Full ahead! Coco
Tên khác:
Vua Trên Biển
Tác giả:
Đang cập nhật 
Thể loại:
Action , Adult , Adventure , manga , Sci-fi
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
8.395
Nội dung:
Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển Mua quảng cáo
Share:
Full ahead! Coco chapter 258: - end Full ahead! Coco chapter 257 Full ahead! Coco chapter 256 Full ahead! Coco chapter 255 Full ahead! Coco chapter 254 Full ahead! Coco chapter 253 Full ahead! Coco chapter 252 Full ahead! Coco chapter 251 Full ahead! Coco chapter 250 Full ahead! Coco chapter 249 Full ahead! Coco chapter 248 Full ahead! Coco chapter 247 Full ahead! Coco chapter 246 Full ahead! Coco chapter 245 Full ahead! Coco chapter 244 Full ahead! Coco chapter 243 Full ahead! Coco chapter 242 Full ahead! Coco chapter 241 Full ahead! Coco chapter 240 Full ahead! Coco chapter 239 Full ahead! Coco chapter 238 Full ahead! Coco chapter 237 Full ahead! Coco chapter 236 Full ahead! Coco chapter 235 Full ahead! Coco chapter 234 Full ahead! Coco chapter 233 Full ahead! Coco chapter 232 Full ahead! Coco chapter 231 Full ahead! Coco chapter 230 Full ahead! Coco chapter 229 Full ahead! Coco chapter 228 Full ahead! Coco chapter 227 Full ahead! Coco chapter 226 Full ahead! Coco chapter 225 Full ahead! Coco chapter 224 Full ahead! Coco chapter 223 Full ahead! Coco chapter 222 Full ahead! Coco chapter 221 Full ahead! Coco chapter 220 Full ahead! Coco chapter 219 Full ahead! Coco chapter 218 Full ahead! Coco chapter 217 Full ahead! Coco chapter 216 Full ahead! Coco chapter 215 Full ahead! Coco chapter 214 Full ahead! Coco chapter 213 Full ahead! Coco chapter 212 Full ahead! Coco chapter 211 Full ahead! Coco chapter 210 Full ahead! Coco chapter 209 Full ahead! Coco chapter 208 Full ahead! Coco chapter 207 Full ahead! Coco chapter 206 Full ahead! Coco chapter 205 Full ahead! Coco chapter 204 Full ahead! Coco chapter 203 Full ahead! Coco chapter 202 Full ahead! Coco chapter 201 Full ahead! Coco chapter 200 Full ahead! Coco chapter 199 Full ahead! Coco chapter 198 Full ahead! Coco chapter 197 Full ahead! Coco chapter 196 Full ahead! Coco chapter 195 Full ahead! Coco chapter 194 Full ahead! Coco chapter 193 Full ahead! Coco chapter 192 Full ahead! Coco chapter 191 Full ahead! Coco chapter 190 Full ahead! Coco chapter 189 Full ahead! Coco chapter 188 Full ahead! Coco chapter 187 Full ahead! Coco chapter 186 Full ahead! Coco chapter 185 Full ahead! Coco chapter 184 Full ahead! Coco chapter 183 Full ahead! Coco chapter 182 Full ahead! Coco chapter 181 Full ahead! Coco chapter 180 Full ahead! Coco chapter 179 Full ahead! Coco chapter 178 Full ahead! Coco chapter 177 Full ahead! Coco chapter 176 Full ahead! Coco chapter 175 Full ahead! Coco chapter 174 Full ahead! Coco chapter 173 Full ahead! Coco chapter 172 Full ahead! Coco chapter 171 Full ahead! Coco chapter 170 Full ahead! Coco chapter 169 Full ahead! Coco chapter 168 Full ahead! Coco chapter 167 Full ahead! Coco chapter 166 Full ahead! Coco chapter 165 Full ahead! Coco chapter 164 Full ahead! Coco chapter 163 Full ahead! Coco chapter 162 Full ahead! Coco chapter 161 Full ahead! Coco chapter 160 Full ahead! Coco chapter 159 Full ahead! Coco chapter 158 Full ahead! Coco chapter 157 Full ahead! Coco chapter 156 Full ahead! Coco chapter 155 Full ahead! Coco chapter 154 Full ahead! Coco chapter 153 Full ahead! Coco chapter 152 Full ahead! Coco chapter 151 Full ahead! Coco chapter 150 Full ahead! Coco chapter 149 Full ahead! Coco chapter 148 Full ahead! Coco chapter 147 Full ahead! Coco chapter 146 Full ahead! Coco chapter 145 Full ahead! Coco chapter 144 Full ahead! Coco chapter 143 Full ahead! Coco chapter 142 Full ahead! Coco chapter 141 Full ahead! Coco chapter 140 Full ahead! Coco chapter 139 Full ahead! Coco chapter 138 Full ahead! Coco chapter 137 Full ahead! Coco chapter 136 Full ahead! Coco chapter 135 Full ahead! Coco chapter 134 Full ahead! Coco chapter 133 Full ahead! Coco chapter 132