Ganbare Genki
Tên khác:
Vô Địch Quyền Vương; Ganbare Genki!; Ganbare Genki - Khát Vọng Vô Địch; Do your best, Genki!
Tác giả:
KOYAMA Yuu
Thể loại:
Action , Comedy , Drama , School Life , Shounen , Sports
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
41.725
Nội dung:
Horiguchi Genki chỉ là một cậu bé 5 tuổi. Mẹ cậu đã mất khi cậu vừa sinh ra, và một mình bố cậu nuôi dạy cậu. Bố cậu, Shark Horiguchi, đã từng là một tay quyền anh chuyên nghiệp, nhưng rồi đã trở thành một kẻ lang thang đây đó. Tuy nhiên, Genki luôn tin rằng bố mình là một người tài giỏi và sẽ có ngày trở thành nhà vô địch và mơ có ngày được trở thành một người như bố mình...
Share:
Ganbare Genki chap 226 Ganbare Genki chap 225 Ganbare Genki chap 224 Ganbare Genki chap 223 Ganbare Genki chap 222 Ganbare Genki chap 221 Ganbare Genki chap 220 Ganbare Genki chap 219 Ganbare Genki chap 218 Ganbare Genki chap 217 Ganbare Genki chap 216 Ganbare Genki chap 215 Ganbare Genki chap 214 Ganbare Genki chap 213 Ganbare Genki chap 212 Ganbare Genki chap 211 Ganbare Genki chap 210 Ganbare Genki chap 209 Ganbare Genki chap 208 Ganbare Genki chap 207 Ganbare Genki chap 206 Ganbare Genki chap 205 Ganbare Genki chap 204 Ganbare Genki chap 203 Ganbare Genki chap 202 Ganbare Genki chap 201 Ganbare Genki chap 200 Ganbare Genki chap 199 Ganbare Genki chap 198 Ganbare Genki chap 197 Ganbare Genki chap 196 Ganbare Genki chap 195 Ganbare Genki chap 194 Ganbare Genki chap 193 Ganbare Genki chap 192 Ganbare Genki chap 191 Ganbare Genki chap 190 Ganbare Genki chap 189 Ganbare Genki chap 188 Ganbare Genki chap 187 Ganbare Genki chap 186 Ganbare Genki chap 185 Ganbare Genki chap 184 Ganbare Genki chap 183 Ganbare Genki chap 182 Ganbare Genki chap 181 Ganbare Genki chap 180 Ganbare Genki chap 179 Ganbare Genki chap 178 Ganbare Genki chap 177 Ganbare Genki chap 176 Ganbare Genki chap 175 Ganbare Genki chap 174 Ganbare Genki chap 173 Ganbare Genki chap 172 Ganbare Genki chap 171 Ganbare Genki chap 170 Ganbare Genki chap 169 Ganbare Genki chap 168 Ganbare Genki chap 167 Ganbare Genki chap 166 Ganbare Genki chap 165 Ganbare Genki chap 164 Ganbare Genki chap 163 Ganbare Genki chap 162 Ganbare Genki chap 161 Ganbare Genki chap 160 Ganbare Genki chap 159 Ganbare Genki chap 158 Ganbare Genki chap 157 Ganbare Genki chap 156 Ganbare Genki chap 155 Ganbare Genki chap 154 Ganbare Genki chap 153 Ganbare Genki chap 152 Ganbare Genki chap 151 Ganbare Genki chap 150 Ganbare Genki chap 149 Ganbare Genki chap 148 Ganbare Genki chap 147 Ganbare Genki chap 146 Ganbare Genki chap 145 Ganbare Genki chap 144 Ganbare Genki chap 143 Ganbare Genki chap 142 Ganbare Genki chap 141 Ganbare Genki chap 140 Ganbare Genki chap 139 Ganbare Genki chap 137 Ganbare Genki chap 136 Ganbare Genki chap 135 Ganbare Genki chap 134 Ganbare Genki chap 133 Ganbare Genki chap 132 Ganbare Genki chap 131 Ganbare Genki chap 130 Ganbare Genki chap 129 Ganbare Genki chap 128 Ganbare Genki chap 127 Ganbare Genki chap 126 Ganbare Genki chap 125 Ganbare Genki chap 124 Ganbare Genki chap 123 Ganbare Genki chap 122 Ganbare Genki chap 121 Ganbare Genki chap 120 Ganbare Genki chap 119 Ganbare Genki chap 118 Ganbare Genki chap 117 Ganbare Genki chap 116 Ganbare Genki chap 115 Ganbare Genki chap 114 Ganbare Genki chap 113 Ganbare Genki chap 112 Ganbare Genki chap 111 Ganbare Genki chap 110 Ganbare Genki chap 109 Ganbare Genki chap 108 Ganbare Genki chap 107 Ganbare Genki chap 106 Ganbare Genki chap 105 Ganbare Genki chap 104 Ganbare Genki chap 103 Ganbare Genki chap 102 Ganbare Genki chap 101 Ganbare Genki chap 100 Ganbare Genki chap 99 Ganbare Genki chap 98 Ganbare Genki chap 97 Ganbare Genki chap 96 Ganbare Genki chap 95 Ganbare Genki chap 94 Ganbare Genki chap 93 Ganbare Genki chap 92 Ganbare Genki chap 91 Ganbare Genki chap 90 Ganbare Genki chap 89 Ganbare Genki chap 88 Ganbare Genki chap 87 Ganbare Genki chap 86 Ganbare Genki chap 85 Ganbare Genki chap 84 Ganbare Genki chap 83 Ganbare Genki chap 82 Ganbare Genki chap 81 Ganbare Genki chap 80 Ganbare Genki chap 79 Ganbare Genki chap 78 Ganbare Genki chap 77 Ganbare Genki chap 76 Ganbare Genki chap 75 Ganbare Genki chap 74 Ganbare Genki chap 73 Ganbare Genki chap 72 Ganbare Genki chap 71 Ganbare Genki chap 70 Ganbare Genki chap 69 Ganbare Genki chap 68 Ganbare Genki chap 67 Ganbare Genki chap 66 Ganbare Genki chap 65 Ganbare Genki chap 64 Ganbare Genki chap 63 Ganbare Genki chap 62 Ganbare Genki chap 61 Ganbare Genki chap 60 Ganbare Genki chap 59 Ganbare Genki chap 58 Ganbare Genki chap 57 Ganbare Genki chap 56 Ganbare Genki chap 55 Ganbare Genki chap 54 Ganbare Genki chap 53 Ganbare Genki chap 52 Ganbare Genki chap 51 Ganbare Genki chap 50 Ganbare Genki chap 49 Ganbare Genki chap 48 Ganbare Genki chap 47 Ganbare Genki chap 46 Ganbare Genki chap 45 Ganbare Genki chap 44 Ganbare Genki chap 43 Ganbare Genki chap 42 Ganbare Genki chap 41 Ganbare Genki chap 40 Ganbare Genki chap 39 Ganbare Genki chap 38 Ganbare Genki chap 37 Ganbare Genki chap 36 Ganbare Genki chap 35 Ganbare Genki chap 34 Ganbare Genki chap 33 Ganbare Genki chap 32 Ganbare Genki chap 31 Ganbare Genki chap 30 Ganbare Genki chap 29 Ganbare Genki chap 28 Ganbare Genki chap 27 Ganbare Genki chap 26 Ganbare Genki chap 25 Ganbare Genki chap 24 Ganbare Genki chap 23 Ganbare Genki chap 22 Ganbare Genki chap 21 Ganbare Genki chap 20 Ganbare Genki chap 19 Ganbare Genki chap 18 Ganbare Genki chap 17 Ganbare Genki chap 16 Ganbare Genki chap 15 Ganbare Genki chap 14 Ganbare Genki chap 13 Ganbare Genki chap 12 Ganbare Genki chap 11 Ganbare Genki chap 10 Ganbare Genki chap 9 Ganbare Genki chap 8 Ganbare Genki chap 7 Ganbare Genki chap 6 Ganbare Genki chap 5 Ganbare Genki chap 4 Ganbare Genki chap 3 Ganbare Genki chap 2 Ganbare Genki chap 1