Eyeshield 21
Tác giả:
ONE - Murata Yuusuke  , Riichiro Inagaki 
Thể loại:
School Life , Sports , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
294.985
Nội dung:
Bạn biết gì về bóng bầu dục Mỹ?Những bộ bảo hộ kềnh càng, những anh chàng chỉ biết húc tới không suy nghĩ?Bóng bầu dục là một môn thể thao còn khá xa lạ với chúng ta nên nếu bạn chỉ thỉnh thoảng bắt gặp nó ở một bộ phim Mỹ nào đó và nghĩ vậy cũng không có gì lạ, nhưng nếu bạn đi sâu hơn một chút, tiến hẳn vào trong, bạn sẽ phát hiện ra bóng bầu dục là một môn thể thao thú vị chẳng kém cạnh bất cứ loại hình thể thao nào.Câu chyện xoay quanh cậu học sinh Kobayakawa Sena, một cậu học sinh cấp 3 yếu ớt chỉ có mỗi tài chạy rất nhanh và luồn lách khéo léo đó là thành quả của việc bị bắt nạt và sai vặt suốt thời cấp 2, nhưng trong mắt Hiruma Yoichi cậu lại là quả trứng vàng, ngay lặp tức Sena đã được kết nạp vào đội bóng bầu dục của Hiruma.Sau đó là chặng đường tìm kiếm đồng đội và luyện tập bất tận chỉ để có thể đấu ở Christmas Bow. Với dàn nhân vật vô cùng sắc sảo, mỗi người 1 nét riêng biệt nhưng đều có 1 điểm chung là yêu bóng bầu dục và vô cùng cuồng nhiệt các tình tiết siêu bất ngờ làm sao mà chỉ có 4s cuối cùng vẫn có thể lội ngược dòng?Eyeshield 21 là bài học về ý chí, tinh thần bất khuất chẳng bao giờ bỏ cuộc (Never Give Up )Tất cả chỉ có ở Eyeshield 21.
Share:
Eyeshield 21 chapter 333 Eyeshield 21 chapter 332 Eyeshield 21 chapter 331 Eyeshield 21 chapter 330 Eyeshield 21 chapter 329 Eyeshield 21 chapter 328 Eyeshield 21 chapter 327 Eyeshield 21 chapter 326 Eyeshield 21 chapter 325 Eyeshield 21 chapter 324 Eyeshield 21 chapter 323 Eyeshield 21 chapter 322 Eyeshield 21 chapter 321 Eyeshield 21 chapter 320 Eyeshield 21 chapter 319 Eyeshield 21 chapter 318 Eyeshield 21 chapter 317 Eyeshield 21 chapter 316 Eyeshield 21 chapter 315 Eyeshield 21 chapter 314 Eyeshield 21 chapter 313 Eyeshield 21 chapter 312 Eyeshield 21 chapter 311 Eyeshield 21 chapter 310 Eyeshield 21 chapter 309 Eyeshield 21 chapter 308 Eyeshield 21 chapter 307 Eyeshield 21 chapter 306 Eyeshield 21 chapter 305 Eyeshield 21 chapter 304 Eyeshield 21 chapter 303 Eyeshield 21 chapter 302 Eyeshield 21 chapter 301 Eyeshield 21 chapter 300 Eyeshield 21 chapter 299 Eyeshield 21 chapter 298 Eyeshield 21 chapter 297 Eyeshield 21 chapter 296 Eyeshield 21 chapter 295 Eyeshield 21 chapter 294 Eyeshield 21 chapter 293 Eyeshield 21 chapter 292 Eyeshield 21 chapter 291 Eyeshield 21 chapter 290 Eyeshield 21 chapter 289 Eyeshield 21 chapter 288 Eyeshield 21 chapter 287 Eyeshield 21 chapter 249 Eyeshield 21 chapter 248 Eyeshield 21 chapter 247 Eyeshield 21 chapter 246 Eyeshield 21 chapter 245 Eyeshield 21 chapter 244 Eyeshield 21 chapter 243 Eyeshield 21 chapter 242 Eyeshield 21 chapter 241 Eyeshield 21 chapter 240 Eyeshield 21 chapter 239 Eyeshield 21 chapter 238 Eyeshield 21 chapter 237 Eyeshield 21 chapter 236 Eyeshield 21 chapter 235 Eyeshield 21 chapter 234 Eyeshield 21 chapter 233 Eyeshield 21 chapter 232 Eyeshield 21 chapter 231 Eyeshield 21 chapter 230 Eyeshield 21 chapter 229 Eyeshield 21 chapter 228 Eyeshield 21 chapter 227 Eyeshield 21 chapter 226 Eyeshield 21 chapter 225 Eyeshield 21 chapter 224 Eyeshield 21 chapter 223 Eyeshield 21 chapter 222 Eyeshield 21 chapter 221 Eyeshield 21 chapter 220 Eyeshield 21 chapter 219 Eyeshield 21 chapter 218 Eyeshield 21 chapter 217 Eyeshield 21 chapter 216 Eyeshield 21 chapter 215 Eyeshield 21 chapter 214 Eyeshield 21 chapter 213 Eyeshield 21 chapter 212 Eyeshield 21 chapter 211 Eyeshield 21 chapter 210 Eyeshield 21 chapter 209 Eyeshield 21 chapter 208 Eyeshield 21 chapter 207 Eyeshield 21 chapter 206 Eyeshield 21 chapter 205 Eyeshield 21 chapter 204 Eyeshield 21 chapter 203 Eyeshield 21 chapter 202 Eyeshield 21 chapter 201 Eyeshield 21 chapter 200 Eyeshield 21 chapter 199 Eyeshield 21 chapter 198 Eyeshield 21 chapter 197 Eyeshield 21 chapter 196 Eyeshield 21 chapter 195 Eyeshield 21 chapter 194 Eyeshield 21 chapter 193 Eyeshield 21 chapter 192 Eyeshield 21 chapter 191 Eyeshield 21 chapter 190 Eyeshield 21 chapter 189 Eyeshield 21 chapter 188 Eyeshield 21 chapter 187 Eyeshield 21 chapter 186 Eyeshield 21 chapter 185 Eyeshield 21 chapter 184 Eyeshield 21 chapter 183 Eyeshield 21 chapter 182 Eyeshield 21 chapter 181 Eyeshield 21 chapter 180 Eyeshield 21 chapter 179 Eyeshield 21 chapter 178 Eyeshield 21 chapter 177 Eyeshield 21 chapter 176 Eyeshield 21 chapter 175 Eyeshield 21 chapter 174 Eyeshield 21 chapter 173 Eyeshield 21 chapter 172 Eyeshield 21 chapter 171 Eyeshield 21 chapter 170 Eyeshield 21 chapter 169 Eyeshield 21 chapter 168 Eyeshield 21 chapter 167 Eyeshield 21 chapter 166 Eyeshield 21 chapter 165 Eyeshield 21 chapter 164 Eyeshield 21 chapter 163 Eyeshield 21 chapter 162 Eyeshield 21 chapter 161 Eyeshield 21 chapter 160 Eyeshield 21 chapter 159 Eyeshield 21 chapter 158 Eyeshield 21 chapter 157 Eyeshield 21 chapter 156 Eyeshield 21 chapter 155 Eyeshield 21 chapter 154 Eyeshield 21 chapter 153 Eyeshield 21 chapter 152 Eyeshield 21 chapter 151 Eyeshield 21 chapter 150 Eyeshield 21 chapter 149 Eyeshield 21 chapter 148 Eyeshield 21 chapter 147 Eyeshield 21 chapter 146 Eyeshield 21 chapter 145 Eyeshield 21 chapter 144 Eyeshield 21 chapter 143 Eyeshield 21 chapter 142 Eyeshield 21 chapter 141 Eyeshield 21 chapter 140 Eyeshield 21 chapter 139 Eyeshield 21 chapter 138 Eyeshield 21 chapter 137 Eyeshield 21 chapter 136 Eyeshield 21 chapter 135 Eyeshield 21 chapter 134 Eyeshield 21 chapter 133 Eyeshield 21 chapter 132 Eyeshield 21 chapter 131 Eyeshield 21 chapter 130 Eyeshield 21 chapter 129 Eyeshield 21 chapter 128 Eyeshield 21 chapter 127 Eyeshield 21 chapter 126 Eyeshield 21 chapter 125 Eyeshield 21 chapter 124 Eyeshield 21 chapter 123 Eyeshield 21 chapter 122 Eyeshield 21 chapter 121 Eyeshield 21 chapter 120 Eyeshield 21 chapter 119 Eyeshield 21 chapter 118 Eyeshield 21 chapter 117 Eyeshield 21 chapter 116 Eyeshield 21 chapter 115 Eyeshield 21 chapter 114 Eyeshield 21 chapter 113 Eyeshield 21 chapter 112 Eyeshield 21 chapter 111 Eyeshield 21 chapter 110 Eyeshield 21 chapter 109 Eyeshield 21 chapter 108 Eyeshield 21 chapter 107 Eyeshield 21 chapter 106 Eyeshield 21 chapter 105 Eyeshield 21 chapter 104 Eyeshield 21 chapter 103 Eyeshield 21 chapter 102 Eyeshield 21 chapter 101 Eyeshield 21 chapter 100 Eyeshield 21 chapter 99 Eyeshield 21 chapter 98 Eyeshield 21 chapter 97 Eyeshield 21 chapter 96 Eyeshield 21 chapter 95 Eyeshield 21 chapter 94 Eyeshield 21 chapter 93 Eyeshield 21 chapter 92 Eyeshield 21 chapter 91 Eyeshield 21 chapter 90 Eyeshield 21 chapter 89 Eyeshield 21 chapter 88 Eyeshield 21 chapter 87 Eyeshield 21 chapter 86 Eyeshield 21 chapter 85 Eyeshield 21 chapter 84 Eyeshield 21 chapter 83 Eyeshield 21 chapter 82 Eyeshield 21 chapter 81 Eyeshield 21 chapter 80 Eyeshield 21 chapter 79 Eyeshield 21 chapter 78 Eyeshield 21 chapter 77 Eyeshield 21 chapter 76 Eyeshield 21 chapter 75 Eyeshield 21 chapter 74 Eyeshield 21 chapter 73 Eyeshield 21 chapter 72 Eyeshield 21 chapter 71 Eyeshield 21 chapter 70 Eyeshield 21 chapter 69 Eyeshield 21 chapter 68 Eyeshield 21 chapter 67 Eyeshield 21 chapter 66 Eyeshield 21 chapter 65 Eyeshield 21 chapter 64 Eyeshield 21 chapter 63 Eyeshield 21 chapter 62 Eyeshield 21 chapter 61 Eyeshield 21 chapter 60 Eyeshield 21 chapter 59 Eyeshield 21 chapter 58 Eyeshield 21 chapter 57 Eyeshield 21 chapter 56 Eyeshield 21 chapter 55 Eyeshield 21 chapter 54 Eyeshield 21 chapter 53 Eyeshield 21 chapter 52 Eyeshield 21 chapter 51 Eyeshield 21 chapter 50 Eyeshield 21 chapter 49 Eyeshield 21 chapter 48 Eyeshield 21 chapter 47 Eyeshield 21 chapter 46 Eyeshield 21 chapter 45 Eyeshield 21 chapter 44 Eyeshield 21 chapter 43 Eyeshield 21 chapter 42 Eyeshield 21 chapter 41 Eyeshield 21 chapter 40 Eyeshield 21 chapter 39 Eyeshield 21 chapter 38 Eyeshield 21 chapter 37 Eyeshield 21 chapter 36 Eyeshield 21 chapter 35 Eyeshield 21 chapter 34 Eyeshield 21 chapter 33 Eyeshield 21 chapter 32 Eyeshield 21 chapter 31 Eyeshield 21 chapter 30 Eyeshield 21 chapter 29 Eyeshield 21 chapter 28 Eyeshield 21 chapter 27 Eyeshield 21 chapter 26 Eyeshield 21 chapter 25 Eyeshield 21 chapter 24 Eyeshield 21 chapter 23 Eyeshield 21 chapter 22 Eyeshield 21 chapter 21 Eyeshield 21 chapter 20 Eyeshield 21 chapter 19 Eyeshield 21 chapter 18 Eyeshield 21 chapter 17 Eyeshield 21 chapter 16 Eyeshield 21 chapter 15 Eyeshield 21 chapter 14 Eyeshield 21 chapter 13 Eyeshield 21 chapter 12 Eyeshield 21 chapter 11 Eyeshield 21 chapter 10 Eyeshield 21 chapter 9 Eyeshield 21 chapter 8 Eyeshield 21 chapter 7 Eyeshield 21 chapter 6 Eyeshield 21 chapter 5 Eyeshield 21 chapter 4 Eyeshield 21 chapter 3 Eyeshield 21 chapter 2 Eyeshield 21 chapter 1