Gintama
Tác giả:
Hideaki Sorachi 
Thể loại:
Action , Adventure , Martial Arts , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
78.230
Nội dung:
Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.
Share:
Gintama Chapter 675 Gintama Chapter 674 Gintama Chapter 673 Gintama Chapter 672 Gintama Chapter 671 Gintama Chapter 670 Gintama Chapter 669 Gintama Chapter 668 Gintama Chapter 667 Gintama Chapter 666 Gintama Chapter 665 Gintama Chapter 664 Gintama Chapter 663 Gintama Chapter 662 Gintama Chapter 661 Gintama Chapter 660 Gintama Chapter 659 Gintama Chapter 658 Gintama Chapter 657 Gintama Chapter 656 Gintama Chapter 655 Gintama Chapter 654 Gintama chapter 653 Gintama chapter 652 Gintama chapter 651 Gintama chapter 650 Gintama chapter 649 Gintama chapter 648 Gintama chapter 647 Gintama chapter 646 Gintama chapter 645 Gintama chapter 644 Gintama chapter 643 Gintama chapter 642 Gintama chapter 641 Gintama chapter 640 Gintama chapter 639 Gintama chapter 638 Gintama chapter 637 Gintama chapter 636 Gintama chapter 635 Gintama chapter 634 Gintama chapter 633 Gintama chapter 632 Gintama chapter 631 Gintama chapter 630 Gintama chapter 629 Gintama chapter 628 Gintama chapter 627 Gintama chapter 626 Gintama chapter 625 Gintama chapter 624 Gintama chapter 623 Gintama chapter 622 Gintama chapter 621 Gintama chapter 620 Gintama chapter 619 Gintama chapter 618 Gintama chapter 617 Gintama chapter 616 Gintama chapter 615 Gintama chapter 614 Gintama chapter 613 Gintama chapter 612 Gintama chapter 611 Gintama chapter 610 Gintama chapter 609 Gintama chapter 608 Gintama chapter 607 Gintama chapter 606 Gintama chapter 605 Gintama chapter 604 Gintama chapter 603 Gintama chapter 602 Gintama chapter 601 Gintama chapter 600 Gintama chapter 599 Gintama chapter 598 Gintama chapter 597 Gintama chapter 596 Gintama chapter 595 Gintama chapter 594 Gintama chapter 593 Gintama chapter 592 Gintama chapter 591 Gintama chapter 590 Gintama chapter 589 Gintama chapter 588 Gintama chapter 587 Gintama chapter 586 Gintama chapter 585 Gintama chapter 584 Gintama chapter 583 Gintama chapter 582 Gintama chapter 581 Gintama chapter 580 Gintama chapter 579 Gintama chapter 578 Gintama chapter 577 Gintama chapter 576 Gintama chapter 575 Gintama chapter 574 Gintama chapter 573 Gintama chapter 572 Gintama chapter 571 Gintama chapter 570 Gintama chapter 569 Gintama chapter 568 Gintama chapter 567 Gintama chapter 566 Gintama chapter 565 Gintama chapter 564 Gintama chapter 563 Gintama chapter 562 Gintama chapter 561 Gintama chapter 560 Gintama chapter 559 Gintama chapter 558 Gintama chapter 557 Gintama chapter 556 Gintama chapter 555 Gintama chapter 554 Gintama chapter 553 Gintama chapter 552 Gintama chapter 551 Gintama chapter 550 Gintama chapter 549 Gintama chapter 548 Gintama chapter 547 Gintama chapter 547 Gintama chapter 546 Gintama chapter 545 Gintama chapter 544 Gintama chapter 543 Gintama chapter 542 Gintama chapter 541 Gintama chapter 540 Gintama chapter 539 Gintama chapter 538 Gintama chapter 537 Gintama chapter 536 Gintama chapter 535 Gintama chapter 534 Gintama chapter 533 Gintama chapter 532 Gintama chapter 531 Gintama chapter 530 Gintama chapter 529 Gintama chapter 528 Gintama chapter 527 Gintama chapter 526 Gintama chapter 525 Gintama chapter 524 Gintama chapter 523 Gintama chapter 522 Gintama chapter 521 Gintama chapter 520 Gintama chapter 519 Gintama chapter 518 Gintama chapter 517 Gintama chapter 516 Gintama chapter 515 Gintama chapter 514 Gintama chapter 513 Gintama chapter 512 Gintama chapter 511 Gintama chapter 510 Gintama chapter 509 Gintama chapter 508 Gintama chapter 507 Gintama chapter 506 Gintama chapter 505 Gintama chapter 504 Gintama chapter 489 Gintama chapter 488 Gintama chapter 487 Gintama chapter 486 Gintama chapter 485 Gintama chapter 484 Gintama chapter 483 Gintama chapter 482 Gintama chapter 481 Gintama chapter 480 Gintama chapter 479 Gintama chapter 478 Gintama chapter 477 Gintama chapter 476 Gintama chapter 476 Gintama chapter 475 Gintama chapter 474 Gintama chapter 473 Gintama chapter 472 Gintama chapter 471 Gintama chapter 470 Gintama chapter 469 Gintama chapter 468 Gintama chapter 467 Gintama chapter 466 Gintama chapter 465 Gintama chapter 464 Gintama chapter 463 Gintama chapter 462 Gintama chapter 461 Gintama chapter 460 Gintama chapter 459 Gintama chapter 458 Gintama chapter 457 Gintama chapter 456 Gintama chapter 455 Gintama chapter 444 Gintama chapter 443 Gintama chapter 442 Gintama chapter 441 Gintama chapter 440 Gintama chapter 439 Gintama chapter 438 Gintama chapter 437 Gintama chapter 435 Gintama chapter 434 Gintama chapter 431 Gintama chapter 426 Gintama chapter 425 Gintama chapter 424 Gintama chapter 422 Gintama chapter 421 Gintama chapter 420 Gintama chapter 419 Gintama chapter 411 Gintama chapter 402 Gintama chapter 401 Gintama chapter 389 Gintama chapter 388 Gintama chapter 387 Gintama chapter 386 Gintama chapter 385 Gintama chapter 384 Gintama chapter 382 Gintama chapter 372 Gintama chapter 370 Gintama chapter 369 Gintama chapter 368 Gintama chapter 367 Gintama chapter 365 Gintama chapter 364 Gintama chapter 363 Gintama chapter 362 Gintama chapter 361 Gintama chapter 360 Gintama chapter 359 Gintama chapter 358 Gintama chapter 356 Gintama chapter 355 Gintama chapter 354 Gintama chapter 353 Gintama chapter 352 Gintama chapter 351 Gintama chapter 350 Gintama chapter 349 Gintama chapter 348 Gintama chapter 347 Gintama chapter 342 Gintama chapter 341 Gintama chapter 340 Gintama chapter 336 Gintama chapter 335 Gintama chapter 334 Gintama chapter 333 Gintama chapter 328 Gintama chapter 327 Gintama chapter 321 Gintama chapter 320 Gintama chapter 319 Gintama chapter 318 Gintama chapter 317 Gintama chapter 316 Gintama chapter 315 Gintama chapter 314 Gintama chapter 313 Gintama chapter 312 Gintama chapter 311 Gintama chapter 310 Gintama chapter 309 Gintama chapter 308 Gintama chapter 307 Gintama chapter 306 Gintama chapter 305 Gintama chapter 304 Gintama chapter 303 Gintama chapter 302 Gintama chapter 301 Gintama chapter 300 Gintama chapter 299 Gintama chapter 298 Gintama chapter 297 Gintama chapter 296 Gintama chapter 295 Gintama chapter 294 Gintama chapter 293 Gintama chapter 292 Gintama chapter 291 Gintama chapter 290 Gintama chapter 289 Gintama chapter 288 Gintama chapter 287 Gintama chapter 286 Gintama chapter 285 Gintama chapter 284 Gintama chapter 283 Gintama chapter 282 Gintama chapter 281 Gintama chapter 280 Gintama chapter 279 Gintama chapter 278 Gintama chapter 277 Gintama chapter 276 Gintama chapter 275 Gintama chapter 274 Gintama chapter 273 Gintama chapter 272 Gintama chapter 271 Gintama chapter 270 Gintama chapter 269 Gintama chap 268 Gintama chap 267 Gintama chap 266 Gintama chap 265 Gintama chap 264 Gintama chap 263 Gintama chap 262 Gintama chap 261 Gintama chap 260 Gintama chap 259 Gintama chap 258 Gintama chap 257 Gintama chap 256 Gintama chap 255 Gintama chap 254 Gintama chap 253 Gintama chap 252 Gintama chap 251 Gintama chap 250 Gintama chap 249 Gintama chap 248 Gintama chap 247 Gintama chap 246 Gintama chap 245 Gintama chap 244 Gintama chap 243 Gintama chap 242 Gintama chap 241 Gintama chap 240 Gintama chap 239 Gintama chap 238 Gintama chap 237 Gintama chap 236 Gintama chap 235 Gintama chap 234 Gintama chap 233 Gintama chap 232 Gintama chap 231 Gintama chap 230 Gintama chap 229 Gintama chap 228 Gintama chap 227 Gintama chap 226 Gintama chap 225 Gintama chap 224 Gintama chap 223 Gintama chap 222 Gintama chap 221 Gintama chap 220 Gintama chap 219 Gintama chap 218 Gintama chap 217 Gintama chap 216 Gintama chap 215 Gintama chap 214 Gintama chap 213 Gintama chap 212 Gintama chap 211 Gintama chap 210 Gintama chap 209 Gintama chap 208 Gintama chap 207 Gintama chap 206 Gintama chap 205 Gintama chap 204 Gintama chap 203 Gintama chap 202 Gintama chap 201 Gintama chap 200 Gintama chap 199 Gintama chap 198 Gintama chap 197 Gintama chap 196 Gintama chap 195 Gintama chap 194 Gintama chap 193 Gintama chap 192 Gintama chap 191 Gintama chap 190 Gintama chap 189 Gintama chap 188 Gintama chap 187 Gintama chap 186 Gintama chap 185 Gintama chap 184 Gintama chap 183 Gintama chap 182 Gintama chap 181 Gintama chap 180 Gintama chap 179 Gintama chap 178 Gintama chap 177 Gintama chap 176 Gintama chap 175 Gintama chap 174 Gintama chap 173 Gintama chap 172 Gintama chap 171 Gintama chap 170 Gintama chap 169 Gintama chap 168 Gintama chap 167 Gintama chap 166 Gintama chap 165 Gintama chap 164 Gintama chap 163 Gintama chap 162 Gintama chap 161 Gintama chap 160 Gintama chap 159 Gintama chap 158 Gintama chap 157 Gintama chap 156 Gintama chap 155 Gintama chap 154 Gintama chap 153 Gintama chap 152 Gintama chap 151 Gintama chap 150 Gintama chap 149 Gintama chap 148 Gintama chap 147 Gintama chap 146 Gintama chap 145 Gintama chap 144 Gintama chap 143 Gintama chap 142 Gintama chap 141 Gintama chap 140 Gintama chap 139 Gintama chap 138 Gintama chap 137 Gintama chap 136 Gintama chap 135 Gintama chap 134 Gintama chap 133 Gintama chap 132 Gintama chap 131 Gintama chap 130 Gintama chap 129 Gintama chap 128 Gintama chap 127 Gintama chap 126 Gintama chap 125 Gintama chap 124 Gintama chap 123 Gintama chap 122 Gintama chap 121 Gintama chap 120 Gintama chap 119 Gintama chap 118 Gintama chap 117 Gintama chap 116 Gintama chap 115 Gintama chap 114 Gintama chap 113 Gintama chap 112 Gintama chap 111 Gintama chap 110 Gintama chap 109 Gintama chap 108 Gintama chap 106.5 Gintama chap 106 Gintama chap 105 Gintama chap 104 Gintama chap 103 Gintama chap 102 Gintama chap 101 Gintama chap 100 Gintama chap 099 Gintama chap 098 Gintama chap 097 Gintama chap 096 Gintama chap 095 Gintama chap 094 Gintama chap 093 Gintama chap 092 Gintama chap 091 Gintama chap 090 Gintama chap 089 Gintama chap 088 Gintama chap 087 Gintama chap 086 Gintama chap 085 Gintama chap 084 Gintama chap 083 Gintama chap 082 Gintama chap 081 Gintama chap 080 Gintama chap 079 Gintama chap 078 Gintama chap 077 Gintama chap 076 Gintama chap 075 Gintama chap 074 Gintama chap 073 Gintama chap 072 Gintama chap 071 Gintama chap 070 Gintama chap 069 Gintama chap 068 Gintama chap 067 Gintama chap 066 Gintama chap 065 Gintama chap 064 Gintama chap 063 Gintama chap 062 Gintama chap 061 Gintama chap 060 Gintama chap 059 Gintama chap 058 Gintama chap 057 Gintama chap 056 Gintama chap 055 Gintama chap 054 Gintama chap 053 Gintama chap 052 Gintama chap 051 Gintama chap 050 Gintama chap 049 Gintama chap 048 Gintama chap 047 Gintama chap 046 Gintama chap 045 Gintama chap 044 Gintama chap 043 Gintama chap 042 Gintama chap 041 Gintama chap 040 Gintama chap 039 Gintama chap 038 Gintama chap 037 Gintama chap 036 Gintama chap 035 Gintama chap 034 Gintama chap 033 Gintama chap 032 Gintama chap 031 Gintama chap 030 Gintama chap 029 Gintama chap 028 Gintama chap 027 Gintama chap 026 Gintama chap 022 Gintama chap 021 Gintama chap 020 Gintama chap 019 Gintama chap 018 Gintama chap 017 Gintama chap 016 Gintama chap 015 Gintama chap 014 Gintama chap 013 Gintama chap 012 Gintama chap 011 Gintama chap 010 Gintama chap 009 Gintama chap 008 Gintama chap 007 Gintama chap 006 Gintama chap 005 Gintama chap 004 Gintama chap 003 Gintama chap 002 Gintama chap 001