Great teacher Onizuka
Tên khác:
GTO
Tác giả:
Fujisawa Tohru
Thể loại:
Action , Adventure , Martial Arts
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
60.966
Nội dung:
Eikichi Onizuka, 22 tuổi và là thành viên của một nhóm Boosoozok (một nhóm đua xe tụ tập lại với nhau từ nhiều thành viên, giống kiểu như băng đảng vậy). Và Onizuka ước muốn được trở thành người thầy vĩ đại nhất của Nhật Bản sau khi người bạn gái đầu tiên bị cướp đi bởi một ông thầy giáo. Nhưng oái ăm thay, thầy giáo Onizuka lại được phân vào một lớp học với thành tích trong 1 tháng thay 3 lần giáo viên chỉ bởi những trò đùa quái ác mà lũ học trò tinh quái này gây ra. Và thầy giáo vĩ đại Onizuka xuất hiện, thay đổi cả bộ mặt cho trường và cho lớp 7-4 này ^^! Từng bước thầy giải tỏa được những bức xúc của mỗi học trò bởi lòng nhiệt tình và am hiểu suy nghĩ của những học sinh thời nay. Chính nhờ lòng nhiệt tình, ko ngại khó khăn, từng bước Onizuka sensei đã cải hóa được suy nghĩ theo chiều hướng xấu của học sinh, giúp cho những "tương lai" của đất nước có những suy nghĩ đúng đắn hơn về bản thân, về gia đình và về xã hội.
Share:
Great teacher Onizuka chương 200 Great teacher Onizuka chương 199 Great teacher Onizuka chương 198 Great teacher Onizuka chương 197 Great teacher Onizuka chương 196 Great teacher Onizuka chương 195 Great teacher Onizuka chương 194 Great teacher Onizuka chương 193 Great teacher Onizuka chương 192 Great teacher Onizuka chương 191 Great teacher Onizuka chương 190 Great teacher Onizuka chương 189 Great teacher Onizuka chương 188 Great teacher Onizuka chương 187 Great teacher Onizuka chương 186 Great teacher Onizuka chương 185 Great teacher Onizuka chương 184 Great teacher Onizuka chương 183 Great teacher Onizuka chương 182 Great teacher Onizuka chương 181 Great teacher Onizuka chương 180 Great teacher Onizuka chương 179 Great teacher Onizuka chương 178 Great teacher Onizuka chương 177 Great teacher Onizuka chương 176 Great teacher Onizuka chương 175 Great teacher Onizuka chương 174 Great teacher Onizuka chương 173 Great teacher Onizuka chương 172 Great teacher Onizuka chương 171 Great teacher Onizuka chương 170 Great teacher Onizuka chương 169 Great teacher Onizuka chương 168 Great teacher Onizuka chương 167 Great teacher Onizuka chương 166 Great teacher Onizuka chương 165 Great teacher Onizuka chương 164 Great teacher Onizuka chương 163 Great teacher Onizuka chương 162 Great teacher Onizuka chương 161 Great teacher Onizuka chương 160 Great teacher Onizuka chương 159 Great teacher Onizuka chương 158 Great teacher Onizuka chương 157 Great teacher Onizuka chương 156 Great teacher Onizuka chương 155 Great teacher Onizuka chương 154 Great teacher Onizuka chương 153 Great teacher Onizuka chương 152 Great teacher Onizuka chương 151 Great teacher Onizuka chương 150 Great teacher Onizuka chương 149 Great teacher Onizuka chương 148 Great teacher Onizuka chương 147 Great teacher Onizuka chương 146 Great teacher Onizuka chương 145 Great teacher Onizuka chương 144 Great teacher Onizuka chương 143 Great teacher Onizuka chương 142 Great teacher Onizuka chương 141 Great teacher Onizuka chương 140 Great teacher Onizuka chương 139 Great teacher Onizuka chương 138 Great teacher Onizuka chương 137 Great teacher Onizuka chương 136 Great teacher Onizuka chương 135 Great teacher Onizuka chương 134 Great teacher Onizuka chương 133 Great teacher Onizuka chương 132 Great teacher Onizuka chương 131 Great teacher Onizuka chương 130 Great teacher Onizuka chương 129 Great teacher Onizuka chương 128 Great teacher Onizuka chương 127 Great teacher Onizuka chương 126 Great teacher Onizuka chương 125 Great teacher Onizuka chương 124 Great teacher Onizuka chương 123 Great teacher Onizuka chương 122 Great teacher Onizuka chương 121 Great teacher Onizuka chương 120 Great teacher Onizuka chương 119 Great teacher Onizuka chương 118 Great teacher Onizuka chương 117 Great teacher Onizuka chương 116 Great teacher Onizuka chương 115 Great teacher Onizuka chương 114 Great teacher Onizuka chương 113 Great teacher Onizuka chương 112 Great teacher Onizuka chương 111 Great teacher Onizuka chương 110 Great teacher Onizuka chương 109 Great teacher Onizuka chương 108 Great teacher Onizuka chương 107 Great teacher Onizuka chương 106 Great teacher Onizuka chương 105 Great teacher Onizuka chương 104 Great teacher Onizuka chương 103 Great teacher Onizuka chương 102 Great teacher Onizuka chương 101 Great teacher Onizuka chương 100 Great teacher Onizuka chương 99 Great teacher Onizuka chương 98 Great teacher Onizuka chương 97 Great teacher Onizuka chương 96 Great teacher Onizuka chương 95 Great teacher Onizuka chương 94 Great teacher Onizuka chương 93 Great teacher Onizuka chương 92 Great teacher Onizuka chương 92 Great teacher Onizuka chương 91 Great teacher Onizuka chương 90 Great teacher Onizuka chương 89 Great teacher Onizuka chương 88 Great teacher Onizuka chương 87 Great teacher Onizuka chương 86 Great teacher Onizuka chương 85 Great teacher Onizuka chương 84 Great teacher Onizuka chương 83 Great teacher Onizuka chương 82 Great teacher Onizuka chương 81 Great teacher Onizuka chương 80 Great teacher Onizuka chương 79 Great teacher Onizuka chương 78 Great teacher Onizuka chương 77 Great teacher Onizuka chương 76 Great teacher Onizuka chương 75 Great teacher Onizuka chương 74 Great teacher Onizuka chương 73 Great teacher Onizuka chương 72 Great teacher Onizuka chương 71 Great teacher Onizuka chương 70 Great teacher Onizuka chương 69 Great teacher Onizuka chương 68 Great teacher Onizuka chương 67 Great teacher Onizuka chương 66 Great teacher Onizuka chương 65 Great teacher Onizuka chương 64 Great teacher Onizuka chương 63 Great teacher Onizuka chương 62 Great teacher Onizuka chương 61 Great teacher Onizuka chương 60 Great teacher Onizuka chương 59 Great teacher Onizuka chương 58 Great teacher Onizuka chương 57 Great teacher Onizuka chương 56 Great teacher Onizuka chương 55 Great teacher Onizuka chương 54 Great teacher Onizuka chương 53 Great teacher Onizuka chương 52 Great teacher Onizuka chương 51 Great teacher Onizuka chương 50 Great teacher Onizuka chương 49 Great teacher Onizuka chương 48 Great teacher Onizuka chương 47 Great teacher Onizuka chương 46 Great teacher Onizuka chương 45 Great teacher Onizuka chương 44 Great teacher Onizuka chương 43 Great teacher Onizuka chương 42 Great teacher Onizuka chương 41 Great teacher Onizuka chương 40 Great teacher Onizuka chương 39 Great teacher Onizuka chương 38 Great teacher Onizuka chương 37 Great teacher Onizuka chương 36 Great teacher Onizuka chương 35 Great teacher Onizuka chương 34 Great teacher Onizuka chương 33 Great teacher Onizuka chương 32 Great teacher Onizuka chương 31 Great teacher Onizuka chương 30 Great teacher Onizuka chương 29 Great teacher Onizuka chương 28 Great teacher Onizuka chương 27 Great teacher Onizuka chương 26 Great teacher Onizuka chương 25 Great teacher Onizuka chương 24 Great teacher Onizuka chương 23 Great teacher Onizuka chương 22 Great teacher Onizuka chương 21 Great teacher Onizuka chương 20 Great teacher Onizuka chương 19 Great teacher Onizuka chương 18 Great teacher Onizuka chương 17 Great teacher Onizuka chương 16 Great teacher Onizuka chương 15 Great teacher Onizuka chương 14 Great teacher Onizuka chương 13 Great teacher Onizuka chương 12 Great teacher Onizuka chương 11 Great teacher Onizuka chương 10 Great teacher Onizuka chương 9 Great teacher Onizuka chương 8 Great teacher Onizuka chương 7 Great teacher Onizuka chương 6 Great teacher Onizuka chương 5 Great teacher Onizuka chương 4 Great teacher Onizuka chương 3 Great teacher Onizuka chương 2 Great teacher Onizuka chương 1