Guardian Dog
Tác giả:
Shirakawa Akira 
Thể loại:
Action , Romance , Fantasy , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.741
Nội dung:
Kurosaka Gendo chỉ là một học sinh trung học bình thường, chuyên gia trốn trực nhật. Nhưng cuộc sống thanh bình của Gengo kết thúc khi gặp một người đàn ông lạ. Đó là một người ngoài hành tinh và đang cần của cơ thể của Gengo để tồn tại trên trái đất.
Share: