Dragon Head
Tác giả:
MOCHIZUKI Minetaro
Thể loại:
Adventure , Horror , Mature , Mystery , Psychological , Seinen , Tragedy
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
10.921
Nội dung:
Trước sự chứng kiến rất nhiều đứa bạn cùng lớp bị tử nạn trong một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, Teru đã phát hiện thấy hai người còn sống sót trong đường hầm: đó là Ako và Nobuo. Họ đang cố gắng đào xới từ đường hầm tối om ra bên ngoài với một chút hy vọng mong manh là cố níu kéo sự sống của mình, sự thiếu ánh sáng và thức ăn, cùng với mùi hôi thối của xác chết phân hủy cũng là điều mà mỗi người trong số họ cảm thấy cuồng trí. Và ngay tại thời điểm đó lại xảy ra một cơn động đất trong hầm, và việc thoát được ra bên ngoài cũng là lúc họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm…
Share:
Dragon Head chapter 89 Dragon Head chapter 88 Dragon Head chapter 87 Dragon Head chapter 86 Dragon Head chapter 85 Dragon Head chapter 84 Dragon Head chapter 83 Dragon Head chapter 81 Dragon Head chapter 80 Dragon Head chapter 79 Dragon Head chapter 78 Dragon Head chapter 77 Dragon Head chapter 76 Dragon Head chapter 75 Dragon Head chapter 74 Dragon Head chapter 73 Dragon Head chapter 72 Dragon Head chapter 71 Dragon Head chapter 70 Dragon Head chapter 69 Dragon Head chapter 68 Dragon Head chapter 67 Dragon Head chapter 66 Dragon Head chapter 65 Dragon Head chapter 64 Dragon Head chapter 63 Dragon Head chapter 62 Dragon Head chapter 61 Dragon Head chapter 60 Dragon Head chapter 59 Dragon Head chapter 58 Dragon Head chapter 57 Dragon Head chapter 56 Dragon Head chapter 55 Dragon Head chapter 54 Dragon Head chapter 53 Dragon Head chapter 52 Dragon Head chapter 51 Dragon Head chapter 50 Dragon Head chapter 49 Dragon Head chapter 48 Dragon Head chapter 47 Dragon Head chapter 46 Dragon Head chapter 45 Dragon Head chapter 44 Dragon Head chapter 43 Dragon Head chapter 42 Dragon Head chapter 41 Dragon Head chapter 40 Dragon Head chapter 39 Dragon Head chapter 38 Dragon Head chapter 37 Dragon Head chapter 36 Dragon Head chapter 35 Dragon Head chapter 34 Dragon Head chapter 33 Dragon Head chapter 32 Dragon Head chapter 31 Dragon Head chapter 30 Dragon Head chapter 29 Dragon Head chapter 28 Dragon Head chapter 27 Dragon Head chapter 26 Dragon Head chapter 25 Dragon Head chapter 24 Dragon Head chapter 23 Dragon Head chapter 22 Dragon Head chapter 21 Dragon Head chapter 20 Dragon Head chapter 19 Dragon Head chapter 18 Dragon Head chapter 17 Dragon Head chapter 16 Dragon Head chapter 15 Dragon Head chapter 14 Dragon Head chapter 13 Dragon Head chapter 12 Dragon Head chapter 11 Dragon Head chapter 10 Dragon Head chapter 9 Dragon Head chapter 8 Dragon Head chapter 7 Dragon Head chapter 6 Dragon Head chapter 5 Dragon Head chapter 4 Dragon Head chapter 3 Dragon Head chapter 2 Dragon Head chapter 1