Dấu ấn rồng thiêng
Tên khác:
dragon quest
Tác giả:
Tác Giả : SANJO KIRU Họa Sĩ : INADA KOJI
Thể loại:
Action , Adventure , Fantasy , Shounen
Trạng thái:
Hoàn thành
Lượt xem:
1.933.242
Nội dung:
Dragon Quest: Dai no Daibouken (Dai's Great Adventure) là một bộ manga được vẽ dựa theo loạt game Daragon Quest. Bộ manga này trước đây từng được xuất bản với 2 chương ngắn "Derupa! Iruiru”. Sau đó, thành công của nó đã dẫn đến việc ra đời thêm 3 chương "Dai Bakuhatsu!!!" (Dai Explodes!!!). Cuối cùng thì nó được kéo dài thành bộ Dai no Daibouken gồm 37 tập. Sau này nó cũng được chuyển thể thành anime, cũng là sản phẩm thứ 2 dựa theo series Dragon Quest mà Dragon Quest: Abel Yuusha (được biết đến nhiều với cái tên Dragon Warrior) là sản phẩm đầu tiên.
Share:
Dấu ấn rồng thiêng chap 349 Dấu ấn rồng thiêng chap 348 Dấu ấn rồng thiêng chap 347 Dấu ấn rồng thiêng chap 346 Dấu ấn rồng thiêng chap 345 Dấu ấn rồng thiêng chap 344 Dấu ấn rồng thiêng chap 343 Dấu ấn rồng thiêng chap 342 Dấu ấn rồng thiêng chap 341 Dấu ấn rồng thiêng chap 340 Dấu ấn rồng thiêng chap 339 Dấu ấn rồng thiêng chap 338 Dấu ấn rồng thiêng chap 337 Dấu ấn rồng thiêng chap 336 Dấu ấn rồng thiêng chap 335 Dấu ấn rồng thiêng chap 334 Dấu ấn rồng thiêng chap 333 Dấu ấn rồng thiêng chap 332 Dấu ấn rồng thiêng chap 331 Dấu ấn rồng thiêng chap 330 Dấu ấn rồng thiêng chap 329 Dấu ấn rồng thiêng chap 328 Dấu ấn rồng thiêng chap 327 Dấu ấn rồng thiêng chap 326 Dấu ấn rồng thiêng chap 325 Dấu ấn rồng thiêng chap 324 Dấu ấn rồng thiêng chap 323 Dấu ấn rồng thiêng chap 322 Dấu ấn rồng thiêng chap 321 Dấu ấn rồng thiêng chap 320 Dấu ấn rồng thiêng chap 319 Dấu ấn rồng thiêng chap 318 Dấu ấn rồng thiêng chap 317 Dấu ấn rồng thiêng chap 316 Dấu ấn rồng thiêng chap 315 Dấu ấn rồng thiêng chap 314 Dấu ấn rồng thiêng chap 313 Dấu ấn rồng thiêng chap 312 Dấu ấn rồng thiêng chap 311 Dấu ấn rồng thiêng chap 310 Dấu ấn rồng thiêng chap 309 Dấu ấn rồng thiêng chap 308 Dấu ấn rồng thiêng chap 307 Dấu ấn rồng thiêng chap 306 Dấu ấn rồng thiêng chap 305 Dấu ấn rồng thiêng chap 304 Dấu ấn rồng thiêng chap 303 Dấu ấn rồng thiêng chap 302 Dấu ấn rồng thiêng chap 301 Dấu ấn rồng thiêng chap 300 Dấu ấn rồng thiêng chap 299 Dấu ấn rồng thiêng chap 298 Dấu ấn rồng thiêng chap 297 Dấu ấn rồng thiêng chap 296 Dấu ấn rồng thiêng chap 295 Dấu ấn rồng thiêng chap 294 Dấu ấn rồng thiêng chap 293 Dấu ấn rồng thiêng chap 292 Dấu ấn rồng thiêng chap 291 Dấu ấn rồng thiêng chap 290 Dấu ấn rồng thiêng chap 289 Dấu ấn rồng thiêng chap 288 Dấu ấn rồng thiêng chap 287 Dấu ấn rồng thiêng chap 286 Dấu ấn rồng thiêng chap 285 Dấu ấn rồng thiêng chap 284 Dấu ấn rồng thiêng chap 283 Dấu ấn rồng thiêng chap 282 Dấu ấn rồng thiêng chap 281 Dấu ấn rồng thiêng chap 280 Dấu ấn rồng thiêng chap 279 Dấu ấn rồng thiêng chap 278 Dấu ấn rồng thiêng chap 277 Dấu ấn rồng thiêng chap 276 Dấu ấn rồng thiêng chap 275 Dấu ấn rồng thiêng chap 274 Dấu ấn rồng thiêng chap 273 Dấu ấn rồng thiêng chap 272 Dấu ấn rồng thiêng chap 271 Dấu ấn rồng thiêng chap 270 Dấu ấn rồng thiêng chap 269 Dấu ấn rồng thiêng chap 268 Dấu ấn rồng thiêng chap 267 Dấu ấn rồng thiêng chap 266 Dấu ấn rồng thiêng chap 265 Dấu ấn rồng thiêng chap 264 Dấu ấn rồng thiêng chap 263 Dấu ấn rồng thiêng chap 262 Dấu ấn rồng thiêng chap 261 Dấu ấn rồng thiêng chap 260 Dấu ấn rồng thiêng chap 259 Dấu ấn rồng thiêng chap 258 Dấu ấn rồng thiêng chap 257 Dấu ấn rồng thiêng chap 256 Dấu ấn rồng thiêng chap 255 Dấu ấn rồng thiêng chap 254 Dấu ấn rồng thiêng chap 253 Dấu ấn rồng thiêng chap 252 Dấu ấn rồng thiêng chap 251 Dấu ấn rồng thiêng chap 250 Dấu ấn rồng thiêng chap 249 Dấu ấn rồng thiêng chap 248 Dấu ấn rồng thiêng chap 247 Dấu ấn rồng thiêng chap 246 Dấu ấn rồng thiêng chap 245 Dấu ấn rồng thiêng chap 244 Dấu ấn rồng thiêng chap 243 Dấu ấn rồng thiêng chap 242 Dấu ấn rồng thiêng chap 241 Dấu ấn rồng thiêng chap 240 Dấu ấn rồng thiêng chap 239 Dấu ấn rồng thiêng chap 238 Dấu ấn rồng thiêng chap 237 Dấu ấn rồng thiêng chap 236 Dấu ấn rồng thiêng chap 235 Dấu ấn rồng thiêng chap 234 Dấu ấn rồng thiêng chap 233 Dấu ấn rồng thiêng chap 232 Dấu ấn rồng thiêng chap 231 Dấu ấn rồng thiêng chap 230 Dấu ấn rồng thiêng chap 229 Dấu ấn rồng thiêng chap 228 Dấu ấn rồng thiêng chap 227 Dấu ấn rồng thiêng chap 226 Dấu ấn rồng thiêng chap 225 Dấu ấn rồng thiêng chap 224 Dấu ấn rồng thiêng chap 223 Dấu ấn rồng thiêng chap 222 Dấu ấn rồng thiêng chap 221 Dấu ấn rồng thiêng chap 220 Dấu ấn rồng thiêng chap 219 Dấu ấn rồng thiêng chap 218 Dấu ấn rồng thiêng chap 217 Dấu ấn rồng thiêng chap 216 Dấu ấn rồng thiêng chap 215 Dấu ấn rồng thiêng chap 214 Dấu ấn rồng thiêng chap 213 Dấu ấn rồng thiêng chap 212 Dấu ấn rồng thiêng chap 211 Dấu ấn rồng thiêng chap 210 Dấu ấn rồng thiêng chap 209 Dấu ấn rồng thiêng chap 208 Dấu ấn rồng thiêng chap 207 Dấu ấn rồng thiêng chap 206 Dấu ấn rồng thiêng chap 205 Dấu ấn rồng thiêng chap 204 Dấu ấn rồng thiêng chap 203 Dấu ấn rồng thiêng chap 202 Dấu ấn rồng thiêng chap 201 Dấu ấn rồng thiêng chap 200 Dấu ấn rồng thiêng chap 199 Dấu ấn rồng thiêng chap 198 Dấu ấn rồng thiêng chap 197 Dấu ấn rồng thiêng chap 196 Dấu ấn rồng thiêng chap 195 Dấu ấn rồng thiêng chap 194 Dấu ấn rồng thiêng chap 193 Dấu ấn rồng thiêng chap 192 Dấu ấn rồng thiêng chap 191 Dấu ấn rồng thiêng chap 190 Dấu ấn rồng thiêng chap 189 Dấu ấn rồng thiêng chap 188 Dấu ấn rồng thiêng chap 187 Dấu ấn rồng thiêng chap 186 Dấu ấn rồng thiêng chap 185 Dấu ấn rồng thiêng chap 184 Dấu ấn rồng thiêng chap 183 Dấu ấn rồng thiêng chap 182 Dấu ấn rồng thiêng chap 181 Dấu ấn rồng thiêng chap 180 Dấu ấn rồng thiêng chap 179 Dấu ấn rồng thiêng chap 178 Dấu ấn rồng thiêng chap 177 Dấu ấn rồng thiêng chap 176 Dấu ấn rồng thiêng chap 175 Dấu ấn rồng thiêng chap 174 Dấu ấn rồng thiêng chap 173 Dấu ấn rồng thiêng chap 172 Dấu ấn rồng thiêng chap 171 Dấu ấn rồng thiêng chap 170 Dấu ấn rồng thiêng chap 169 Dấu ấn rồng thiêng chap 168 Dấu ấn rồng thiêng chap 167 Dấu ấn rồng thiêng chap 166 Dấu ấn rồng thiêng chap 165 Dấu ấn rồng thiêng chap 164 Dấu ấn rồng thiêng chap 163 Dấu ấn rồng thiêng chap 162 Dấu ấn rồng thiêng chap 161 Dấu ấn rồng thiêng chap 160 Dấu ấn rồng thiêng chap 159 Dấu ấn rồng thiêng chap 158 Dấu ấn rồng thiêng chap 157 Dấu ấn rồng thiêng chap 156 Dấu ấn rồng thiêng chap 155 Dấu ấn rồng thiêng chap 154 Dấu ấn rồng thiêng chap 153 Dấu ấn rồng thiêng chap 152 Dấu ấn rồng thiêng chap 151 Dấu ấn rồng thiêng chap 150 Dấu ấn rồng thiêng chap 149 Dấu ấn rồng thiêng chap 148 Dấu ấn rồng thiêng chap 147 Dấu ấn rồng thiêng chap 146 Dấu ấn rồng thiêng chap 145 Dấu ấn rồng thiêng chap 144 Dấu ấn rồng thiêng chap 143 Dấu ấn rồng thiêng chap 142 Dấu ấn rồng thiêng chap 141 Dấu ấn rồng thiêng chap 140 Dấu ấn rồng thiêng chap 139 Dấu ấn rồng thiêng chap 138 Dấu ấn rồng thiêng chap 137 Dấu ấn rồng thiêng chap 136 Dấu ấn rồng thiêng chap 135 Dấu ấn rồng thiêng chap 134 Dấu ấn rồng thiêng chap 133 Dấu ấn rồng thiêng chap 132 Dấu ấn rồng thiêng chap 131 Dấu ấn rồng thiêng chap 130 Dấu ấn rồng thiêng chap 129 Dấu ấn rồng thiêng chap 128 Dấu ấn rồng thiêng chap 127 Dấu ấn rồng thiêng chap 126 Dấu ấn rồng thiêng chap 125 Dấu ấn rồng thiêng chap 124 Dấu ấn rồng thiêng chap 123 Dấu ấn rồng thiêng chap 122 Dấu ấn rồng thiêng chap 121 Dấu ấn rồng thiêng chap 120 Dấu ấn rồng thiêng chap 119 Dấu ấn rồng thiêng chap 118 Dấu ấn rồng thiêng chap 117 Dấu ấn rồng thiêng chap 116 Dấu ấn rồng thiêng chap 115 Dấu ấn rồng thiêng chap 114 Dấu ấn rồng thiêng chap 113 Dấu ấn rồng thiêng chap 112 Dấu ấn rồng thiêng chap 111 Dấu ấn rồng thiêng chap 110 Dấu ấn rồng thiêng chap 109 Dấu ấn rồng thiêng chap 108 Dấu ấn rồng thiêng chap 107 Dấu ấn rồng thiêng chap 106 Dấu ấn rồng thiêng chap 105 Dấu ấn rồng thiêng chap 104 Dấu ấn rồng thiêng chap 103 Dấu ấn rồng thiêng chap 102 Dấu ấn rồng thiêng chap 101 Dấu ấn rồng thiêng chap 100 Dấu ấn rồng thiêng chap 99 Dấu ấn rồng thiêng chap 98 Dấu ấn rồng thiêng chap 97 Dấu ấn rồng thiêng chap 96 Dấu ấn rồng thiêng chap 95 Dấu ấn rồng thiêng chap 94 Dấu ấn rồng thiêng chap 93 Dấu ấn rồng thiêng chap 92 Dấu ấn rồng thiêng chap 91 Dấu ấn rồng thiêng chap 90 Dấu ấn rồng thiêng chap 89 Dấu ấn rồng thiêng chap 88 Dấu ấn rồng thiêng chap 87 Dấu ấn rồng thiêng chap 86 Dấu ấn rồng thiêng chap 85 Dấu ấn rồng thiêng chap 84 Dấu ấn rồng thiêng chap 83 Dấu ấn rồng thiêng chap 82 Dấu ấn rồng thiêng chap 81 Dấu ấn rồng thiêng chap 80 Dấu ấn rồng thiêng chap 79 Dấu ấn rồng thiêng chap 78 Dấu ấn rồng thiêng chap 77 Dấu ấn rồng thiêng chap 76 Dấu ấn rồng thiêng chap 75 Dấu ấn rồng thiêng chap 74 Dấu ấn rồng thiêng chap 73 Dấu ấn rồng thiêng chap 72 Dấu ấn rồng thiêng chap 71 Dấu ấn rồng thiêng chap 70 Dấu ấn rồng thiêng chap 69 Dấu ấn rồng thiêng chap 68 Dấu ấn rồng thiêng chap 67 Dấu ấn rồng thiêng chap 66 Dấu ấn rồng thiêng chap 65 Dấu ấn rồng thiêng chap 64 Dấu ấn rồng thiêng chap 63 Dấu ấn rồng thiêng chap 62 Dấu ấn rồng thiêng chap 61 Dấu ấn rồng thiêng chap 60 Dấu ấn rồng thiêng chap 59 Dấu ấn rồng thiêng chap 58 Dấu ấn rồng thiêng chap 57 Dấu ấn rồng thiêng chap 56 Dấu ấn rồng thiêng chap 55 Dấu ấn rồng thiêng chap 54 Dấu ấn rồng thiêng chap 53 Dấu ấn rồng thiêng chap 52 Dấu ấn rồng thiêng chap 51 Dấu ấn rồng thiêng chap 50 Dấu ấn rồng thiêng chap 49 Dấu ấn rồng thiêng chap 48 Dấu ấn rồng thiêng chap 47 Dấu ấn rồng thiêng chap 46 Dấu ấn rồng thiêng chap 45 Dấu ấn rồng thiêng chap 44 Dấu ấn rồng thiêng chap 43 Dấu ấn rồng thiêng chap 42 Dấu ấn rồng thiêng chap 41 Dấu ấn rồng thiêng chap 40 Dấu ấn rồng thiêng chap 39 Dấu ấn rồng thiêng chap 38 Dấu ấn rồng thiêng chap 37 Dấu ấn rồng thiêng chap 36 Dấu ấn rồng thiêng chap 35 Dấu ấn rồng thiêng chap 34 Dấu ấn rồng thiêng chap 33 Dấu ấn rồng thiêng chap 32 Dấu ấn rồng thiêng chap 31 Dấu ấn rồng thiêng chap 30 Dấu ấn rồng thiêng chap 29 Dấu ấn rồng thiêng chap 28 Dấu ấn rồng thiêng chap 27 Dấu ấn rồng thiêng chap 26 Dấu ấn rồng thiêng chap 25 Dấu ấn rồng thiêng chap 24 Dấu ấn rồng thiêng chap 23 Dấu ấn rồng thiêng chap 22 Dấu ấn rồng thiêng chap 21 Dấu ấn rồng thiêng chap 20 Dấu ấn rồng thiêng chap 19 Dấu ấn rồng thiêng chap 18 Dấu ấn rồng thiêng chap 17 Dấu ấn rồng thiêng chap 16 Dấu ấn rồng thiêng chap 15 Dấu ấn rồng thiêng chap 14 Dấu ấn rồng thiêng chap 13 Dấu ấn rồng thiêng chap 12 Dấu ấn rồng thiêng chap 11 Dấu ấn rồng thiêng chap 10 Dấu ấn rồng thiêng chap 9 Dấu ấn rồng thiêng chap 8 Dấu ấn rồng thiêng chap 7 Dấu ấn rồng thiêng chap 6 Dấu ấn rồng thiêng chap 5 Dấu ấn rồng thiêng chap 4 Dấu ấn rồng thiêng chap 3 Dấu ấn rồng thiêng chap 2 Dấu ấn rồng thiêng chap 1