God's left hand, Devil's right hand
Tác giả:
a:1:{s:11:"Umezu Kazuo";a:2:{s:2:"id";s:3:"442";s:8:"nameSlug";s:11:"umezu-kazuo";}} 
Thể loại:
Đang cập nhật 
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
6.386
Nội dung:
Chắc các bạn đã biết đến Kazuo Umezu qua bộ truyện The Drifting Classroom. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 1 tuyển tập khác của ông cũng không kém phần hấp dẫn
Share:
God's left hand, Devil's right hand chương 077 God's left hand, Devil's right hand chương 076 God's left hand, Devil's right hand chương 075 God's left hand, Devil's right hand chương 074 God's left hand, Devil's right hand chương 073 God's left hand, Devil's right hand chương 072 God's left hand, Devil's right hand chương 071 God's left hand, Devil's right hand chương 070 God's left hand, Devil's right hand chương 069 God's left hand, Devil's right hand chương 068 God's left hand, Devil's right hand chương 067 God's left hand, Devil's right hand chương 066 God's left hand, Devil's right hand chương 065 God's left hand, Devil's right hand chương 064 God's left hand, Devil's right hand chương 063 God's left hand, Devil's right hand chương 062 God's left hand, Devil's right hand chương 061 God's left hand, Devil's right hand chương 060 God's left hand, Devil's right hand chương 059 God's left hand, Devil's right hand chương 058 God's left hand, Devil's right hand chương 057 God's left hand, Devil's right hand chương 056 God's left hand, Devil's right hand chương 055 God's left hand, Devil's right hand chương 054 God's left hand, Devil's right hand chương 053 God's left hand, Devil's right hand chương 052 God's left hand, Devil's right hand chương 051 God's left hand, Devil's right hand chương 050 God's left hand, Devil's right hand chương 049 God's left hand, Devil's right hand chương 048 God's left hand, Devil's right hand chương 047 God's left hand, Devil's right hand chương 046 God's left hand, Devil's right hand chương 045 God's left hand, Devil's right hand chương 044 God's left hand, Devil's right hand chương 043 God's left hand, Devil's right hand chương 042 God's left hand, Devil's right hand chương 041 God's left hand, Devil's right hand chương 040 God's left hand, Devil's right hand chương 039 God's left hand, Devil's right hand chương 038 God's left hand, Devil's right hand chương 037 God's left hand, Devil's right hand chương 036 God's left hand, Devil's right hand chương 035 God's left hand, Devil's right hand chương 034 God's left hand, Devil's right hand chương 033 God's left hand, Devil's right hand chương 032 God's left hand, Devil's right hand chương 031 God's left hand, Devil's right hand chương 030 God's left hand, Devil's right hand chương 029 God's left hand, Devil's right hand chương 028 God's left hand, Devil's right hand chương 027 God's left hand, Devil's right hand chương 026 God's left hand, Devil's right hand chương 025 God's left hand, Devil's right hand chương 024 God's left hand, Devil's right hand chương 023 God's left hand, Devil's right hand chương 022 God's left hand, Devil's right hand chương 021 God's left hand, Devil's right hand chương 020 God's left hand, Devil's right hand chương 019 God's left hand, Devil's right hand chương 018 God's left hand, Devil's right hand chương 017 God's left hand, Devil's right hand chương 016 God's left hand, Devil's right hand chương 015 God's left hand, Devil's right hand chương 014 God's left hand, Devil's right hand chương 013 God's left hand, Devil's right hand chương 012 God's left hand, Devil's right hand chương 011 God's left hand, Devil's right hand chương 010 God's left hand, Devil's right hand chương 009 God's left hand, Devil's right hand chương 008 God's left hand, Devil's right hand chương 007 God's left hand, Devil's right hand chương 006 God's left hand, Devil's right hand chương 005 God's left hand, Devil's right hand chương 004 God's left hand, Devil's right hand chương 003 God's left hand, Devil's right hand chương 002 God's left hand, Devil's right hand chương 001