Get backers
Tác giả:
Aoki Yuuya , Ayamine Rando
Thể loại:
Action , Comedy , Drama , Ecchi , Mystery , Sci-fi , Shounen , Supernatural
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
29.557
Nội dung:
Tham gia vào cuộc phiêu lưu của bộ đôi GETBACKERS, với phương châm "Mất cắp thứ gì, chúng tôi có thể đòi lại", với xác suất thành công 100% có thể đòi lại bất cứ thứ gì.
Share:
Get backers bonus tranh màu :))) Get backers chap 344: act 12.89: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 343: act 12.88: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 342: act 12.87: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 341: act 12.86: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 340: act 12.85: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 339: act 12.84: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 338: act 12.83: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 337: act 12.82: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 336: act 12.81: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 335: act 12.80: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 334: act 12.79: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 333: act 12.78: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 332: act 12.77: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 331: act 12.76: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 330: act 12.75: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 329: act 12.74: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 328: act 12.73: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 327: act 12.72: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 326: act 12.71: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 325: act 12.70: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 324: act 12.69: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 323: act 12.68: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 322: act 12.67: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 321: act 12.66: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 320: act 12.65: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 319: act 12.64: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 318: act 12.63: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 317: act 12.62: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 316: act 12.61: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 315: act 12.60: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 314: act 12.59: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 313: act 12.58: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 312: act 12.57: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 311: act 12.56: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 310: act 12.55: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 309: act 12.54: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 308: act 12.53: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 307: act 12.52: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 306: act 12.51: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 305: act 12.50: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 304: act 12.49: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 303: act 12.48: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 302: act 12.47: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 301: act 12.46: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 300: act 12.45: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 299: act 12.44: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 298: act 12.43: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 297: act 12.43: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 296: act 12.41: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 295: act 12.40: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 294: act 12.39: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 293: act 12.38: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 292: act 12.37: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 291: act 12.36: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 290: act 12.35: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 289: act 12.34: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 288: act 12.33: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 287: act 12.32: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 286: act 12.31: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 285: act 12.30: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 284: act 12.29: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 283: act 12.28: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 282: act 12.27: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 281: act 12.26: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 280: act 12.25: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 279: act 12.24: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 278: act 12.23: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 277: act 12.22: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 276: act 12.21: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 275: act 12.20: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 274: act 12.19: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 273: act 12.18: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 272: act 12.17: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 271: act 12.16: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 270: act 12.15: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 269: act 12.14: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 268: act 12.13: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 267: act 12.12: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 266: act 12.11: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 265: act 12.10: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 264: act 12.09: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 263: act 12.08: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 262: act 12.07: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 261: act 12.06: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 260: act 12.05: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 259: act 12.04: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 258: act 12.03: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 257: act 12.02: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 256: act 12.01: lấy lại thời gian bị mất Get backers chap 255: rest 05.03: mở đầu trận chiến ~ take an oath ~ Get backers chap 254: rest 05.02: mở đầu trận chiến ~ take an oath ~ Get backers chap 253: rest 05.01: mở đầu trận chiến ~ take an oath ~ Get backers chap 252: act 11.24: voodoo child Get backers chap 251: act 11.23: voodoo child Get backers chap 250: act 11.22: voodoo child Get backers chap 249: act 11.21: voodoo child Get backers chap 248: act 11.20: voodoo child Get backers chap 247: act 11.19: voodoo child Get backers chap 246: act 11.18: voodoo child Get backers chap 245: act 10.17: voodoo child Get backers chap 244: act 11.16: voodoo child Get backers chap 243: act 11.15: voodoo child Get backers chap 242: act 11.14: voodoo child Get backers chap 241: act 11.13: voodoo child Get backers chap 240: act 11.12: voodoo child Get backers chap 239: act 11.11: voodoo child Get backers chap 238: act 11.10: voodoo child Get backers chap 237: act 11.09: voodoo child Get backers chap 236: act 11.08: voodoo child Get backers chap 235: act 11.07: voodoo child Get backers chap 234: act 11.06: voodoo child Get backers chap 233: act 11.05: voodoo child Get backers chap 232: act 11.04: voodoo child Get backers chap 231: act 11.03: voodoo child Get backers chap 230: act 11.02: voodoo child Get backers chap 229: act 11.01: voodoo child Get backers chap 228: birth 02.06: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 227: birth 02.05: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 226: birth 02.04: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 225: birth 02.03: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 224: birth 02.02: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 223: birth 02.01: tác chiến: đòi lại chú chó thiên tài Get backers chap 222: birth 01.06: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 221: birth 01.05: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 220: birth 01.04: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 219: birth 01.03: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 218: birth 01.02: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 217: birth 01.01: lấy lại mảnh ghép cuối Get backers chap 216: rest 04: lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! Get backers chap 215: act 10.54: lien kết vĩnh cửu Get backers chap 214: act 10.53: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 213: act 10.52: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 212: act 10.51: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 211: act 10.50: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 210: act 10.49: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 209: act 10.48: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 208: act 10.47: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 207: act 10.46: liên két vĩnh cửu Get backers chap 206: act 10.45: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 205: act 10.44: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 204: act 10.43: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 203: act 10.42: liên kết vĩnh cửu Get backers chao 202: act 10.41: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 201: act 10.40: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 200: act 10.39: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 199: act 10.38: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 198: act 10.37: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 197: act 10.36: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 196: act 10.35: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 195: act 10.34: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 194: act 10.33: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 193: act 10.32: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 192: act 10.31: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 191: act 10.30: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 190: act 10.29: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 189: act 10.28: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 188: act 10.27: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 187: act 10.26: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 186: act 10.25: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 185: act 10.24: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 184: act 10.23: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 183: act 10.22: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 182: act 10.21: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 181: act 10.20: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 180: act 10.19: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 179: act 10.18: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 178: act 10.17: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 177: act 10.16: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 176: act 10.15: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 175: act 10.14: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 174: act 10.13: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 173: act 10.12: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 172: act 10.11: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 171: act 10.10: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 170: act 10.09: liên kết vinh cửu Get backers chap 169: act 10.08: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 168: act 10.07: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 167: act 10.06: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 166: act 10.05: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 165: act 10.04: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 164: act 10.03: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 163: act 10.02: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 162: act 10.01: liên kết vĩnh cửu Get backers chap 161: act 09.11: marine red Get backers chap 160: act 09.10: marine red Get backers chap 159: act 09.09: marine red Get backers chap 158: act 09.08: marine red Get backers chap 157: act 09.07: marine red Get backers chap 156: act 09.06: marine red Get backers chap 155: act 09.05: marine red Get backers chap 154: act 09.04: marine red Get backers chap 153: act 09.03: marine red Get backers chap 152: act 09.02: marine red Get backers chap 151: act 09.01: marine red Get backers chap 150: act 08.36: ghi chép của thượng đế Get backers chap 149: act 08.35: ghi chép của thượng đế Get backers chap 148: act 08.34: ghi chép của thượng đế Get backers chap 147: act 08.33: ghi chép của thượng đế Get backers chap 146: act 08.32: ghi chép của thượng đế Get backers chap 145: act 08.31: ghi chép của thượng đế Get backers chap 144: act 08.30: ghi chép của thượng đế Get backers chap 143: act 08.29: ghi chép của thượng đế Get backers chap 142: act 08.28: ghi chép của thượng đế Get backers chap 141: act 08.27: ghi chép của thượng đế Get backers chap 140: act 08.26: ghi chép của thượng đế Get backers chap 139: act 08.215: ghi chép của thượng đế Get backers chap 138: act 08.24: ghi chép của thượng đế Get backers chap 137: act 08.23: ghi chép của thượng đế Get backers chap 136: act 08.22: ghi chép của thượng đế Get backers chap 135: act 08.21: ghi chép của thượng đế Get backers chap 134: act 08.20: ghi chép của thượng đế Get backers chap 133: act 08.19: ghi chép của thượng đế Get backers chap 132: act 08.18: ghi chép của thượng đế Get backers chap 131: act 08.17: ghi chép của thượng đế Get backers chap 130: act 08.16: ghi chép của thượng đế Get backers chap 129: act 08.15: ghi chép của thượng đế Get backers chap 128: act 08.14: ghi chép của thượng đế Get backers chap 127: act 08.13: ghi chép của thượng đế Get backers chap 126: act 08.12: ghi chép của thượng đế Get backers chap 125: act 08.11: ghi chép của thượng đế Get backers chap 124: act 08.10: ghi chép của thượng đế Get backers chap 123: act 08.09: ghi chép của thượng đế Get backers chap 122: act 08.08: ghi chép của thượng đế Get backers chap 121: act 08.07: ghi chép của thượng đế Get backers chap 120: act 08.06: ghi chép của thượng đế Get backers chap 119: act 08.05: ghi chép của thượng đế Get backers chap 118: act 08.04: ghi chép của thượng đế Get backers chap 117: act 08.03: ghi chép của thượng đế Get backers chap 116: act 08.02: ghi chép của thượng đế Get backers chap 115: act 08.01: ghi chép của thượng đế Get backers chap 114: rest 03.02: đi tắm suối nước nóng nào! Get backers chap 113: rest 03.01: đi tắm suối nước nóng nào! Get backers chap 112: act 07.24: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 111: act 07.23: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 110: act 07.22: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 109: act 07.21: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 108: act 07.20: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 107: act 07.19: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 106: act 07.18: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 105: act 07.17: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 104: act 07.16: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 103: act 07.15: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 102: act 07.14: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 101: act 07.13: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 100: act 07.12: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 099: act 07.11: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 098: act 07.10: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 097: act 07.09: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 096: act 07.08: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 095: act 07.07: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 094: act 07.06: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 093: act 07.05: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 092: act 07.04: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 091: act 07.03: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 090: act 07.02: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 089: act 07.01: cánh tay thất lạc của nữ thần Get backers chap 088: rest 02.04: shido & madoka Get backers chap 087: rest 02.03: shido & madoka Get backers chap 086: rest 02.02: shido & madoka Get backers chap 085: rest 02.01: shido & madoka Get backers chap 084: rest 01: đòi lại phí đòi lại!! Get backers chap 083: act 06.48: quay lại vô hạn thành Get backers chap 082: act 06.47: quay lại vô hạn thành Get backers chap 081: act 06.46: quay lại vô hạn thành Get backers chap 080: act 06.45: quay lại vô hạn thành Get backers chap 079: act 06.44: quay lại vô hạn thành Get backers chap 078: act 06.43: quay lại vô hạn thành Get backers chap 077: act 06.42: quay lại vô hạn thành Get backers chap 076: act 06.41: quay lại vô hạn thành Get backers chap 075: act 06.40: quay lại vô hạn thành Get backers chap 074: act 06.39: quay lại vô hạn thành Get backers chap 073: act 06.38: quay lại vô hạn thành Get backers chap 072: act 06.37: quay lại vô hạn thành Get backers chap 071: act 06.36: quay lại vô hạn thành Get backers chap 070: act 06.35: quay lại vô hạn thành Get backers chap 069: act 06.34: quay lại vô hạn thành Get backers chap 068: act 06.33: quay lại vô hạn thành Get backers chap 067: act 06.32: quay lại vô hạn thành Get backers chap 066: act 06.31: quay lại vô hạn thành Get backers chap 065: act 06.30: quay lại vô hạn thành Get backers chap 064: act 06.29: quay lại vô hạn thành Get backers chap 063: act 06.28: quay lại vô hạn thành Get backers chap 062: act 06.27: quay lại vô hạn thành Get backers chap 061: act 06.26: quay lại vô hạn thành Get backers chap 060: act 06.25: quay lại vô hạn thành Get backers chap 059: act 06.24: quay lại vô hạn thành Get backers chap 058: act 06.23: quay lại vô hạn thành Get backers chap 057: act 06.22: quay lại vô hạn thành Get backers chap 056: act 06.21: quay lại vô hạn thành Get backers chap 055: act 06.20: quay lại vô hạn thành Get backers chap 054: act 06.19: quay lại vô hạn thành Get backers chap 053: act 06.18: quay lại vô hạn thành Get backers chap 052: act 06.17: quay lại vô hạn thành Get backers chap 051: act 06.16: quay lại vô hạn thành Get backers chap 050: act 06.15: quay lại vô hạn thành Get backers chap 049: act 06.14: quay lại vô hạn thành Get backers chap 048: act 06.13: quay lại vô hạn thành Get backers chap 047: act 06.12: quay lại vô hạn thành Get backers chap 046: act 06.11: quay lại vô hạn thành Get backers chap 045: act 06.10: quay lại vô hạn thành Get backers chap 044: act 06.09: quay lại vô hạn thành Get backers chap 043: act 06.08: quay lại vô hạn thành Get backers chap 042: act 06.07: quay lại vô hạn thành Get backers chap 041: act 06.06: quay lại vô hạn thành Get backers chap 040: act 06.05: quay lại vô hạn thành Get backers chap 039: act 06.04: quay lại vô hạn thành Get backers chap 038: act 06.03: quay lại vô hạn thành Get backers chap 037: act 06.02: quay lại vô hạn thành Get backers chap 036: act 06.01: quay lại vô hạn thành Get backers chap 035: act 05.06: bóng ma hướng dương Get backers chap 034: act 05.05: bóng ma hướng dương Get backers chap 033: act 05.04: bóng ma hướng dương Get backers chap 032: act 05.03: bóng ma hướng dương Get backers chap 031: act 05.02: bóng ma hướng dương Get backers chap 030: act 05.01: bóng ma hướng dương Get backers chap 029: act 04.12: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 028: act 04.11: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 027: act 04.10: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 026: act 04.09: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 025: act 04.08: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 024: act 04.07: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 023: act 04.06: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 022: act 04.05: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 021: act 04.04: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 020: act 04.03: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 019: act 04.02: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 018: act 04.01: lấy lại "âm thanh" của cuộc sống! Get backers chap 017: act 03.09: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 016: act 03.08: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 015: act 03.07: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 014: act 03.06: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 013: act 03.05: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 012: act 03.04: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 011: act 03.03: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 010: act 03.02: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 009: act 03.01: nhóm thu hồi vs. nhóm vận chuyển! Get backers chap 008: act 02.05: lấy lại khoảnh khắc! Get backers chap 007: act 02.04: lấy lại khoảnh khắc! Get backers chap 006: act 02.03: lấy lại khoảnh khắc! Get backers chap 005: act 02.02: lấy lại khoảnh khắc! Get backers chap 004: act 02.01: lấy lại khoảnh khắc! Get backers chap 003: act 01.03: nhóm getbackers tới đây! Get backers chap 002: act 01.02: nhóm getbackers tới đây! Get backers chap 001: act 01.01: nhóm getbackers tới đây!