Fear Itself - FF
Tác giả:
Marvel Comics 
Thể loại:
Mature , Comic , Fantasy , Supernatural , Side stories
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
181
Nội dung:
Câu chuyện về việc Bộ Tứ Siêu Đẳng phải đối mặt với nhau sau khi sự kiện Fear Itself nổ ra và gây ảnh hưởng trực tiếp lên thành viên trong nhóm họ
Share: