Deadpool vs Carnage
Tác giả:
Marvel Comics 
Thể loại:
Action , Mature , Adventure , Comedy , Comic , Horror , Truyện COMICVN.NET 
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
882
Nội dung:
Trận thư hùng giữa 2 nhân vật loạn trí máu me của Marvel: Deadpool và Carnage
Share: