Flesh Colored Horror
Tác giả:
Ito Junji
Thể loại:
Mature , Horror , Manhua
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
2.249
Nội dung:
Tuyển tập 1 loạt horror manga của Junji Ito-sensei
Share: