Hakaijuu
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
manga , Action , Horror , Adventure , Mature
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
14.502
Nội dung:
Akira, là một học sinh lớp 11 và đang chuẩn bị cùng đi thi bóng rổ chung với người bạn thân Eiji... Nhưng mọi thứ không hề như cậu ấy muốn, sau một vụ động đất, lũ quái vật không rõ từ đâu đã tấn công thành phố của cậu... giết hết các người thân, tàn sát những người cậu ấy yêu quý... Trong tuyệt vọng và đâu khổ, cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi thành phố... Và gặp lại người bạn thân từ nhỏ của mình.... Miku
Share:
Hakaijuu chapter 82 Hakaijuu chapter 81 Hakaijuu chapter 80 Hakaijuu chapter 79 Hakaijuu chapter 78 Hakaijuu chapter 77 Hakaijuu chapter 76 Hakaijuu chapter 75 Hakaijuu chapter 74 Hakaijuu chapter 73 Hakaijuu chapter 72 Hakaijuu chapter 71 Hakaijuu chapter 70 Hakaijuu chapter 69 Hakaijuu chapter 68 Hakaijuu chapter 67 Hakaijuu chapter 66 Hakaijuu chapter 65 Hakaijuu chapter 64 Hakaijuu chapter 63 Hakaijuu chapter 62 Hakaijuu chapter 61 Hakaijuu chapter 60 Hakaijuu chapter 59 Hakaijuu chapter 58 Hakaijuu chapter 57 Hakaijuu chapter 56 Hakaijuu chapter 55 Hakaijuu chapter 54 Hakaijuu chapter 53 Hakaijuu chapter 52b Hakaijuu chapter 52a Hakaijuu chapter 51(end) Hakaijuu chapter 50 Hakaijuu chapter 49 Hakaijuu chapter 48 Hakaijuu chapter 47 Hakaijuu chapter 46 Hakaijuu chapter 45 Hakaijuu chapter 44 Hakaijuu chapter 43 Hakaijuu chapter 42 Hakaijuu chapter 41 Hakaijuu chapter 40 Hakaijuu chapter 39 Hakaijuu chapter 38 Hakaijuu chapter 37 Hakaijuu chapter 36 Hakaijuu chapter 35 Hakaijuu chapter 34 Hakaijuu chapter 33 Hakaijuu chapter 32 Hakaijuu chapter 31 Hakaijuu chapter 30 Hakaijuu chapter 29 Hakaijuu chapter 28 Hakaijuu chapter 27 Hakaijuu chapter 26 Hakaijuu chapter 25 Hakaijuu chapter 24 Hakaijuu chapter 23 Hakaijuu chapter 22 Hakaijuu chapter 21 Hakaijuu chapter 20 Hakaijuu chapter 19 Hakaijuu chapter 18 Hakaijuu chapter 17 Hakaijuu chapter 16 Hakaijuu chapter 15 Hakaijuu chapter 14 Hakaijuu chapter 13 Hakaijuu chapter 12 Hakaijuu chapter 11 Hakaijuu chapter 10 Hakaijuu chapter 9 Hakaijuu chapter 8 Hakaijuu chapter 7 Hakaijuu chapter 6 Hakaijuu chapter 5 Hakaijuu chapter 4 Hakaijuu chapter 3 Hakaijuu chapter 2 Hakaijuu chapter 1