Full Metal Alchemist
Tên khác:
Giả Kim Thuật
Tác giả:
Hiromu Arakawa ,
Thể loại:
Action , Adventure , Anime , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
75.801
Nội dung:
Hai anh em Edward và Alphonse Elric mất đi người mẹ của mình sau một cơn bạo bệnh. Với mong muốn hồi sinh mẹ mình, hai anh em đã phạm vào điều cấm kị của Thuật Giả Kim - Chuyển Hóa Người và đã phải trả giá đắt. Edward mất đi chân trái và người em, Alphonse, mất toàn bộ thân thể. Ed đánh đổi thêm cánh tay phải của mình để lấy lại linh hồn của em trai và áp nó vào một bộ giáp. Bằng sự giúp đỡ của Winry và bà Pinako Rockbell, Ed được lắp tay chân giả - automail để tiếp tục hành trình đi tìm viên đá Triết Gia huyền thoại nhằm lấy lại thân thể cho em trai và hồi phục cơ thể. Cậu gia nhập quân đội và trở thành Giả Kim Thuật Sĩ Quốc Gia. Nhưng câu chuyện mới chỉ bắt đầu từ đây, những bí mật gì đằng sau tất cả? Quanh viên đá Triết Gia và bản thân đất nước Amestris?
Share:
Full Metal Alchemist chap 108-part 2 - end Full Metal Alchemist chap 108 Full Metal Alchemist chap 107 Full Metal Alchemist chap 106 Full Metal Alchemist chap 105 Full Metal Alchemist chap 104 Full Metal Alchemist chap 103 Full Metal Alchemist chap 102 Full Metal Alchemist chap 101 Full Metal Alchemist chap 100 Full Metal Alchemist chap 99 Full Metal Alchemist chap 98 Full Metal Alchemist chap 97 Full Metal Alchemist chap 96 Full Metal Alchemist chap 95 Full Metal Alchemist chap 94 Full Metal Alchemist chap 93 Full Metal Alchemist chap 92 Full Metal Alchemist chap 91 Full Metal Alchemist chap 90 Full Metal Alchemist chap 89 Full Metal Alchemist chap 88 Full Metal Alchemist chap 87 Full Metal Alchemist chap 86 Full Metal Alchemist chap 85 Full Metal Alchemist chap 84 Full Metal Alchemist chap 83 Full Metal Alchemist chap 82 Full Metal Alchemist chap 81 Full Metal Alchemist chap 80 Full Metal Alchemist chap 79 Full Metal Alchemist chap 78 Full Metal Alchemist chap 77 Full Metal Alchemist chap 76 Full Metal Alchemist chap 75 Full Metal Alchemist chap 74 Full Metal Alchemist chap 73 Full Metal Alchemist chap 72 Full Metal Alchemist chap 71 Full Metal Alchemist chap 70 Full Metal Alchemist chap 69 Full Metal Alchemist chap 68 Full Metal Alchemist chap 67 Full Metal Alchemist chap 66 Full Metal Alchemist chap 65 Full Metal Alchemist chap 64 Full Metal Alchemist chap 63 Full Metal Alchemist chap 62 Full Metal Alchemist chap 61 Full Metal Alchemist chap 60 Full Metal Alchemist chap 59 Full Metal Alchemist chap 58 Full Metal Alchemist chap 48 Full Metal Alchemist chap 47 Full Metal Alchemist chap 46 Full Metal Alchemist chap 45 Full Metal Alchemist chap 44 Full Metal Alchemist chap 43 Full Metal Alchemist chap 42 Full Metal Alchemist chap 41 Full Metal Alchemist chap 40 Full Metal Alchemist chap 39 Full Metal Alchemist chap 38 Full Metal Alchemist chap 37 Full Metal Alchemist chap 36 Full Metal Alchemist chap 35 Full Metal Alchemist chap 34 Full Metal Alchemist chap 33 Full Metal Alchemist chap 32 Full Metal Alchemist chap 31 Full Metal Alchemist chap 30 Full Metal Alchemist chap 29.1 Full Metal Alchemist chap 29 Full Metal Alchemist chap 28 Full Metal Alchemist chap 27 Full Metal Alchemist chap 26 Full Metal Alchemist chap 25 Full Metal Alchemist chap 24 Full Metal Alchemist chap 23 Full Metal Alchemist chap 22 Full Metal Alchemist chap 20 Full Metal Alchemist chap 19 Full Metal Alchemist chap 18 Full Metal Alchemist chap 17 Full Metal Alchemist chap 16 Full Metal Alchemist chap 15 Full Metal Alchemist chap 14 Full Metal Alchemist chap 13 Full Metal Alchemist chap 12 Full Metal Alchemist chap 11 Full Metal Alchemist chap 10 Full Metal Alchemist chap 9 Full Metal Alchemist chap 8 Full Metal Alchemist chap 7 Full Metal Alchemist chap 6 Full Metal Alchemist chap 5 Full Metal Alchemist chap 4 Full Metal Alchemist chap 3 Full Metal Alchemist chap 2 Full Metal Alchemist chap 1