Defense Devil
Tên khác:
Luật sư của quỷ
Tác giả:
Youn In-Wan
Thể loại:
Action , Adventure
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
13.015
Nội dung:
Một hoàng tử của ác quỷ với trái tim nhân hậu mà bị mất hết sức mạnh. Anh đã chọn con đường làm luật sư bào chữa cho những nạn nhân bị chết oan.cũng chính vì thế mà đã đại chiến với các ác quỹ khác. Mún biết típ thì đọc thử nào!
Share:
Defense Devil chap 100 Defense Devil chap 99 Defense Devil chap 98 Defense Devil chap 97 Defense Devil chap 96 Defense Devil chap 95 Defense Devil chap 94 Defense Devil chap 93 Defense Devil chap 92 Defense Devil chap 91 Defense Devil chap 90 Defense Devil chap 89 Defense Devil chap 88 Defense Devil chap 87 Defense Devil chap 86 Defense Devil chap 85 Defense Devil chap 84 Defense Devil chap 83 Defense Devil chap 82 Defense Devil chap 81 Defense Devil chap 80 Defense Devil chap 79 Defense Devil chap 78 Defense Devil chap 77 Defense Devil chap 76 Defense Devil chap 75 Defense Devil chap 74 Defense Devil chap 73 Defense Devil chap 72 Defense Devil chap 71 Defense Devil chap 70 Defense Devil chap 69 Defense Devil chap 68 Defense Devil chap 67 Defense Devil chap 66 Defense Devil chap 65 Defense Devil chap 64 Defense Devil chap 63 Defense Devil chap 62 Defense Devil chap 61 Defense Devil chap 60 Defense Devil chap 59 Defense Devil chap 58 Defense Devil chap 57 Defense Devil chap 56 Defense Devil chap 55 Defense Devil chap 54 Defense Devil chap 53 Defense Devil chap 52 Defense Devil chap 51 Defense Devil chap 50 Defense Devil chap 49 Defense Devil chap 48 Defense Devil chap 47 Defense Devil chap 46 Defense Devil chap 36 Defense Devil chap 45 Defense Devil chap 44 Defense Devil chap 43 Defense Devil chap 42 Defense Devil chap 41 Defense Devil chap 40 Defense Devil chap 39 Defense Devil chap 38 Defense Devil chap 37 Defense Devil chap 35 Defense Devil chap 34 Defense Devil chap 33 Defense Devil chap 32 Defense Devil chap 31 Defense Devil chap 30 Defense Devil chap 29 Defense Devil chap 28 Defense Devil chap 27 Defense Devil chap 26 Defense Devil chap 25 Defense Devil chap 24 Defense Devil chap 23 Defense Devil chap 22 Defense Devil chap 21 Defense Devil chap 20 Defense Devil chap 19 Defense Devil chap 18 Defense Devil chap 17 Defense Devil chap 16 Defense Devil chap 15 Defense Devil chap 14 Defense Devil chap 13 Defense Devil chap 12 Defense Devil chap 11 Defense Devil chap 10 Defense Devil chap 9 Defense Devil chap 8 Defense Devil chap 7 Defense Devil chap 6 Defense Devil chap 5 Defense Devil chap 4 Defense Devil chap 3 Defense Devil chap 2 Defense Devil chap 1