Gamaran
Thể loại:
Action , Comedy , Historical , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
25.528
Nội dung:
Gamaran 1 chàng trai mang trong mình dòng máu kiếm sĩ. Với ước mơ trở thành một kiếm sĩ đệ nhất như cha của mình.Trên con đường chinh phục danh hiệu đó, cậu đã gặp ko ít khó khăn, những trận chiến sinh tử, lằn ranh sự sống.
Share:
Gamaran chap 186+187 Gamaran chap 185 Gamaran chap 184 Gamaran chap 183 Gamaran chap 182 Gamaran chap 181 Gamaran chap 180 Gamaran chap 179 Gamaran chap 178 Gamaran chap 177 Gamaran chap 176 Gamaran chap 175 Gamaran chap 174 Gamaran chap 173 Gamaran chap 172 Gamaran chap 171 Gamaran chap 170 Gamaran chap 169 Gamaran chap 168 Gamaran chap 167 Gamaran chap 166 Gamaran chap 165 Gamaran chap 164 Gamaran chap 163 Gamaran chap 162 Gamaran chap 161 Gamaran chap 160 Gamaran chap 159 Gamaran chap 158 Gamaran chap 157 Gamaran chap 156 Gamaran chap 155 Gamaran chap 154 Gamaran chap 153 Gamaran chap 152 Gamaran chap 151 Gamaran chap 150 Gamaran chap 149 Gamaran chap 148 Gamaran chap 147 Gamaran chap 146 Gamaran chap 145 Gamaran chap 144 Gamaran chap 143 Gamaran chap 142 Gamaran chap 141 Gamaran chap 140 Gamaran chap 139 Gamaran chap 138 Gamaran chap 137 Gamaran chap 136 Gamaran chap 135 Gamaran chap 134 Gamaran chap 133 Gamaran chap 132 Gamaran chap 131 Gamaran chap 130 Gamaran chap 129 Gamaran chap 128 Gamaran chap 127 Gamaran chap 126 Gamaran chap 125 Gamaran chap 124 Gamaran chap 123 Gamaran chap 122 Gamaran chap 121 Gamaran chap 120 Gamaran chap 119 Gamaran chap 118 Gamaran chap 117 Gamaran chap 116 Gamaran chap 115 Gamaran chap 114 Gamaran chap 113 Gamaran chap 112 Gamaran chap 111 Gamaran chap 110 Gamaran chap 109 Gamaran chap 108 Gamaran chap 107 Gamaran chap 106 Gamaran chap 105 Gamaran chap 104 Gamaran chap 103 Gamaran chap 102 Gamaran chap 101 Gamaran chap 100 Gamaran chap 99 Gamaran chap 98 Gamaran chap 97 Gamaran chap 96 Gamaran chap 95 Gamaran chap 94 Gamaran chap 93 Gamaran chap 92 Gamaran chap 91 Gamaran chap 90 Gamaran chap 89 Gamaran chap 88 Gamaran chap 87 Gamaran chap 86 Gamaran chap 85 Gamaran chap 84 Gamaran chap 83 Gamaran chap 82 Gamaran chap 81 Gamaran chap 80 Gamaran chap 79 Gamaran chap 78 Gamaran chap 77 Gamaran chap 76 Gamaran chap 75 Gamaran chap 74 Gamaran chap 73 Gamaran chap 72 Gamaran chap 71 Gamaran chap 70 Gamaran chap 69 Gamaran chap 68 Gamaran chap 67 Gamaran chap 66 Gamaran chap 65 Gamaran chap 64 Gamaran chap 63 Gamaran chap 62 Gamaran chap 61 Gamaran chap 60 Gamaran chap 59 Gamaran chap 58 Gamaran chap 57 Gamaran chap 56 Gamaran chap 55 Gamaran chap 54 Gamaran chap 53 Gamaran chap 52 Gamaran chap 51 Gamaran chap 50 Gamaran chap 49 Gamaran chap 48 Gamaran chap 47-5 Gamaran chap 47 Gamaran chap 46 Gamaran chap 45 Gamaran chap 44 Gamaran chap 43 Gamaran chap 42 Gamaran chap 41 Gamaran chap 40 Gamaran chap 39 Gamaran chap 38 Gamaran chap 37 Gamaran chap 36 Gamaran chap 35 Gamaran chap 34 Gamaran chap 33 Gamaran chap 32 Gamaran chap 31 Gamaran chap 30 Gamaran chap 29 Gamaran chap 28 Gamaran chap 27 Gamaran chap 26 Gamaran chap 25 Gamaran chap 24 Gamaran chap 23 Gamaran chap 22 Gamaran chap 21 Gamaran chap 20 Gamaran chap 19 Gamaran chap 18 Gamaran chap 17 Gamaran chap 16 Gamaran chap 15 Gamaran chap 14 Gamaran chap 13 Gamaran chap 12 Gamaran chap 11 Gamaran chap 10 Gamaran chap 9 Gamaran chap 8 Gamaran chap 7 Gamaran chap 6 Gamaran chap 5 Gamaran chap 4 Gamaran chap 3 Gamaran chap 2 Gamaran chap 1