Elfen Lied
Tác giả:
Okamoto Lynn 
Thể loại:
Action , Horror , manga
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
10.102
Nội dung:
Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các phòng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của mình và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị đánh dạt vào một bờ biển. Sau đó, cô gặp Kota và Yuka. Họ gọi cô là Nyu và cho cô sống cùng…
Share:
Elfen Lied chương 107 - end Elfen Lied chương 106 Elfen Lied chương 105 Elfen Lied chương 104 Elfen Lied chương 103 Elfen Lied chương 102 Elfen Lied chương 101 Elfen Lied chương 100 Elfen Lied chương 099 Elfen Lied chương 098 Elfen Lied chương 097 Elfen Lied chương 096 Elfen Lied chương 095 Elfen Lied chương 094 Elfen Lied chương 093 Elfen Lied chương 092 Elfen Lied chương 091 Elfen Lied chương 090 Elfen Lied chương 089 Elfen Lied chương 088 Elfen Lied chương 087 Elfen Lied chương 086 Elfen Lied chương 085 Elfen Lied chương 084 Elfen Lied chương 083 Elfen Lied chương 082 Elfen Lied chương 081 Elfen Lied chương 080 Elfen Lied chương 079 Elfen Lied chương 078 Elfen Lied chương 077 Elfen Lied chương 076 Elfen Lied chương 075 Elfen Lied chương 074 Elfen Lied chương 073 Elfen Lied chương 072 Elfen Lied chương 071 Elfen Lied chương 070 Elfen Lied chương 069 Elfen Lied chương 068 Elfen Lied chương 067 Elfen Lied chương 066 Elfen Lied chương 065 Elfen Lied chương 064 Elfen Lied chương 063 Elfen Lied chương 062 Elfen Lied chương 061 Elfen Lied chương 060 Elfen Lied chương 059 Elfen Lied chương 058 Elfen Lied chương 057 Elfen Lied chương 056 Elfen Lied chương 055 Elfen Lied chương 054 Elfen Lied chương 053 Elfen Lied chương 052 Elfen Lied chương 051 Elfen Lied chương 050 Elfen Lied chương 049 Elfen Lied chương 048 Elfen Lied chương 047 Elfen Lied chương 046 Elfen Lied chương 045 Elfen Lied chương 044 Elfen Lied chương 043 Elfen Lied chương 042 Elfen Lied chương 041 Elfen Lied chương 040 Elfen Lied chương 039 Elfen Lied chương 038 Elfen Lied chương 037 Elfen Lied chương 036 Elfen Lied chương 035 Elfen Lied chương 034 Elfen Lied chương 033 Elfen Lied chương 032 Elfen Lied chương 031 Elfen Lied chương 030 Elfen Lied chương 029 Elfen Lied chương 028 Elfen Lied chương 027 Elfen Lied chương 026 Elfen Lied chương 025 Elfen Lied chương 024 Elfen Lied chương 023 Elfen Lied chương 022 Elfen Lied chương 021 Elfen Lied chương 020 Elfen Lied chương 019 Elfen Lied chương 018 Elfen Lied chương 017 Elfen Lied chương 016 Elfen Lied chương 015 Elfen Lied chương 014 Elfen Lied chương 013 Elfen Lied chương 012 Elfen Lied chương 011 Elfen Lied chương 010 Elfen Lied chương 009 Elfen Lied chương 008 Elfen Lied chương 007 Elfen Lied chương 006 Elfen Lied chương 005 Elfen Lied chương 004 Elfen Lied chương 003 Elfen Lied chương 002 Elfen Lied chương 001