Deadpool's Secret Secret Wars
Tác giả:
Marvel Comics 
Thể loại:
Action , Mature , Comic , Fantasy , Detective , Supernatural , Psychological , Science fiction , Thriller 
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
733
Nội dung:
Quay trở lại năm 1984, tất cả các siêu anh hùng đều bị lôi ra ngoài không gian để tham gia Secret War - và đây là điều thực sự đã xảy ra.
Share: