Fairy Tail
Tên khác:
妖精的尾巴, フェアリーテイル
Tác giả:
Mashima Hiro ,
Thể loại:
Action , Adventure , Drama , Shounen , Supernatural ,
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
138.808
Nội dung:
Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ. Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất Fairy Tail
Share:
Fairy Tail chap 545 - end Fairy Tail chap 544 Fairy Tail chap 543 Fairy Tail chap 542 Fairy Tail chap 541 Fairy Tail chap 540 Fairy Tail chap 539 Fairy Tail chap 538 Fairy Tail chap 537 Fairy Tail chap 536 Fairy Tail chap 535 Fairy Tail chap 534 Fairy Tail chap 533 Fairy Tail chap 532 Fairy Tail chap 531 Fairy Tail chap 530 Fairy Tail chap 529 Fairy Tail chap 528 Fairy Tail chap 527 Fairy Tail chap 526 Fairy Tail chap 525 Fairy Tail chap 524 Fairy Tail chap 523 Fairy Tail chap 522 Fairy Tail chap 521 Fairy Tail chap 520 Fairy Tail chap 519 Fairy Tail chap 518 Fairy Tail chap 517 Fairy Tail chap 516 Fairy Tail chap 515 Fairy Tail chap 514 Fairy Tail chap 513 Fairy Tail chap 512 Fairy Tail chap 511 Fairy Tail chap 510 Fairy Tail chap 510 Fairy Tail chap 509 Fairy Tail chap 508 Fairy Tail chap 507 Fairy Tail chap 506 Fairy Tail chap 505 Fairy Tail chap 504 Fairy Tail chap 504 Fairy Tail chap 503 Fairy Tail chap 502 Fairy Tail chap 501 Fairy Tail chap 501 Fairy Tail chap 500 Fairy Tail chap 500 Fairy Tail chap 499 Fairy Tail chap 499 Fairy Tail chap 498 Fairy Tail chap 497 Fairy Tail chap 496 Fairy Tail chap 495 Fairy Tail chap 494 Fairy Tail chap 493 Fairy Tail chap 492 Fairy Tail chap 491 Fairy Tail chap 490 Fairy Tail chap 489.special: stone age Fairy Tail chap 489 Fairy Tail chap 488 Fairy Tail chap 487 Fairy Tail chap 486 Fairy Tail chap 485 Fairy Tail chap 484 Fairy Tail chap 483 Fairy Tail chap 482 Fairy Tail chap 481 Fairy Tail chap 480 Fairy Tail chap 479 Fairy Tail chap 478 Fairy Tail chap 477 Fairy Tail chap 476 Fairy Tail chap 475 Fairy Tail chap 474 Fairy Tail chap 473 Fairy Tail chap 472 Fairy Tail chap 471 Fairy Tail chap 470 Fairy Tail chap 469 Fairy Tail chap 468 Fairy Tail chap 467 Fairy Tail chap 466 Fairy Tail chap 465 Fairy Tail chap 464 Fairy Tail chap 463 Fairy Tail chap 462.special: merry christmas Fairy Tail chap 462 Fairy Tail chap 461 Fairy Tail chap 460 Fairy Tail chap 459 Fairy Tail chap 458 Fairy Tail chap 457 Fairy Tail chap 456 Fairy Tail chap 455 Fairy Tail chap 454 Fairy Tail chap 453.5 Fairy Tail chap 453 Fairy Tail chap 452 Fairy Tail chap 451 Fairy Tail chap 450 Fairy Tail chap 449 Fairy Tail chap 448 Fairy Tail chap 447 Fairy Tail chap 446 Fairy Tail chap 445 Fairy Tail chap 444 Fairy Tail chap 443 Fairy Tail chap 442 Fairy Tail chap 441 Fairy Tail chap 440 Fairy Tail chap 439 Fairy Tail chap 438 Fairy Tail chap 437.1 Fairy Tail chap 437 Fairy Tail chap 436 Fairy Tail chap 435 Fairy Tail chap 434 Fairy Tail chap 433 Fairy Tail chap 432 Fairy Tail chap 431 Fairy Tail chap 430 Fairy Tail chap 429 Fairy Tail chap 428 Fairy Tail chap 427 Fairy Tail chap 426 Fairy Tail chap 425 Fairy Tail chap 424 Fairy Tail chap 423 Fairy Tail chap 422 Fairy Tail chap 421 Fairy Tail chap 420 Fairy Tail chap 419 Fairy Tail chap 418 Fairy Tail chap 417 Fairy Tail chap 416.5 Fairy Tail chap 416 Fairy Tail chap 415 Fairy Tail chap 414 Fairy Tail chap 413 Fairy Tail chap 412 Fairy Tail chap 411 Fairy Tail chap 410 Fairy Tail chap 409 Fairy Tail chap 408 Fairy Tail chap 407 Fairy Tail chap 406 Fairy Tail chap 405 Fairy Tail chap 404 Fairy Tail chap 403 Fairy Tail chap 402 Fairy Tail chap 401 Fairy Tail chap 400 Fairy Tail chap 399 Fairy Tail chap 398 Fairy Tail chap 397 Fairy Tail chap 396 Fairy Tail chap 395 Fairy Tail chap 394 Fairy Tail chap 393 Fairy Tail chap 392 Fairy Tail chap 391 Fairy Tail chap 390 Fairy Tail chap 389 Fairy Tail chap 388 Fairy Tail chap 387 Fairy Tail chap 386 Fairy Tail chap 385 Fairy Tail chap 384 Fairy Tail chap 383 Fairy Tail chap 382 Fairy Tail chap 381 Fairy Tail chap 380 Fairy Tail chap 379 Fairy Tail chap 378 Fairy Tail chap 377 Fairy Tail chap 376.5 Fairy Tail chap 376 Fairy Tail chap 375 Fairy Tail chap 374 Fairy Tail chap 373 Fairy Tail chap 372 Fairy Tail chap 371 Fairy Tail chap 370 Fairy Tail chap 369 Fairy Tail chap 368 Fairy Tail chap 367 Fairy Tail chap 366 Fairy Tail chap 365 Fairy Tail chap 364.5 Fairy Tail chap 364 Fairy Tail chap 363 Fairy Tail chap 362 Fairy Tail chap 361 Fairy Tail chap 360 Fairy Tail chap 359 Fairy Tail chap 358 Fairy Tail chap 357 Fairy Tail chap 356 Fairy Tail chap 355 Fairy Tail chap 354 Fairy Tail chap 353 Fairy Tail chap 352 Fairy Tail chap 351 Fairy Tail chap 350 Fairy Tail chap 349 Fairy Tail chap 348 Fairy Tail chap 347 Fairy Tail chap 346 Fairy Tail chap 345.5 Fairy Tail chap 345 Fairy Tail chap 344 Fairy Tail chap 343 Fairy Tail chap 342 Fairy Tail chap 341 Fairy Tail chap 340 Fairy Tail chap 339 Fairy Tail chap 338 Fairy Tail chap 337 Fairy Tail chap 336 Fairy Tail chap 335 Fairy Tail chap 334 Fairy Tail chap 333 Fairy Tail chap 332 Fairy Tail chap 331 Fairy Tail chap 330 Fairy Tail chap 329 Fairy Tail chap 328 Fairy Tail chap 327 Fairy Tail chap 326 Fairy Tail chap 325 Fairy Tail chap 324 Fairy Tail chap 323 Fairy Tail chap 322 Fairy Tail chap 321 Fairy Tail chap 320 Fairy Tail chap 319 Fairy Tail chap 318 Fairy Tail chap 317 Fairy Tail chap 316 Fairy Tail chap 315 Fairy Tail chap 314 Fairy Tail chap 313 Fairy Tail chap 312 Fairy Tail chap 311 Fairy Tail chap 310 Fairy Tail chap 309 Fairy Tail chap 308 Fairy Tail chap 307 Fairy Tail chap 306 Fairy Tail chap 305 Fairy Tail chap 304 Fairy Tail chap 303 Fairy Tail chap 302 Fairy Tail chap 301 Fairy Tail chap 300 Fairy Tail chap 299 Fairy Tail chap 298 Fairy Tail chap 297 Fairy Tail chap 296 Fairy Tail chap 295.5 Fairy Tail chap 295 Fairy Tail chap 294 Fairy Tail chap 293 Fairy Tail chap 292 Fairy Tail chap 291 Fairy Tail chap 290 Fairy Tail chap 289 Fairy Tail chap 288 Fairy Tail chap 287 Fairy Tail chap 286 Fairy Tail chap 285 Fairy Tail chap 284 Fairy Tail chap 283 Fairy Tail chap 282 Fairy Tail chap 281 Fairy Tail chap 280.5 Fairy Tail chap 280 Fairy Tail chap 279 Fairy Tail chap 278 Fairy Tail chap 277 Fairy Tail chap 276 Fairy Tail chap 275 Fairy Tail chap 274 Fairy Tail chap 273 Fairy Tail chap 272 Fairy Tail chap 271 Fairy Tail chap 270 Fairy Tail chap 269 Fairy Tail chap 268 Fairy Tail chap 267 Fairy Tail chap 266 Fairy Tail chap 265 Fairy Tail chap 264 Fairy Tail chap 263 Fairy Tail chap 262 Fairy Tail chap 261 Fairy Tail chap 260 Fairy Tail chap 259 Fairy Tail chap 258 Fairy Tail chap 257 Fairy Tail chap 256 Fairy Tail chap 255 Fairy Tail chap 254 Fairy Tail chap 253 Fairy Tail chap 252 Fairy Tail chap 251 Fairy Tail chap 250 Fairy Tail chap 249 Fairy Tail chap 248 Fairy Tail chap 247 Fairy Tail chap 246 Fairy Tail chap 245 Fairy Tail chap 244 Fairy Tail chap 243 Fairy Tail chap 242 Fairy Tail chap 241 Fairy Tail chap 240 Fairy Tail chap 239 Fairy Tail chap 238 Fairy Tail chap 237 Fairy Tail chap 236 Fairy Tail chap 235 Fairy Tail chap 234 Fairy Tail chap 233 Fairy Tail chap 232 Fairy Tail chap 231.5 Fairy Tail chap 231 Fairy Tail chap 230 Fairy Tail chap 229 Fairy Tail chap 228 Fairy Tail chap 227 Fairy Tail chap 226 Fairy Tail chap 225 Fairy Tail chap 224 Fairy Tail chap 223 Fairy Tail chap 222 Fairy Tail chap 221 Fairy Tail chap 220 Fairy Tail chap 219 Fairy Tail chap 218 Fairy Tail chap 217 Fairy Tail chap 216 Fairy Tail chap 215 Fairy Tail chap 214 Fairy Tail chap 213 Fairy Tail chap 212.5 Fairy Tail chap 212 Fairy Tail chap 211 Fairy Tail chap 210 Fairy Tail chap 209 Fairy Tail chap 208 Fairy Tail chap 207 Fairy Tail chap 206 Fairy Tail chap 205 Fairy Tail chap 204 Fairy Tail chap 203 Fairy Tail chap 202 Fairy Tail chap 201 Fairy Tail chap 200 Fairy Tail chap 199 Fairy Tail chap 198 Fairy Tail chap 197 Fairy Tail chap 196 Fairy Tail chap 195.5 Fairy Tail chap 195 Fairy Tail chap 194 Fairy Tail chap 193 Fairy Tail chap 192 Fairy Tail chap 191 Fairy Tail chap 190 Fairy Tail chap 189 Fairy Tail chap 188 Fairy Tail chap 187 Fairy Tail chap 186 Fairy Tail chap 185 Fairy Tail chap 184 Fairy Tail chap 183 Fairy Tail chap 182.5 Fairy Tail chap 182 Fairy Tail chap 181 Fairy Tail chap 180 Fairy Tail chap 179 Fairy Tail chap 178 Fairy Tail chap 177 Fairy Tail chap 176 Fairy Tail chap 175 Fairy Tail chap 174 Fairy Tail chap 173 Fairy Tail chap 172 Fairy Tail chap 171 Fairy Tail chap 170 Fairy Tail chap 169 Fairy Tail chap 168 Fairy Tail chap 167 Fairy Tail chap 166 Fairy Tail chap 165 Fairy Tail chap 164 Fairy Tail chap 163 Fairy Tail chap 162 Fairy Tail chap 161.5 Fairy Tail chap 161 Fairy Tail chap 160 Fairy Tail chap 159 Fairy Tail chap 158.5 Fairy Tail chap 158 Fairy Tail chap 157 Fairy Tail chap 156 Fairy Tail chap 155 Fairy Tail chap 154 Fairy Tail chap 153 Fairy Tail chap 152 Fairy Tail chap 151 Fairy Tail chap 150 Fairy Tail chap 149 Fairy Tail chap 148 Fairy Tail chap 147 Fairy Tail chap 146 Fairy Tail chap 145 Fairy Tail chap 144 Fairy Tail chap 143 Fairy Tail chap 142 Fairy Tail chap 141 Fairy Tail chap 140 Fairy Tail chap 139.5 Fairy Tail chap 139 Fairy Tail chap 138 Fairy Tail chap 137 Fairy Tail chap 136 Fairy Tail chap 135 Fairy Tail chap 134 Fairy Tail chap 133 Fairy Tail chap 132 Fairy Tail chap 131 Fairy Tail chap 130 Fairy Tail chap 129 Fairy Tail chap 128 Fairy Tail chap 127 Fairy Tail chap 126 Fairy Tail chap 125 Fairy Tail chap 124 Fairy Tail chap 123 Fairy Tail chap 122 Fairy Tail chap 121 Fairy Tail chap 120 Fairy Tail chap 119 Fairy Tail chap 118 Fairy Tail chap 117 Fairy Tail chap 116 Fairy Tail chap 115 Fairy Tail chap 114 Fairy Tail chap 113 Fairy Tail chap 112 Fairy Tail chap 111 Fairy Tail chap 110 Fairy Tail chap 109 Fairy Tail chap 108 Fairy Tail chap 107 Fairy Tail chap 106 Fairy Tail chap 105 Fairy Tail chap 104 Fairy Tail chap 103 Fairy Tail chap 102 Fairy Tail chap 101 Fairy Tail chap 100 Fairy Tail chap 99 Fairy Tail chap 98 Fairy Tail chap 97 Fairy Tail chap 96 Fairy Tail chap 95 Fairy Tail chap 94 Fairy Tail chap 93 Fairy Tail chap 92 Fairy Tail chap 91 Fairy Tail chap 90 Fairy Tail chap 89 Fairy Tail chap 88 Fairy Tail chap 87 Fairy Tail chap 86 Fairy Tail chap 85 Fairy Tail chap 84 Fairy Tail chap 83 Fairy Tail chap 82 Fairy Tail chap 81 Fairy Tail chap 80 Fairy Tail chap 79 Fairy Tail chap 78 Fairy Tail chap 77 Fairy Tail chap 76 Fairy Tail chap 75 Fairy Tail chap 74 Fairy Tail chap 73 Fairy Tail chap 72 Fairy Tail chap 71.5 Fairy Tail chap 71 Fairy Tail chap 70 Fairy Tail chap 69 Fairy Tail chap 68 Fairy Tail chap 67 Fairy Tail chap 66 Fairy Tail chap 65 Fairy Tail chap 64 Fairy Tail chap 63 Fairy Tail chap 62 Fairy Tail chap 61 Fairy Tail chap 60 Fairy Tail chap 59 Fairy Tail chap 58 Fairy Tail chap 57 Fairy Tail chap 56 Fairy Tail chap 55.5 Fairy Tail chap 55 Fairy Tail chap 54 Fairy Tail chap 53 Fairy Tail chap 52 Fairy Tail chap 51 Fairy Tail chap 50 Fairy Tail chap 49 Fairy Tail chap 48 Fairy Tail chap 47 Fairy Tail chap 46 Fairy Tail chap 45 Fairy Tail chap 44 Fairy Tail chap 43 Fairy Tail chap 42 Fairy Tail chap 41 Fairy Tail chap 40 Fairy Tail chap 39 Fairy Tail chap 38 Fairy Tail chap 37 Fairy Tail chap 36 Fairy Tail chap 35 Fairy Tail chap 34 Fairy Tail chap 33 Fairy Tail chap 32 Fairy Tail chap 31 Fairy Tail chap 30 Fairy Tail chap 29 Fairy Tail chap 28 Fairy Tail chap 27 Fairy Tail chap 26 Fairy Tail chap 25 Fairy Tail chap 24 Fairy Tail chap 23 Fairy Tail chap 22.5 Fairy Tail chap 22 Fairy Tail chap 21 Fairy Tail chap 20 Fairy Tail chap 19 Fairy Tail chap 18.5 Fairy Tail chap 18 Fairy Tail chap 17 Fairy Tail chap 16 Fairy Tail chap 15 Fairy Tail chap 14 Fairy Tail chap 13 Fairy Tail chap 12 Fairy Tail chap 11 Fairy Tail chap 10 Fairy Tail chap 9 Fairy Tail chap 8 Fairy Tail chap 7 Fairy Tail chap 6.5 Fairy Tail chap 6 Fairy Tail chap 5 Fairy Tail chap 4 Fairy Tail chap 3 Fairy Tail chap 2 Fairy Tail chap 1