 46 Hellsing chapter 45 Hellsing chapter 44 Hellsing chapter 43 Hellsing chapter 42 Hellsing chapter 41 Hellsing chapter 40 Hellsing chapter 39 Hellsing chapter 38 Hellsing chapter 37 Hellsing chapter 36 Hellsing chapter 35 Hellsing chapter 34 Hellsing chapter 33 Hellsing chapter 32 Hellsing chapter 31 Hellsing chapter 29 - 30 Hellsing chapter 28 Hellsing chapter 27 Hellsing chapter 26 Hellsing chapter 25 Hellsing chapter 24 Hellsing chapter 23 Hellsing chapter 21 - 22 Hellsing chapter 20 Hellsing chapter 19 Hellsing chapter 18 Hellsing chapter 17 Hellsing chapter 16 Hellsing chapter 15 Hellsing chapter 14 Hellsing chapter 13 Hellsing chapter 12 Hellsing chapter 11 Hellsing chapter 10 Hellsing chapter 09 Hellsing chapter 08 Hellsing chapter 07 Hellsing chapter 06 Hellsing chapter 05 Hellsing chapter 04 Hellsing chapter 03 Hellsing chapter 02 Hellsing chapter 01