Fuan no Tane Plus
Tác giả:
Nakayama Masaaki 
Thể loại:
Horror , Fantasy , manga
Trạng thái:
Đang phát hành
Lượt xem:
10.383
Nội dung:
Tổng hợp những câu chuyện ngắn ( cũng có thể nói là cực ngắn ) về những điều kì lạ, siêu nhiên, ma quái, mê tín xảy ra trong cuộc sống, nơi ở thường ngày của chúng ta...
Share:
Fuan no Tane Plus chapter 100-102 Fuan no Tane Plus chapter 97-99 Fuan no Tane Plus chapter 94-96 Fuan no Tane Plus chapter 91-93 Fuan no Tane Plus chapter 87-89 Fuan no Tane Plus chapter 84-86 Fuan no Tane Plus chapter 81-83 Fuan no Tane Plus chapter 78-80 Fuan no Tane Plus chapter 75-77 Fuan no Tane Plus chapter 72-74 Fuan no Tane Plus chapter 66-71 Fuan no Tane Plus chapter 62-65 Fuan no Tane Plus chapter 56-61 Fuan no Tane Plus chapter 55 Fuan no Tane Plus chapter 54 Fuan no Tane Plus chapter 53 Fuan no Tane Plus chapter 52 Fuan no Tane Plus chapter 51 Fuan no Tane Plus chapter 50 Fuan no Tane Plus chapter 49 Fuan no Tane Plus chapter 48 Fuan no Tane Plus chapter 47 Fuan no Tane Plus chapter 46 Fuan no Tane Plus chapter 38 Fuan no Tane Plus chapter 37 Fuan no Tane Plus chapter 36 Fuan no Tane Plus chapter 35 Fuan no Tane Plus chapter 34 Fuan no Tane Plus chapter 33 Fuan no Tane Plus chapter 32 Fuan no Tane Plus chapter 31 Fuan no Tane Plus chapter 30 Fuan no Tane Plus chapter 29 Fuan no Tane Plus chapter 28 Fuan no Tane Plus chapter 27 Fuan no Tane Plus chapter 26 Fuan no Tane Plus chapter 25 Fuan no Tane Plus chapter 24 Fuan no Tane Plus chap 023 Fuan no Tane Plus chap 022 Fuan no Tane Plus chap 021 Fuan no Tane Plus chap 020 Fuan no Tane Plus chap 019 Fuan no Tane Plus chap 018 Fuan no Tane Plus chap 017 Fuan no Tane Plus chap 016 Fuan no Tane Plus chap 015 Fuan no Tane Plus chap 014 Fuan no Tane Plus chap 013 Fuan no Tane Plus chap 012 Fuan no Tane Plus chap 011 Fuan no Tane Plus chap 010 Fuan no Tane Plus chap 009 Fuan no Tane Plus chap 008 Fuan no Tane Plus chap 006 Fuan no Tane Plus chap 005 Fuan no Tane Plus chap 004 Fuan no Tane Plus chap 003 Fuan no Tane Plus chap 002 Fuan no Tane Plus chap 001