Dokgo Rewind
Tên khác:
Độc cô tiền truyện
Tác giả:
Baek Seung Hoon , Meen
Thể loại:
Action , Adult , Adventure , Mystery , School Life , Slice of Life , Webtoon
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
18.458
Nội dung:
Tiếp nối thành công của Dokgo, bộ đôi tác giả tiếp tục cho ra mắt phần tiếp theo với bối cảnh là khoảng thời gian Kang Hyuk bắt đầu tạo nên truyền kỳ về danh xưng Độc Cô của mình sau khi đánh hạ cùng lúc 30 học sinh cao trung và bị đuổi khỏi trường trung học.
Share:
Dokgo Rewind kỳ cuối Dokgo Rewind kỳ 135 Dokgo Rewind kỳ 134 Dokgo Rewind kỳ 133 Dokgo Rewind kỳ 132 Dokgo Rewind kỳ 131 Dokgo Rewind kỳ 130 Dokgo Rewind kỳ 129 Dokgo Rewind kỳ 128 Dokgo Rewind kỳ 127 Dokgo Rewind kỳ 126 Dokgo Rewind kỳ 125 Dokgo Rewind kỳ 124 Dokgo Rewind kỳ 123 Dokgo Rewind kỳ 122 Dokgo Rewind kỳ 121 Dokgo Rewind kỳ 120 Dokgo Rewind kỳ 119 Dokgo Rewind kỳ 118 Dokgo Rewind kỳ 117 Dokgo Rewind kỳ 116 Dokgo Rewind kỳ 115 Dokgo Rewind kỳ 114 Dokgo Rewind kỳ 113 Dokgo Rewind kỳ 112 Dokgo Rewind kỳ 111 Dokgo Rewind kỳ 110 Dokgo Rewind kỳ 109 Dokgo Rewind kỳ 108 Dokgo Rewind kỳ 107 Dokgo Rewind kỳ 106 Dokgo Rewind kỳ 105 Dokgo Rewind kỳ 104 Dokgo Rewind kỳ 103 Dokgo Rewind kỳ 102 Dokgo Rewind kỳ 101 Dokgo Rewind kỳ 100 Dokgo Rewind kỳ 99 Dokgo Rewind kỳ 98 Dokgo Rewind kỳ 97 Dokgo Rewind kỳ 96 Dokgo Rewind kỳ 95 Dokgo Rewind kỳ 94 Dokgo Rewind kỳ 93 Dokgo Rewind kỳ 92 Dokgo Rewind kỳ 91 Dokgo Rewind kỳ 90 Dokgo Rewind kỳ 89 Dokgo Rewind kỳ 88 Dokgo Rewind kỳ 87 Dokgo Rewind kỳ 86 Dokgo Rewind kỳ 85 Dokgo Rewind kỳ 84 Dokgo Rewind kỳ 83 Dokgo Rewind kỳ 82 Dokgo Rewind kỳ 81 Dokgo Rewind kỳ 80 Dokgo Rewind kỳ 79 Dokgo Rewind kỳ 78 Dokgo Rewind kỳ 77 Dokgo Rewind kỳ 76 Dokgo Rewind kỳ 75 Dokgo Rewind kỳ 74 Dokgo Rewind kỳ 73 Dokgo Rewind kỳ 72 Dokgo Rewind kỳ 71 Dokgo Rewind kỳ 70 Dokgo Rewind kỳ 69 Dokgo Rewind kỳ 68 Dokgo Rewind kỳ 67 Dokgo Rewind kỳ 66 Dokgo Rewind kỳ 65 Dokgo Rewind kỳ 64 Dokgo Rewind kỳ 63 Dokgo Rewind kỳ 62 Dokgo Rewind kỳ 61 Dokgo Rewind kỳ 60 Dokgo Rewind kỳ 59 Dokgo Rewind kỳ 58 Dokgo Rewind kỳ 57 Dokgo Rewind kỳ 56 Dokgo Rewind kỳ 55 Dokgo Rewind kỳ 54 Dokgo Rewind kỳ 53 Dokgo Rewind kỳ 52 Dokgo Rewind kỳ 51 Dokgo Rewind kỳ 50 Dokgo Rewind kỳ 49 Dokgo Rewind kỳ 48 Dokgo Rewind kỳ 47 Dokgo Rewind kỳ 46 Dokgo Rewind kỳ 45 Dokgo Rewind kỳ 44 Dokgo Rewind kỳ 43 Dokgo Rewind kỳ 42 Dokgo Rewind kỳ 41 Dokgo Rewind kỳ 40 Dokgo Rewind kỳ 39 Dokgo Rewind kỳ 38 Dokgo Rewind kỳ 37 Dokgo Rewind kỳ 36 Dokgo Rewind kỳ 35 Dokgo Rewind kỳ 34 Dokgo Rewind kỳ 33 Dokgo Rewind kỳ 32 Dokgo Rewind kỳ 31 Dokgo Rewind kỳ 30 Dokgo Rewind kỳ 29 Dokgo Rewind kỳ 28 Dokgo Rewind kỳ 27 Dokgo Rewind kỳ 26 Dokgo Rewind kỳ 25 Dokgo Rewind kỳ 24 Dokgo Rewind kỳ 23 Dokgo Rewind kỳ 22 Dokgo Rewind kỳ 21 Dokgo Rewind kỳ 20 Dokgo Rewind kỳ 19 Dokgo Rewind kỳ 18 Dokgo Rewind kỳ 17 Dokgo Rewind kỳ 16 Dokgo Rewind kỳ 15 Dokgo Rewind kỳ 14 Dokgo Rewind kỳ 13 Dokgo Rewind kỳ 12 Dokgo Rewind kỳ 11 Dokgo Rewind kỳ 10 Dokgo Rewind kỳ 9 Dokgo Rewind kỳ 8 Dokgo Rewind kỳ 7 Dokgo Rewind kỳ 6 Dokgo Rewind kỳ 5 Dokgo Rewind kỳ 4 Dokgo Rewind kỳ 3 Dokgo Rewind kỳ 2 Dokgo Rewind kỳ 1 Dokgo Rewind kỳ 0